Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2021

Numar înregistrari gasite: 614
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 109/2021
28.04.2021
2. PL-x 2/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel Lege 85/2021
16.04.2021
3. PL-x 3/01.02.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 Lege 114/2021
28.04.2021
4. PL-x 4/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari Lege 115/2021
04.05.2021
5. Pl-x 5/01.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la Senat
25.05.2021
6. Pl-x 6/01.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 198/2021
16.07.2021
7. PL-x 7/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat Lege 54/2021
29.03.2021
8. PL-x 8/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Lege 272/2022
29.09.2022
9. PL-x 9/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate raport
depus
24.02.2021
10. PL-x 10/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 Lege 165/2021
22.06.2021
11. PL-x 11/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 la comisii
01.02.2021
12. PL-x 12/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane Lege 121/2021
05.05.2021
13. PL-x 13/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 103/2022
14.04.2022
14. PL-x 14/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 Lege 131/2021
12.05.2021
15. PL-x 15/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la comisii
01.02.2021
16. PL-x 16/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță Lege 161/2021
11.06.2021
17. PL-x 17/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică Lege 314/2021
28.12.2021
18. PL-x 18/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere la comisii
01.02.2021
19. PL-x 19/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 139/2021
14.05.2021
20. PL-x 20/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale Lege 126/2021
06.05.2021
21. PL-x 21/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene Lege 316/2022
18.11.2022
22. PL-x 22/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Lege 59/2021
06.04.2021
23. PL-x 23/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi Lege 33/2021
16.03.2021
24. PL-x 24/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți Lege 60/2022
18.03.2022
25. PL-x 25/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 raport
depus
10.03.2021
26. PL-x 26/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 Lege 205/2021
19.07.2021
27. PL-x 27/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală Lege 211/2021
21.07.2021
28. PL-x 28/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului raport
depus
24.02.2021
29. PL-x 29/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale Lege 145/2022
23.05.2022
30. PL-x 30/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului Lege 36/2022
28.02.2022
31. PL-x 31/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă sesizare de
neconstitutionalitate
01.02.2021
32. PL-x 32/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii Lege 75/2021
12.04.2021
33. PL-x 33/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei raport
depus
10.03.2021
34. PL-x 34/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului Lege 206/2021
19.07.2021
35. PL-x 35/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
21.03.2023
36. PL-x 36/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 162/2021
11.06.2021
37. PL-x 37/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 228/2022
19.07.2022
38. PL-x 38/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene la comisii
01.02.2021
39. PL-x 39/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan Lege 143/2021
17.05.2021
40. PL-x 40/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României Lege 77/2021
12.04.2021
41. PL-x 41/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici raport
depus
21.03.2023
42. PL-x 42/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respins
definitiv
08.06.2021
43. PL-x 43/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului la comisii
08.02.2021
44. PL-x 44/01.02.2021 Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa retrimis
la comisii
13.04.2021
45. PL-x 45/01.02.2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respins
definitiv
08.02.2022
46. PL-x 46/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 la Senat
21.04.2022
47. PL-x 47/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 respins
definitiv
01.03.2022
48. PL-x 48/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Lege 359/2022
13.12.2022
49. PL-x 49/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 358/2022
13.12.2022
50. PL-x 50/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România la comisii
01.02.2021
51. PL-x 51/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
01.02.2021
52. PL-x 52/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local la comisii
01.02.2021
53. PL-x 53/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic Lege 157/2021
07.06.2021
54. PL-x 54/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Lege 326/2022
28.11.2022
55. PL-x 55/01.02.2021 Proiect de Lege pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora respins
definitiv
08.02.2022
56. PL-x 56/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 48/2021
19.03.2021
57. PL-x 57/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice la comisii
01.02.2021
58. PL-x 58/01.02.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de președinte al României Lege 243/2021
08.10.2021
59. PL-x 59/01.02.2021 Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României retrimis
la comisii
13.04.2021
60. PL-x 60/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic raport
depus
06.03.2023
61. PL-x 61/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor la comisii
01.02.2021
62. PL-x 62/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății raport
depus
28.09.2022
63. PL-x 63/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz la comisii
01.02.2021
64. PL-x 64/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului respins
definitiv
13.04.2021
65. PL-x 65/01.02.2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române Lege 65/2021
08.04.2021
66. PL-x 66/01.02.2021 Proiect de Lege pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor din familiile active la comisii
01.02.2021
67. PL-x 67/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
01.02.2021
68. PL-x 68/01.02.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la comisii
01.02.2021
69. PL-x 69/01.02.2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua națională a demnității cetățenilor români, a luptei împotriva corupției, abuzurilor și injustiției la comisii
01.02.2021
70. PL-x 70/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 (republicată) privind locuințele la comisii
01.02.2021
71. PL-x 71/01.02.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat respins
definitiv
01.03.2022
72. PL-x 72/01.02.2021 Proiect de Lege privind participarea salariaților la profit, precum și pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal la comisii
01.02.2021
73. PL-x 73/01.02.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a implicării angajaților în procesele decizionale la nivelul angajatorilor respins
definitiv
23.03.2022
74. PL-x 74/01.02.2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii Lege 82/2021
15.04.2021
75. PL-x 75/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 197/2021
16.07.2021
76. PL-x 76/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 Lege 136/2022
13.05.2022
77. PL-x 77/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.154,182, 210, 211 și 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
01.02.2021
78. PL-x 78/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 323/2021
29.12.2021
79. Pl-x 79/08.02.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 249/2021
12.10.2021
80. Pl-x 80/08.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
17.03.2021
81. PL-x 81/08.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 Lege 128/2021
06.05.2021
82. PL-x 82/08.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Lege 58/2021
02.04.2021
83. PL-x 83/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață Lege 331/2022
29.11.2022
84. PL-x 84/08.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 122/2021
05.05.2021
85. PL-x 85/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia raport
depus
04.03.2021
86. PL-x 86/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar Lege 294/2021
13.12.2021
87. PL-x 87/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 203/2021
19.07.2021
88. PL-x 88/08.02.2021 Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) Lege 37/2021
16.03.2021
89. PL-x 89/08.02.2021 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București Lege 67/2021
08.04.2021
90. PL-x 90/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 47/2021
19.03.2021
91. PL-x 91/10.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții raport
depus
08.03.2021
92. PL-x 92/10.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen Lege 124/2021
06.05.2021
93. PL-x 93/10.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 172/2021
28.06.2021
94. PL-x 94/10.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 140/2021
14.05.2021
95. PL-x 95/10.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 62/2022
21.03.2022
96. PL-x 96/10.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I Lege 76/2021
12.04.2021
97. PL-x 97/10.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii pe ordinea de zi
24.06.2021
98. PL-x 98/16.02.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles Lege 150/2021
28.05.2021
99. Pl-x 99/16.02.2021 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
16.02.2021
100. Pl-x 100/16.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 7/2021
24.02.2021
101. Pl-x 101/16.02.2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor respinsa
definitiv
17.02.2021
102. Pl-x 102/16.02.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputațillor și al senatorilor respinsa
definitiv
17.02.2021
103. PL-x 103/17.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență Lege 129/2021
06.05.2021
104. PL-x 104/17.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Lege 141/2021
17.05.2021
105. PL-x 105/17.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) Lege 145/2021
17.05.2021
106. PL-x 106/17.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport Lege 142/2021
17.05.2021
107. PL-x 107/17.02.2021 Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 148/2021
20.05.2021
108. PL-x 108/22.02.2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție respins
definitiv
28.02.2022
109. PL-x 109/23.02.2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 Lege 15/2021
08.03.2021
110. PL-x 110/23.02.2021 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 Lege 16/2021
08.03.2021
111. PL-x 111/23.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 Lege 14/2021
08.03.2021
112. PL-x 112/24.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la comisii
18.10.2021
113. PL-x 113/08.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 173/2021
28.06.2021
114. PL-x 114/08.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, precum și privind unele măsuri fiscale Lege 160/2021
11.06.2021
115. PL-x 115/08.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 274/2022
30.09.2022
116. PL-x 116/08.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori Lege 187/2021
05.07.2021
117. PL-x 117/08.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 146/2022
23.05.2022
118. Pl-x 118/09.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
09.03.2021
119. Pl-x 119/10.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 68 alin e) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 14/2022
10.01.2022
120. PL-x 120/10.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Lege 155/2021
04.06.2021
121. PL-x 121/10.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 174/2021
28.06.2021
122. PL-x 122/10.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 147/2022
23.05.2022
123. PL-x 123/10.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
10.03.2021
124. Pl-x 124/17.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ respinsa
definitiv
20.12.2021
125. Pl-x 125/17.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii 304/2004 privind organizarea judiciară Lege 313/2021
27.12.2021
126. Pl-x 126/17.03.2021 Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Lege 248/2021
11.10.2021
127. PL-x 127/17.03.2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 Lege 164/2021
18.06.2021
128. PL-x 128/22.03.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020 Lege 200/2021
16.07.2021
129. Pl-x 129/22.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 271/2021
11.11.2021
130. Pl-x 130/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației procedura legislativa încetata
14.04.2021
131. PL-x 131/24.03.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 Lege 172/2022
08.06.2022
132. PL-x 132/24.03.2021 Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 Lege 173/2022
08.06.2022
133. PL-x 133/24.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale Lege 234/2021
30.09.2021
134. PL-x 134/24.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Lege 170/2022
03.06.2022
135. PL-x 135/24.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale Lege 159/2021
11.06.2021
136. PL-x 136/24.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 Lege 41/2022
07.03.2022
137. PL-x 137/24.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
24.03.2021
138. PL-x 138/24.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 210/2021
21.07.2021
139. PL-x 139/24.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică -
23.06.2021
140. PL-x 140/24.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 239/2021
08.10.2021
141. PL-x 141/29.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr.82/1991 la comisii
29.03.2021
142. PL-x 142/06.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației la comisii
01.09.2021
143. PL-x 143/06.04.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020 Lege 199/2021
16.07.2021
144. Pl-x 144/12.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.10.2021
145. PL-x 145/12.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaței de urgență nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia pe ordinea de zi
21.03.2023
146. PL-x 146/12.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 la comisii
21.02.2022
147. Pl-x 147/12.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
12.04.2021
148. PL-x 148/14.04.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021 Lege 258/2021
18.10.2021
149. Pl-x 149/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare Lege 273/2021
16.11.2021
150. Pl-x 150/14.04.2021 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptat la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, și semnat de România la 25 septembrie 2008 retrasa
de catre initiator
19.05.2021
151. PL-x 151/14.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență Lege 18/2023
09.01.2023
152. PL-x 152/14.04.2021 Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la comisii
14.04.2021
153. PL-x 153/14.04.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal Lege 186/2021
01.07.2021
154. PL-x 154/14.04.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 303/2021
16.12.2021
155. Pl-x 155/14.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară la comisii
14.04.2021
156. Pl-x 156/19.04.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ procedura legislativa încetata
07.06.2021
157. Pl-x 157/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
04.10.2021
158. Pl-x 158/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 respinsa
definitiv
27.06.2022
159. Pl-x 159/19.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
27.06.2022
160. Pl-x 160/19.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ respinsa
definitiv
20.12.2021
161. PL-x 161/21.04.2021 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G Lege 163/2021
11.06.2021
162. PL-x 162/21.04.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului Lege 207/2021
21.07.2021
163. PL-x 163/21.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 233/2021
30.09.2021
164. Pl-x 164/21.04.2021 Propunere legislativă privind repatrierea Sfinților Mărturisitori Ardeleni la comisii
21.04.2021
165. Pl-x 165/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăților respinsa
definitiv
01.03.2022
166. PL-x 166/21.04.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune Lege 169/2021
23.06.2021
167. PL-x 167/21.04.2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 154/2021
04.06.2021
168. PL-x 168/21.04.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" Lege 224/2021
26.07.2021
169. Pl-x 169/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
21.04.2021
170. Pl-x 170/21.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 119/2022
28.04.2022
171. Pl-x 171/26.04.2021 Propunere legislativă privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 procedura legislativa încetata
19.05.2021
172. Pl-x 172/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 Lege 9/2022
05.01.2022
173. Pl-x 173/05.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare procedura legislativa încetata
02.06.2021
174. PL-x 174/05.05.2021 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 Lege 3/2022
04.01.2022
175. PL-x 175/05.05.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 Lege 290/2021
09.12.2021
176. Pl-x 176/05.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative procedura legislativa încetata
02.06.2021
177. Pl-x 177/05.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
13.10.2021
178. PL-x 178/05.05.2021 Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar Lege 81/2022
11.04.2022
179. PL-x 179/05.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții privind dezvoltarea infrastructurii rutiere ”Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca-Pașcani-Bacău-Focșani-Buzău-Ploiești-București” la comisii
05.05.2021
180. PL-x 180/05.05.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004 Lege 179/2021
28.06.2021
181. PL-x 181/05.05.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale Lege 261/2021
04.11.2021
182. PL-x 182/05.05.2021 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina respins
definitiv
12.04.2022
183. Pl-x 183/05.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
05.05.2021
184. Pl-x 184/05.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic raport
depus
02.06.2022
185. PL-x 185/05.05.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 130/2021
12.05.2021
186. PL-x 186/10.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal la comisii
10.05.2021
187. PL-x 187/10.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 pe ordinea de zi
21.03.2023
188. PL-x 188/10.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 la comisii
12.05.2021
189. PL-x 189/10.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societății Complexul Energetic Oltenia" - S.A. la comisii
10.05.2021
190. PL-x 190/10.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență Lege 231/2021
30.09.2021
191. PL-x 191/10.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice la comisii
10.05.2021
192. PL-x 192/10.05.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 Lege 242/2021
08.10.2021
193. Pl-x 193/10.05.2021 Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd respinsa
definitiv
23.03.2022
194. PL-x 194/10.05.2021 Proiect de Lege privind declararea municipiului Calafat "Oraș al Independenței" retrimis
la comisii
12.04.2022
195. PL-x 195/10.05.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă raport
depus
14.12.2021
196. PL-x 196/10.05.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice la comisii
10.05.2021
197. PL-x 197/10.05.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală la comisii
10.05.2021
198. Pl-x 198/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
10.05.2021
199. Pl-x 199/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
26.10.2021
200. Pl-x 200/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
definitiv
24.10.2022
201. PL-x 201/17.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la comisii
08.11.2021
202. PL-x 202/17.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2021 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” - S.A. la comisii
17.05.2021
203. PL-x 203/17.05.2021 Proiect de Lege pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate la comisii
17.05.2021
204. PL-x 204/17.05.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, republicată Lege 133/2022
12.05.2022
205. PL-x 205/19.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român Lege 194/2021
08.07.2021
206. Pl-x 206/19.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat
03.11.2021
207. Pl-x 207/19.05.2021 Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității respinsa
definitiv
13.12.2021
208. PL-x 208/19.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale Lege 32/2022
28.02.2022
209. PL-x 209/19.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 292/2021
10.12.2021
210. PL-x 210/19.05.2021 Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie Lege 226/2021
16.09.2021
211. PL-x 211/19.05.2021 Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca ”Ziua picturii naționale" Lege 289/2021
09.12.2021
212. PL-x 212/19.05.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 Lege 57/2022
17.03.2022
213. PL-x 213/19.05.2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
25.05.2021
214. Pl-x 214/19.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 Lege 221/2021
26.07.2021
215. Pl-x 215/25.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 în reexaminare
la Senat
15.12.2021
216. Pl-x 216/25.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 Lege 224/2022
19.07.2022
217. PL-x 217/25.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la comisii
25.05.2021
218. PL-x 218/25.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 148/2022
23.05.2022
219. PL-x 219/25.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare Lege 257/2021
18.10.2021
220. PL-x 220/25.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019 la comisii
25.05.2021
221. PL-x 221/25.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 la comisii
25.05.2021
222. PL-x 222/25.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2020 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare la comisii
25.05.2021
223. PL-x 223/25.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 la comisii
25.05.2021
224. PL-x 224/25.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 la comisii
25.05.2021
225. Pl-x 225/25.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
25.05.2021
226. PL-x 226/02.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 115/2022
21.04.2022
227. PL-x 227/02.06.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 2011 Lege 202/2021
19.07.2021
228. Pl-x 228/02.06.2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională la Senat
13.10.2021
229. Pl-x 229/02.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 10/2022
05.01.2022
230. PL-x 230/02.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 296/2021
13.12.2021
231. PL-x 231/02.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 218/2022
15.07.2022
232. PL-x 232/02.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 199/2022
07.07.2022
233. PL-x 233/02.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății raport
depus
05.10.2022
234. PL-x 234/02.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților la comisii
02.06.2021
235. Pl-x 235/02.06.2021 Propunere legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie la comisii
02.06.2021
236. Pl-x 236/02.06.2021 Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii raport
depus
26.10.2022
237. Pl-x 237/02.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială Lege 64/2022
22.03.2022
238. Pl-x 238/02.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
14.12.2021
239. PL-x 239/02.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 304/2021
16.12.2021
240. PL-x 240/02.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor raport
depus
29.06.2022
241. PL-x 241/02.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă Lege 269/2021
09.11.2021
242. PL-x 242/02.06.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
02.06.2021
243. PL-x 243/02.06.2021 Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la Senat
16.06.2021
244. PL-x 244/07.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Lege 201/2021
19.07.2021
245. PL-x 245/07.06.2021 Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 245/2021
11.10.2021
246. PL-x 246/07.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale Lege 246/2021
11.10.2021
247. PL-x 247/07.06.2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în reexaminare
la Senat
28.02.2023
248. PL-x 248/07.06.2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987 Lege 215/2021
22.07.2021
249. Pl-x 249/07.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
23.03.2022
250. Pl-x 250/07.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță la comisii
21.02.2022
251. Pl-x 251/07.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
14.12.2021
252. Pl-x 252/07.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil la comisii
29.06.2022
253. Pl-x 253/07.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
23.03.2022
254. PL-x 254/07.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale Lege 282/2021
02.12.2021
255. Pl-x 255/09.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
16.11.2021
256. PL-x 256/09.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale Lege 293/2021
13.12.2021
257. Pl-x 257/09.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
09.06.2021
258. PL-x 258/09.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 85/2022
12.04.2022
259. Pl-x 259/09.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
26.10.2021
260. Pl-x 260/09.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale raport
depus
29.03.2023
261. Pl-x 261/09.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului respinsa
definitiv
23.03.2022
262. Pl-x 262/14.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare la Senat
11.10.2021
263. PL-x 263/14.06.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative Lege 208/2021
21.07.2021
264. PL-x 264/14.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii Lege 275/2022
30.09.2022
265. PL-x 265/14.06.2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 195/2021
08.07.2021
266. PL-x 266/14.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov Lege 217/2021
22.07.2021
267. PL-x 267/14.06.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune la comisii
14.06.2021
268. PL-x 268/16.06.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 Lege 297/2021
14.12.2021
269. Pl-x 269/16.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 321/2021
29.12.2021
270. PL-x 270/16.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 Lege 204/2021
19.07.2021
271. PL-x 271/16.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 295/2021
13.12.2021
272. PL-x 272/16.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptat
29.03.2023
273. Pl-x 273/16.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.96 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare la comisii
16.06.2021
274. PL-x 274/16.06.2021 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate raport
depus
14.12.2021
275. PL-x 275/16.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinței nr.114/1996 la comisii
16.06.2021
276. PL-x 276/16.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 220/2021
26.07.2021
277. PL-x 277/16.06.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe la comisii
16.06.2021
278. PL-x 278/16.06.2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii Lege 21/2022
14.01.2022
279. Pl-x 279/16.06.2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua națională a familiilor numeroase” la comisii
16.06.2021
280. PL-x 280/22.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
20.09.2021
281. PL-x 281/22.06.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale Lege 266/2021
05.11.2021
282. Pl-x 282/22.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
01.09.2021
283. Pl-x 283/22.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
11.04.2022
284. Pl-x 284/28.06.2021 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO la Senat
26.10.2021
285. Pl-x 285/28.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 266/2022
22.07.2022
286. PL-x 286/28.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) și (12) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
01.03.2022
287. PL-x 287/28.06.2021 Proiect de Lege privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 la comisii
28.06.2021
288. Pl-x 288/28.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare la comisii
28.06.2021
289. Pl-x 289/28.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 respinsa
definitiv
08.02.2022
290. Pl-x 290/28.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
28.06.2021
291. Pl-x 291/28.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației la comisii
28.06.2021
292. PL-x 292/28.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la comisii
28.06.2021
293. PL-x 293/28.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
28.06.2021
294. PL-x 294/28.06.2021 Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 270/2021
11.11.2021
295. Pl-x 295/28.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice” la comisii
28.06.2021
296. PL-x 296/30.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 124/2022
02.05.2022
297. Pl-x 297/30.06.2021 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 raport
depus
04.10.2022
298. PL-x 298/30.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
30.06.2021
299. PL-x 299/30.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
23.03.2022
300. PL-x 300/30.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat Lege 278/2021
26.11.2021
301. Pl-x 301/30.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 la comisii
30.06.2021
302. Pl-x 302/30.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
15.06.2022
303. Pl-x 303/30.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010 la comisii
30.06.2021
304. Pl-x 304/30.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare la comisii
30.06.2021
305. Pl-x 305/30.06.2021 Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului Lege 279/2021
26.11.2021
306. PL-x 306/18.08.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (București, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021 Lege 284/2021
06.12.2021
307. PL-x 307/23.08.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2021 pentru completarea art.46 al Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune la comisii
01.02.2022
308. PL-x 308/01.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști Lege 201/2022
07.07.2022
309. Pl-x 309/01.09.2021 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității la Senat
07.12.2021
310. PL-x 310/01.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 Lege 300/2021
14.12.2021
311. PL-x 311/01.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997 Lege 4/2022
04.01.2022
312. PL-x 312/01.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019 Lege 1/2022
04.01.2022
313. PL-x 313/01.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020 Lege 2/2022
04.01.2022
314. Pl-x 314/01.09.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice procedura legislativa încetata
27.09.2021
315. Pl-x 315/01.09.2021 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională la Senat
07.12.2021
316. Pl-x 316/01.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare la Senat
07.12.2021
317. Pl-x 317/01.09.2021 Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației la Senat
07.12.2021
318. PL-x 318/01.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă la comisii
01.09.2021
319. PL-x 319/01.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999 raport
depus
04.10.2022
320. PL-x 320/01.09.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 5/2023
03.01.2023
321. PL-x 321/01.09.2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
01.09.2021
322. PL-x 322/01.09.2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 267/2021
09.11.2021
323. PL-x 323/01.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 Lege 302/2021
16.12.2021
324. PL-x 324/01.09.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.221din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul -
21.03.2023
325. PL-x 325/01.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă la comisii
01.09.2021
326. PL-x 326/01.09.2021 Proiect de Lege pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou Național " la comisii
01.09.2021
327. PL-x 327/14.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 75/2022
01.04.2022
328. Pl-x 328/14.09.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la Senat
07.12.2021
329. Pl-x 329/14.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare respinsa
definitiv
28.03.2022
330. PL-x 330/14.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene retrimis
la comisii
20.04.2022
331. PL-x 331/14.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății Lege 28/2022
22.02.2022
332. PL-x 332/14.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 31/2022
28.02.2022
333. PL-x 333/14.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 197/2022
06.07.2022
334. PL-x 334/14.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 122/2022
02.05.2022
335. PL-x 335/14.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 27/2022
22.02.2022
336. Pl-x 336/14.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local la comisii
14.09.2021
337. PL-x 337/14.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Lege 8/2022
05.01.2022
338. Pl-x 338/14.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
11.04.2022
339. PL-x 339/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale Lege 17/2022
13.01.2022
340. PL-x 340/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg, la 20 aprilie 2021 Lege 285/2021
08.12.2021
341. PL-x 341/20.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021 Lege 299/2021
14.12.2021
342. PL-x 342/20.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021 Lege 298/2021
14.12.2021
343. PL-x 343/20.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017 Lege 5/2022
04.01.2022
344. Pl-x 344/20.09.2021 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ respinsa
definitiv
29.06.2022
345. PL-x 345/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020 Lege 43/2022
07.03.2022
346. PL-x 346/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului pe ordinea de zi
21.03.2023
347. PL-x 347/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război raport
depus
28.03.2023
348. PL-x 348/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale Lege 33/2022
28.02.2022
349. PL-x 349/20.09.2021 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
20.09.2021
350. PL-x 350/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 332/2022
29.11.2022
351. PL-x 351/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 34/2022
28.02.2022
352. PL-x 352/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 48/2022
09.03.2022
353. PL-x 353/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 47/2022
09.03.2022
354. PL-x 354/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022 Lege 153/2022
24.05.2022
355. PL-x 355/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat Lege 330/2022
29.11.2022
356. PL-x 356/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora Lege 93/2022
13.04.2022
357. PL-x 357/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale la promulgare
22.03.2023
358. PL-x 358/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret Lege 52/2022
14.03.2022
359. PL-x 359/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 13/2022
07.01.2022
360. PL-x 360/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor Lege 54/2022
14.03.2022
361. PL-x 361/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor la comisii
20.09.2021
362. PL-x 362/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la promulgare
25.03.2023
363. PL-x 363/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale Lege 86/2022
12.04.2022
364. Pl-x 364/20.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr.566/2004 Lege 6/2022
05.01.2022
365. PL-x 365/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 7/2022
05.01.2022
366. PL-x 366/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare la comisii
20.09.2021
367. PL-x 367/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor la comisii
20.09.2021
368. PL-x 368/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române la comisii
20.09.2021
369. PL-x 369/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 171/2022
08.06.2022
370. PL-x 370/20.09.2021 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare respins
definitiv
12.04.2022
371. PL-x 371/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.1062 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
20.09.2021
372. PL-x 372/20.09.2021 Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă la comisii
20.09.2021
373. PL-x 373/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea desfășurării activității în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav și asistent personal profesionist pe ordinea de zi
21.03.2023
374. PL-x 374/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Lege 56/2022
17.03.2022
375. PL-x 375/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România la comisii
20.09.2021
376. PL-x 376/20.09.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății raport
depus
08.11.2022
377. Pl-x 377/20.09.2021 Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență respinsa
definitiv
10.05.2022
378. PL-x 378/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice procedura legislativa încetata
04.10.2021
379. PL-x 379/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" procedura legislativa încetata
04.10.2021
380. PL-x 380/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică Lege 11/2022
07.01.2022
381. Pl-x 381/27.09.2021 Propunere legislativă privind modificarea art.131 și 132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară la Senat
02.02.2022
382. Pl-x 382/27.09.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la Senat
02.02.2022
383. PL-x 383/27.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la comisii
27.09.2021
384. PL-x 384/27.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții la comisii
27.09.2021
385. PL-x 385/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 346/2022
09.12.2022
386. PL-x 386/27.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021 Lege 50/2022
14.03.2022
387. PL-x 387/27.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative Lege 47/2023
02.03.2023
388. PL-x 388/27.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 Lege 59/2023
16.03.2023
389. PL-x 389/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă Lege 333/2022
29.11.2022
390. PL-x 390/27.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale la comisii
13.02.2023
391. PL-x 391/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 Lege 59/2022
18.03.2022
392. PL-x 392/27.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 344/2022
09.12.2022
393. PL-x 393/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 raport
depus
22.03.2023
394. PL-x 394/27.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte retrimis
la comisii
14.02.2022
395. PL-x 395/27.09.2021 Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la comisii
31.10.2022
396. PL-x 396/27.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate Lege 58/2022
17.03.2022
397. PL-x 397/27.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la comisii
27.09.2021
398. Pl-x 398/27.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la comisii
27.09.2021
399. PL-x 399/27.09.2021 Proiect de Lege privind înmatricularea și înregistrarea vehiculelor la comisii
27.09.2021
400. PL-x 400/27.09.2021 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative la comisii
12.12.2022
401. PL-x 401/27.09.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic Lege 30/2022
25.02.2022
402. Pl-x 402/27.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 258/2022
21.07.2022
403. Pl-x 403/27.09.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică la comisii
27.09.2021
404. PL-x 404/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 55/2022
14.03.2022
405. PL-x 405/04.10.2021 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, la 4 aprilie 2014 și semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenției referitoare la infracțiuni și la anumite acte săvârșite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963 Lege 68/2022
23.03.2022
406. PL-x 406/04.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență Lege 164/2022
30.05.2022
407. PL-x 407/04.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative Lege 90/2022
13.04.2022
408. PL-x 408/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic Lege 123/2022
02.05.2022
409. PL-x 409/04.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 101/2022
14.04.2022
410. PL-x 410/04.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2021 pentru completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 la comisii
04.10.2021
411. PL-x 411/04.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului retrimis
la comisii
07.02.2022
412. PL-x 412/04.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect la comisii
04.10.2021
413. PL-x 413/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene retrimis
la comisii
13.09.2022
414. PL-x 414/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 271/2022
28.09.2022
415. PL-x 415/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice Lege 362/2022
19.12.2022
416. PL-x 416/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 306/2021
20.12.2021
417. PL-x 417/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor Lege 17/2023
06.01.2023
418. PL-x 418/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice Lege 176/2022
09.06.2022
419. PL-x 419/04.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 99/2022
14.04.2022
420. PL-x 420/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite Lege 29/2022
22.02.2022
421. PL-x 421/04.10.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare la comisii
04.10.2021
422. PL-x 422/04.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 22/2022
14.01.2022
423. PL-x 423/04.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare Lege 66/2022
23.03.2022
424. PL-x 424/04.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare la comisii
04.10.2021
425. PL-x 425/04.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare Lege 84/2022
12.04.2022
426. PL-x 426/04.10.2021 Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei” Lege 184/2022
21.06.2022
427. Pl-x 427/04.10.2021 Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunității armâne din România la comisii
11.10.2021
428. PL-x 428/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice Lege 198/2022
06.07.2022
429. PL-x 429/11.10.2021 Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 250/2022
20.07.2022
430. PL-x 430/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 190/2022
28.06.2022
431. Pl-x 431/11.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
definitiv
28.03.2022
432. Pl-x 432/11.10.2021 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
21.12.2021
433. Pl-x 433/11.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 221/2022
15.07.2022
434. PL-x 434/11.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” Lege 183/2022
17.06.2022
435. PL-x 435/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic pe ordinea de zi
21.03.2023
436. PL-x 436/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 291/2021
10.12.2021
437. PL-x 437/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” la comisii
11.10.2021
438. PL-x 438/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
01.03.2022
439. PL-x 439/11.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 287/2021
08.12.2021
440. PL-x 440/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 24/2022
15.02.2022
441. PL-x 441/11.10.2021 Proiect de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională Lege 44/2022
07.03.2022
442. PL-x 442/11.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național la comisii
11.10.2021
443. PL-x 443/11.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 160/2022
27.05.2022
444. PL-x 444/11.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 281/2021
02.12.2021
445. PL-x 445/11.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A. raport
depus
23.06.2022
446. PL-x 446/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
11.10.2021
447. PL-x 447/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 128/2022
05.05.2022
448. PL-x 448/11.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la comisii
11.10.2021
449. PL-x 449/11.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale Lege 125/2022
05.05.2022
450. PL-x 450/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 în reexaminare
la Senat
14.04.2022
451. PL-x 451/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
11.10.2021
452. PL-x 452/11.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical la comisii
11.10.2021
453. PL-x 453/11.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iași” la comisii
11.10.2021
454. PL-x 454/11.10.2021 Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer Lege 18/2022
13.01.2022
455. PL-x 455/11.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 76/2022
04.04.2022
456. Pl-x 456/11.10.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 2015 privind Codul fiscal la comisii
11.10.2021
457. Pl-x 457/11.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea anexei VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
11.10.2021
458. Pl-x 458/11.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii Lege 144/2022
20.05.2022
459. Pl-x 459/11.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri salariale retrimis
la comisii
22.03.2022
460. Pl-x 460/11.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată la comisii
11.10.2021
461. Pl-x 461/18.10.2021 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului Lege 276/2021
25.11.2021
462. PL-x 462/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
21.03.2023
463. PL-x 463/18.10.2021 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 315/2021
28.12.2021
464. PL-x 464/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 301/2021
16.12.2021
465. PL-x 465/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 155/2022
24.05.2022
466. PL-x 466/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 96/2022
13.04.2022
467. PL-x 467/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României Lege 283/2021
06.12.2021
468. PL-x 468/18.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 322/2022
22.11.2022
469. PL-x 469/18.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 116/2022
27.04.2022
470. PL-x 470/18.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 23/2022
14.01.2022
471. PL-x 471/18.10.2021 Proiect de Lege privind acordarea voucherelor culturale pentru elevi la comisii
18.10.2021
472. PL-x 472/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 penteu reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la comisii
26.10.2021
473. PL-x 473/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1, alin.(1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora Lege 166/2022
02.06.2022
474. PL-x 474/18.10.2021 Proiectul Legii acvaculturii sesizare de
neconstitutionalitate
22.07.2022
475. Pl-x 475/18.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului raport
depus
16.12.2022
476. Pl-x 476/18.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările la comisii
18.10.2021
477. Pl-x 477/18.10.2021 Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri pentru acordarea drepturilor salariale personalului din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene la comisii
18.10.2021
478. Pl-x 478/18.10.2021 Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii -
05.04.2022
479. PL-x 479/18.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate Lege 213/2022
14.07.2022
480. PL-x 480/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 276/2022
03.10.2022
481. PL-x 481/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale la comisii
18.10.2021
482. PL-x 482/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim pe ordinea de zi
21.03.2023
483. PL-x 483/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 158/2022
27.05.2022
484. PL-x 484/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 44/2023
24.02.2023
485. PL-x 485/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Lege 310/2022
17.11.2022
486. PL-x 486/18.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 106/2022
20.04.2022
487. PL-x 487/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
18.10.2021
488. PL-x 488/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor raport
depus
16.11.2022
489. PL-x 489/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului" la comisii
18.10.2021
490. PL-x 490/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România pe ordinea de zi
21.03.2023
491. PL-x 491/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 62/2023
16.03.2023
492. PL-x 492/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare Lege 378/2022
27.12.2022
493. PL-x 493/18.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 65/2022
22.03.2022
494. PL-x 494/18.10.2021 Proiect de Lege privind protecția arborilor remarcabili adoptat
29.03.2023
495. PL-x 495/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
31.10.2022
496. PL-x 496/18.10.2021 Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu la comisii
18.10.2021
497. PL-x 497/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă la comisii
18.10.2021
498. PL-x 498/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
18.10.2021
499. PL-x 499/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 256/2022
21.07.2022
500. PL-x 500/18.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
18.10.2021
501. Pl-x 501/18.10.2021 Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul României la comisii
18.10.2021
502. Pl-x 502/18.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020 la comisii
18.10.2021
503. Pl-x 503/18.10.2021 Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară la comisii
18.10.2021
504. Pl-x 504/25.10.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
04.04.2022
505. PL-x 505/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului Lege 120/2022
02.05.2022
506. PL-x 506/25.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor la comisii
25.10.2021
507. PL-x 507/25.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice Lege 291/2022
02.11.2022
508. PL-x 508/25.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni Lege 169/2022
03.06.2022
509. PL-x 509/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 319/2021
29.12.2021
510. PL-x 510/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar Lege 320/2021
29.12.2021
511. PL-x 511/25.10.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative retrimis
la comisii
04.10.2022
512. PL-x 512/25.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Lege 82/2022
11.04.2022
513. PL-x 513/25.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" Lege 259/2021
29.10.2021
514. PL-x 514/25.10.2021 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 310/2021
23.12.2021
515. PL-x 515/25.10.2021 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român la comisii
25.10.2021
516. PL-x 516/25.10.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii la comisii
25.10.2021
517. PL-x 517/25.10.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale raport
depus
07.11.2022
518. PL-x 518/25.10.2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului” la comisii
25.10.2021
519. PL-x 519/25.10.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților la comisii
25.10.2021
520. PL-x 520/25.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la comisii
25.10.2021
521. PL-x 521/25.10.2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la comisii
04.04.2022
522. PL-x 522/25.10.2021 Proiect de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România respins
definitiv
01.03.2022
523. PL-x 523/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 raport
depus
19.12.2022
524. PL-x 524/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" raport
depus
08.11.2022
525. Pl-x 525/25.10.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică la comisii
25.10.2021
526. Pl-x 526/25.10.2021 Propunere legislativă pentru plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici la comisii
26.10.2021
527. Pl-x 527/25.10.2021 Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici și mijlocii, a căror activitate este afectată de creșterile de prețuri și tarife la energie, gaze și combustibil la comisii
26.10.2021
528. PL-x 528/25.10.2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848 la comisii
25.10.2021
529. PL-x 529/25.10.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare la comisii
25.10.2021
530. PL-x 530/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
12.09.2022
531. PL-x 531/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 Lege 263/2022
21.07.2022
532. PL-x 532/25.10.2021 Proiect de Lege privind completarea Codului de Procedură Civilă la comisii
25.10.2021
533. PL-x 533/25.10.2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu” Lege 19/2022
13.01.2022
534. PL-x 534/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal raport
depus
20.03.2023
535. PL-x 535/25.10.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților Lege 294/2022
04.11.2022
536. PL-x 536/25.10.2021 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița raport
depus
21.11.2022
537. Pl-x 537/02.11.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență respinsa
definitiv
29.06.2022
538. Pl-x 538/02.11.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
01.09.2022
539. PL-x 539/02.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje la comisii
02.11.2021
540. PL-x 540/02.11.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului la comisii
02.11.2021
541. PL-x 541/02.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu -
23.11.2022
542. PL-x 542/02.11.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 Lege 163/2022
30.05.2022
543. PL-x 543/02.11.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare Lege 42/2022
07.03.2022
544. PL-x 544/02.11.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale Lege 67/2022
23.03.2022
545. Pl-x 545/02.11.2021 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private -
15.12.2021
546. Pl-x 546/02.11.2021 Propunere legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare la comisii
02.11.2021
547. PL-x 547/02.11.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 la comisii
02.11.2021
548. Pl-x 548/02.11.2021 Propunere legislativă - Legea pescuitului la comisii
02.11.2021
549. Pl-x 549/08.11.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei respinsa
definitiv
29.06.2022
550. PL-x 550/08.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 89/2022
13.04.2022
551. PL-x 551/08.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 102/2022
14.04.2022
552. PL-x 552/08.11.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" la comisii
08.11.2021
553. PL-x 553/08.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. Lege 189/2022
27.06.2022
554. PL-x 554/08.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități Lege 87/2022
13.04.2022
555. PL-x 555/08.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic Lege 219/2022
15.07.2022
556. PL-x 556/08.11.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 Lege 110/2022
20.04.2022
557. PL-x 557/08.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii la comisii
08.11.2021
558. PL-x 558/08.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii în dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea Lege 139/2022
17.05.2022
559. PL-x 559/08.11.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 Lege 16/2022
13.01.2022
560. PL-x 560/08.11.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 117/2022
27.04.2022
561. Pl-x 561/15.11.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României Lege 327/2022
28.11.2022
562. PL-x 562/15.11.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice Lege 100/2022
14.04.2022
563. PL-x 563/15.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2021 pentru modificarea Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniu la comisii
15.11.2021
564. PL-x 564/15.11.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice la comisii
15.11.2021
565. PL-x 565/15.11.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 69/2022
28.03.2022
566. PL-x 566/15.11.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 61/2022
18.03.2022
567. PL-x 567/15.11.2021 Proiect de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate Lege 108/2022
20.04.2022
568. Pl-x 568/15.11.2021 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului la comisii
15.11.2021
569. Pl-x 569/15.11.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 Codul Silvic raport
depus
02.06.2022
570. Pl-x 570/22.11.2021 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României raport
depus
28.09.2022
571. Pl-x 571/22.11.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
22.11.2021
572. Pl-x 572/24.11.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) și (72) ale art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
01.03.2022
573. Pl-x 573/24.11.2021 Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public respinsa
definitiv
02.05.2022
574. PL-x 574/07.12.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
02.02.2022
575. Pl-x 575/07.12.2021 Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix Lege 175/2022
09.06.2022
576. Pl-x 576/07.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată și de modificare și abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități respinsa
definitiv
29.06.2022
577. Pl-x 577/07.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii la comisii
07.12.2021
578. PL-x 578/07.12.2021 Proiect de Lege privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România raport
depus
29.03.2023
579. PL-x 579/07.12.2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF) Lege 46/2022
08.03.2022
580. PL-x 580/07.12.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 118/2022
28.04.2022
581. PL-x 581/07.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Lege 252/2022
20.07.2022
582. PL-x 582/07.12.2021 Proiect de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului respins
definitiv
01.03.2022
583. PL-x 583/07.12.2021 Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative Lege 72/2022
30.03.2022
584. Pl-x 584/07.12.2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG 217/2000 cu modificările și completările ulterioare la comisii
07.12.2021
585. PL-x 585/07.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 322/2021
29.12.2021
586. PL-x 586/07.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice la comisii
07.12.2021
587. PL-x 587/07.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 pe ordinea de zi
21.03.2023
588. Pl-x 588/07.12.2021 Propunere legislativă privind declararea unor zile oficiale în România la comisii
07.12.2021
589. Pl-x 589/07.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la comisii
01.02.2023
590. Pl-x 590/07.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020 respinsa
definitiv
08.11.2022
591. Pl-x 591/07.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
07.12.2021
592. Pl-x 592/07.12.2021 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.202/2002 la comisii
07.12.2021
593. Pl-x 593/07.12.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local la comisii
07.12.2021
594. PL-x 594/10.12.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2020 la comisii
10.12.2021
595. PL-x 595/10.12.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 la comisii
10.12.2021
596. PL-x 596/10.12.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 la comisii
10.12.2021
597. PL-x 597/10.12.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 la comisii
10.12.2021
598. PL-x 598/10.12.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC BANK S.A. la comisii
10.12.2021
599. PL-x 599/10.12.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 la comisii
10.12.2021
600. PL-x 600/13.12.2021 Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute la Senat
08.03.2022
601. PL-x 601/15.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 4/2023
03.01.2023
602. Pl-x 602/15.12.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 raport
depus
07.11.2022
603. Pl-x 603/15.12.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice și pentru abrogarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice la comisii
15.12.2021
604. PL-x 604/15.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 Codul Muncii Lege 26/2023
10.01.2023
605. PL-x 605/15.12.2021 Proiect de Lege pentru declararea lui Ștefan cel Mare, Domnitor al Moldovei, drept erou național și patron istoric al culturii românești la comisii
15.12.2021
606. Pl-x 606/15.12.2021 Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale respinsa
definitiv
29.06.2022
607. Pl-x 607/20.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
01.02.2022
608. Pl-x 608/20.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
01.02.2022
609. PL-x 609/20.12.2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 311/2021
24.12.2021
610. PL-x 610/20.12.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 73/2022
30.03.2022
611. PL-x 611/20.12.2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 Lege 317/2021
28.12.2021
612. PL-x 612/20.12.2021 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 Lege 318/2021
28.12.2021
613. PL-x 613/20.12.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022 Lege 312/2021
24.12.2021
614. Pl-x 614/21.12.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
29.03.2022

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 31 martie 2023, 2:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro