Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 08.05.2012 Versiunea pentru printare
Marți, 8 mai 2012

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:42 9008 Retrimitere la comisie - cod procedură civilă până la votul final 94 90 1 2 1
10:43 9011 Retrimitere la comisie - pct.3 de pe ordinea de zi 101 94 6 1 -
  PL 51/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
10:47 9009 Retrimitere la comisie 102 70 20 12 -
 
10:50 9019 Retrimitere la comisie
PL 68/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
PL 444/2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
102 72 26 4 -
  PL 329/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:02 9023 Retrimitere la comisie 105 69 26 10 -
  PL 7/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
11:12 9033 Retrimitere la comisie 105 72 26 6 1
  PL 44/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
11:17 9034 Retrimitere la comisie 102 66 24 12 -
  PL 248/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
11:20 9035 PL 248/2008/2011 C 104 72 26 6 -
  PL 541/2010 privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
11:31 9036 PL 541/2010/2011 C 60 37 19 4 -
  PL 677/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
11:32 9037 Retrimitere la comisie 66 42 17 6 1
  PL 669/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
11:33 9038 Retrimitere la comisie 69 45 19 5 -
  PL 646/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
11:34 9021 Retrimitere la comisie 73 48 19 5 1
  PL 558/2011 privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale
11:38 9007 Retrimitere la comisie 79 49 23 5 2
  PL 211/2011 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
11:39 9010 Retrimitere la comisie 80 51 24 5 -
  PL 771/2011 privind instituirea zilei limbii române
11:40 9012 Retrimitere la comisie 82 48 30 3 1
  PL 619/2010 pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
11:41 9013 Retrimitere la comisie 80 53 26 1 -
  PL 65/2012 pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
11:43 9014 Retrimitere la comisie 85 54 28 3 -
  PL 623/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
11:44 9015 Retrimitere la comisie 83 51 31 1 -
  PL 35/2012 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
11:45 9016 Retrimitere la comisie 89 55 29 4 1
  PL 166/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
11:46 9018 Retrimitere la comisie 87 56 27 2 2
  PL 752/2010 pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
11:49 9020 Retrimitere la comisie 100 67 31 2 -
  PL 635/2011 privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului"
11:51 9022 Retrimitere la comisie 105 36 64 4 1
12:41 9024 Prezență 224 - - - -
  PHC 10/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:45 9025 Vot final adoptare 230 226 1 3 -
  PHC 11/2012 privind demisia unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
12:45 9026 Vot final 238 233 0 4 1
  PL 24/2012 privind declararea studiilor
12:46 9027 Vot final adoptare 241 237 0 3 1
  PL 39/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012
12:50 9028 Vot final adoptare 241 237 0 2 2
  PL 95/2012 privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice
12:51 9029 Vot final adoptare 237 234 0 0 3
  PL 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
12:57 9030 Vot final adoptare 245 237 2 4 2
  PL 82/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
12:59 9031 Vot final adoptare 243 240 0 1 2
  PHC 12/2012 pentru alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților
13:05 9032 Comisie de numărare 161 151 4 3 3

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 martie 2023, 5:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro