Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 08.10.2008 Versiunea pentru printare
Miercuri, 8 octombrie 2008

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 736/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
11:44 4627 Vot final 213 213 0 0 -
  PL 488/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
11:45 4569 Vot final 219 219 0 0 -
  PL 765/2007 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
11:45 4570 Vot final 220 212 1 6 1
  PL 226/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional
11:46 4571 Vot final 216 209 1 5 1
  PL 368/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
11:46 4572 Vot final 225 176 46 2 1
  PL 537/2008 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare
11:47 4573 Vot final 224 210 1 8 5
  PL 437/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996, și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
11:48 4574 Vot final 230 227 1 2 -
  PL 178/2008 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
11:49 4575 Vot final 222 217 1 2 2
  PL 832/2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime"- SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al municipiului Constanța
11:51 4576 Vot final 223 152 55 9 7
  PL 891/2007 pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
11:54 4577 Propunere modalitate de vot prin strigarea catalogului 223 90 91 41 1
12:18 4626 Prezență 176 - - - -
  PL 891/2007 pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
12:19 4578 Vot final respingere 227 117 79 28 3
  PL 96/2008 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
12:35 4625 Vot final 210 205 0 5 -
  PL 887/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative
12:37 4579 Vot final 220 167 4 48 1
  PL 824/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
12:41 4580 Vot final 214 208 0 3 3
  PL 911/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
12:41 4581 Vot final 210 115 85 9 1
  PL 762/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
12:43 4582 Vot final 208 206 0 1 1
  PL 709/2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
12:43 4583 Vot final 214 114 86 13 1
  PL 841/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
12:44 4584 Vot final 212 207 0 2 3
  PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
12:45 4585 Vot final 205 156 45 3 1
  PL 45/2008 privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002
12:47 4586 Vot final 206 204 0 0 2
  PL 431/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 3 martie 2008
12:47 4587 Vot final 199 197 0 2 -
  PL 434/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008
12:48 4588 Vot final 197 196 0 0 1
  PL 477/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecției și securității civile privind asistența și cooperarea în situații de urgență, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
12:48 4589 Vot final 199 198 0 0 1
  PL 475/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008
12:49 4590 Vot final 202 198 0 1 3
  PL 474/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008
12:50 4591 Vot final 195 194 0 0 1
  PL 483/2008 pentru modificarea și completarea art.45 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
12:50 4592 Vot final 190 184 4 1 1
  PL 476/2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC)
12:51 4593 Vot final 200 198 0 0 2
  PL 471/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004
12:52 4594 Vot final 197 195 1 0 1
  PL 472/2008 pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la București, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București - Pitești, semnat la București la 5 august 1996
12:52 4595 Vot final 195 186 7 2 -
  PL 534/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007
12:53 4596 Vot final 196 196 0 0 -
  PL 179/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
12:53 4597 Vot final 198 193 0 5 -
  PL 844/2007 privind Statutul controlorului civil de trafic aerian din România
12:55 4598 Vot final 191 189 0 0 2
  PL 496/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
12:55 4599 Vot final 178 175 0 0 3
  PL 262/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
12:56 4600 Vot final 190 172 7 10 1
  PL 214/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
12:57 4601 Vot final 196 43 138 12 3
  PL 258/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008
13:00 4602 Vot final 182 150 16 15 1
  PL 257/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
13:01 4603 Vot final 189 184 2 2 1
  PL 261/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008
13:02 4604 Vot final 188 182 2 2 2
  PL 778/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
13:02 4605 Vot final 185 137 45 3 -
  PL 233/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
13:03 4606 Vot final 183 169 3 9 2
  PL 403/2008 pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
13:03 4607 Vot final 188 186 1 1 -
  PL 160/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată
13:04 4608 Vot final 190 188 0 0 2
  PL 776/2007 pentru modificarea art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
13:05 4609 Vot final 188 156 24 8 -
  PL 86/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
13:05 4610 Vot final 186 156 22 8 -
  PL 184/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată
13:06 4611 Vot final 185 185 0 0 -
  PL 711/2007 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România
13:06 4612 Vot final 190 157 27 6 -
  PL 159/2008 privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
13:07 4613 Vot final 179 172 2 4 1
  PL 304/2008 privind declararea localității Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir
13:07 4614 Vot final 183 165 3 13 2
  PL 383/2008 pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
13:08 4615 Vot final 185 181 0 2 2
  PL 406/2008 privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună martir
13:08 4616 Vot final 177 168 3 5 1
  PL 303/2008 pentru abrogarea art.III alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
13:09 4617 Vot final 173 143 21 7 2
  PL 165/2008 pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
13:09 4618 Vot final 180 98 28 53 1
  PL 145/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
13:10 4619 Vot final 178 160 12 4 2
  PL 188/2008 pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
13:11 4620 Vot final 179 92 33 53 1
  PL 210/2008 pentru modificarea art.2 1 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
13:12 4621 Vot final 176 132 3 40 1
  PL 209/2008 privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi
13:13 4622 Vot final 157 86 63 7 1
13:16 4624 Prezență 153 - - - -
  PL 209/2008 privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi
13:47 4628 Vot final 141 79 58 2 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 27 martie 2023, 16:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro