Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 19.06.2012 Versiunea pentru printare
Marți, 19 iunie 2012

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 173/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
09:52 9257 Retrimitere la comisie 133 26 102 4 1
10:28 9182 Prezență 237 - - - -
10:37 9254 Retrimitere la comisie
PL 226/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar -fiscale din domeniul protecției sociale
PL 229/2010 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
PL 32/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
PL 533/2010 pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței
PL 108/2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
PL 580/2010 pentru instituirea impozitului anual asupra averii
PL 369/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
PL 713/2010 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
PL 769/2010 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
PL 621/2010 pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
PL 76/2011 privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
PL 745/2010 pentru completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991
PL 676/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
255 225 4 24 2
  PL 173/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
10:37 9255 Retrimitere la comisie 252 43 194 14 1
 
10:38 9256 Retrimitere la comisie
PL 98/2011 pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
PL 156/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
257 74 166 17 -
  PL 832/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare, în scopul privatizării Societății Comerciale Petromidia- S.A. Constanța
10:39 9095 PLx 832/2010/2011 A - vot final 257 178 67 11 1
  PL 134/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
10:40 9096 Vot final adoptare 188 169 1 16 2
  PL 563/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
10:41 9097 Vot final adoptare 253 242 2 6 3
  PL 33/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
10:42 9098 Vot final adoptare 254 180 61 13 -
  PL 701/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
10:43 9099 Vot final adoptare 260 94 156 8 2
  PL 740/2011 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
10:43 9100 Vot final adoptare 258 87 164 7 -
  PL 156/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
10:44 9101 Vot final adoptare - lege organică 259 177 62 20 -
  PL 468/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
10:45 9102 Vot final adoptare 256 9 237 8 2
  PL 469/2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
10:46 9103 Vot final adoptare 255 5 240 9 1
  PL 478/2011 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
10:47 9104 Vot final adoptare 255 5 243 6 1
  PL 438/2011 pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998
10:48 9105 Vot final adoptare 257 6 246 4 1
  PL 335/2011 pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
10:49 9106 Vot final adoptare 258 78 174 6 -
  PL 237/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
10:50 9107 Vot final adoptare 256 172 71 12 1
  PL 467/2011 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
10:51 9108 Vot final respingere 256 249 4 3 -
  PL 292/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare
10:52 9109 Vot final respingere 257 246 4 6 1
  PL 409/2008 privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului
10:52 9110 Vot final respingere 256 246 5 4 1
  PL 321/2009 pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor
10:53 9111 Vot final respingere 253 247 2 3 1
  PL 790/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
10:54 9112 Vot final respingere 250 239 5 6 -
  PL 544/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
10:54 9113 Vot final respingere 248 244 1 3 -
  PL 819/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
10:55 9114 Vot final respingere 249 246 1 1 1
  PL 746/2010 pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
10:56 9115 Vot final respingere 250 242 5 3 -
  PL 476/2011 privind exploatarea resurselor minerale ale României
10:57 9116 Vot final respingere 249 245 2 2 -
  PL 262/2011 pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare
10:57 9117 Vot final respingere 247 242 1 3 1
  PL 574/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
10:58 9118 Vot final respingere - lege organică 243 228 4 9 2
  PL 593/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare
11:00 9119 Vot final respingere 194 186 4 4 -
  PL 494/2010 pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003
11:01 9120 Vot final respingere 191 176 6 6 3
  PL 845/2010 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
11:01 9121 Vot final respingere 191 178 10 3 -
  PL 846/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
11:02 9122 Vot final respingere 191 177 7 6 1
  PL 559/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor
11:03 9123 Vot final respingere 197 187 7 2 1
  PL 585/2011 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
11:03 9124 Vot final respingere 197 187 6 4 -
  PL 606/2011 pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale
11:04 9125 Vot final respingere 196 184 7 4 1
  PL 220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
11:05 9126 Vot final respingere 192 184 6 2 -
  PL 340/2008 pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997
11:05 9127 Vot final respingere 195 184 7 3 1
  PL 127/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
11:06 9128 Vot final respingere 194 187 5 2 -
  PL 756/2011 privind prevenirea violenței și abuzurilor sexuale asupra minorului
11:06 9129 Vot final respingere 189 176 4 9 -
  PL 11/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
11:07 9130 Vot final respingere 189 181 4 4 -
  PL 736/2011 privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare
11:08 9131 Vot final respingere 195 181 4 9 1
  PL 683/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
11:08 9132 Vot final respingere 193 181 6 4 2
  PL 741/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
11:09 9133 Vot final respingere 194 183 4 7 -
  PL 16/2012 pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
11:10 9134 Vot final respingere 193 181 7 4 1
  PL 17/2012 privind modificarea Legii nr.134/2001 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
11:11 9135 Vot final respingere 190 180 5 5 -
  PL 757/2011 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
11:11 9136 Vot final respingere 194 186 4 3 1
  PL 12/2012 pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991
11:12 9137 Vot final respingere 194 185 5 4 -
  PL 612/2011 pentru modificarea și completarea art.32), alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar
11:12 9138 Vot final respingere 193 179 5 7 2
  PL 474/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare
11:13 9139 Vot final respingere 194 172 17 5 -
  PL 36/2012 pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
11:14 9140 Vot final respingere 187 177 8 1 1
  PL 710/2011 privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare și funcționare a Camerei Managerilor de Condominii din România
11:15 9141 Vot final respingere 190 180 6 3 1
  PL 84/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale
11:16 9142 Vot final respingere 189 180 6 2 1
  PL 708/2011 pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
11:16 9143 Vot final respingere 186 175 6 5 -
  PL 709/2011 privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilități publice din condominii
11:17 9144 Vot final respingere 187 178 6 3 -
  PL 822/2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
11:17 9145 Vot final respingere 185 175 5 4 1
  PL 857/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
11:18 9146 Vot final respingere 184 177 3 4 -
  PL 130/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
11:19 9147 Vot final respingere 182 169 6 5 2
  PL 121/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
11:20 9148 Vot final respingere 184 175 5 4 -
  PL 191/2012 privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004
11:21 9149 Vot final respingere 183 175 4 4 -
  PL 221/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
11:21 9150 Vot final respingere 186 180 0 6 -
  PL 258/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
11:22 9151 Vot final adoptare 186 164 0 22 -
  PL 253/2012 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni"
11:22 9152 Vot final adoptare 180 169 2 7 2
  PL 173/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
11:23 9153 Vot final adoptare 164 148 5 10 1
  PL 9/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006
11:24 9154 Vot final adoptare 186 174 2 9 1
  PL 372/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
11:24 9155 Vot final adoptare 181 174 0 5 2
  PL 613/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
11:25 9156 Vot final adoptare 183 173 2 7 1
  PL 8/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
11:26 9157 Vot final adoptare 186 176 3 7 -
  PL 674/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
11:26 9158 Vot final adoptare 185 176 3 6 -
  PL 671/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
11:27 9159 Vot final adoptare 180 43 130 6 1
  PL 571/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
11:28 9160 Vot final adoptare 183 174 3 6 -
  PL 672/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
11:28 9161 Vot final adoptare 183 173 2 6 2
  PL 551/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
11:29 9162 Vot final adoptare 182 172 5 5 -
  PL 203/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
11:30 9163 Vot final adoptare 173 164 4 5 -
  PL 626/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privnd constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
11:31 9164 Vot final adoptare 178 170 2 6 -
  PL 165/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
11:31 9165 Vot final adoptare 178 172 3 3 -
  PL 733/2011 privind abrogarea Legii nr.3 din 28 martie 1974, Legea presei din Republica Socialistă România
11:32 9166 Vot final adoptare 177 168 2 7 -
  PL 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002
11:32 9167 Vot final adoptare 172 164 1 7 -
  PL 202/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
11:33 9168 Vot final adoptare 173 165 2 6 -
  PL 541/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului
11:34 9169 Vot final adoptare 168 161 2 5 -
  PL 745/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.230 /2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
11:35 9170 Vot final adoptare 174 32 134 7 1
  PL 555/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
11:35 9171 Vot final adoptare 170 162 3 5 -
  PL 572/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
11:36 9172 Vot final adoptare 167 158 2 6 1
  PL 675/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
11:36 9173 Vot final adoptare 161 158 1 2 -
  PL 61/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
11:39 9174 Vot final adoptare 180 172 5 3 -
  PL 60/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
11:39 9175 Vot final adoptare 176 169 3 4 -
  PL 616/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
11:40 9176 Vot final adoptare 178 17 139 20 2
  PL 588/2011 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene
11:40 9177 Vot final adoptare 183 171 6 5 1
  PL 52/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A.și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
11:41 9178 Vot final adoptare 176 166 6 4 -
  PL 44/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
11:42 9179 Vot final adoptare 180 172 3 5 -
  PL 7/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
11:43 9180 Vot final adoptare 180 173 4 3 -
  PL 436/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
11:44 9181 Vot final respingere 172 162 5 5 -
  PL 273/2011 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
11:44 9183 Vot final respingere 180 171 1 8 -
  PL 441/2011 privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanței nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
11:45 9184 Vot final respingere 177 171 4 2 -
  PL 480/2011 privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6)
11:46 9185 Vot final respingere 173 165 1 6 1
  PL 482/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
11:46 9186 Vot final respingere 171 161 5 4 1
  PL 484/2011 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
11:47 9187 Vot final respingere 176 167 6 3 -
  PL 391/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii
11:48 9188 Vot final respingere 170 164 2 3 1
  PL 479/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
11:48 9189 Vot final respingere 174 167 3 4 -
  PL 610/2011 pentru modificarea și completarea Ordoanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
11:49 9190 Vot final respingere 173 163 5 5 -
  PL 596/2011 pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
11:50 9191 Vot final respingere 173 166 3 4 -
  PL 369/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
11:50 9192 Vot final respingere 171 162 4 5 -
  PL 605/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
11:51 9193 Vot final respingere 172 163 4 5 -
  PL 472/2010 pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
11:52 9194 Vot final respingere 168 157 4 5 2
  PL 523/2011 privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial
11:52 9195 Vot final respingere 170 157 7 5 1
  PL 112/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
11:53 9196 Vot final respingere 171 162 3 5 1
  PL 602/2011 privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești
11:56 9197 Vot final respingere 163 158 1 3 1
11:56 9253 Prezență 174 - - - -
  PL 491/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.6/2001 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
11:57 9198 Vot final respingere 166 161 3 1 1
  PL 472/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritatea Națională pentru Produse Aromatice și de Sinteză
11:59 9199 Vot final respingere 165 161 1 2 1
  PL 234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
12:00 9200 Vot final respingere 164 160 0 4 -
  PL 126/2010 pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
12:00 9201 Vot final respingere 168 164 0 3 1
  PL 598/2011 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
12:01 9202 Vot final respingere 168 165 0 3 -
  PL 387/2011 privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată
12:02 9203 Vot final respingere 169 167 0 1 1
  PL 742/2011 modificarea Art.7, alin.(4) din O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
12:03 9204 Vot final respingere 172 171 0 1 -
  PL 178/2010 privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
12:03 9205 Vot final respingere 167 164 1 2 -
  PL 635/2011 privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului"
12:04 9206 Vot final respingere 168 165 1 2 -
  PL 732/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
12:04 9207 Vot final respingere 168 164 0 4 -
  PL 637/2011 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:05 9208 Vot final respingere 172 166 2 3 1
  PL 686/2011 privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
12:05 9209 Vot final respingere 172 166 0 4 2
  PL 749/2011 pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:06 9210 Vot final respingere 170 166 1 3 -
  PL 255/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
12:07 9211 Vot final respingere 168 162 1 5 -
  PL 763/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
12:07 9212 Vot final respingere 171 165 2 4 -
  PL 713/2011 pentru completarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
12:08 9213 Vot final respingere 163 156 2 4 1
  PL 753/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
12:08 9214 Vot final respingere 167 161 1 5 -
  PL 649/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României
12:09 9215 Vot final respingere 166 162 0 3 1
  PL 743/2011 pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
12:10 9216 Vot final respingere 167 161 2 4 -
  PL 737/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
12:10 9217 Vot final respingere 167 160 2 5 -
  PL 706/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțarea în agricultură
12:11 9218 Vot final respingere 162 156 2 3 1
  PL 751/2011 privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României
12:11 9219 Vot final respingere 169 158 8 3 -
  PL 517/2011 pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
12:12 9220 Vot final respingere 170 166 1 3 -
  PL 13/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a)
12:13 9221 Vot final respingere 170 166 0 4 -
  PL 506/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
12:13 9222 Vot final respingere 169 160 2 5 2
  PL 636/2011 pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
12:14 9223 Vot final respingere 171 165 2 4 -
  PL 583/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
12:15 9224 Vot final respingere 167 163 1 3 -
  PL 21/2012 pentru modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010
12:15 9225 Vot final respingere 173 167 0 3 3
  PL 711/2011 privind transmiterea suprafețelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităților administrațiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor
12:16 9226 Vot final respingere 173 164 2 5 2
  PL 249/2009 pentru modificarea art.8 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
12:16 9227 Vot final respingere 174 170 1 2 1
  PL 645/2009 privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naționale
12:17 9228 Vot final respingere 169 164 2 3 -
  PL 479/2010 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
12:18 9229 Vot final respingere 173 164 4 5 -
  PL 151/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
12:18 9230 Vot final respingere 169 165 2 2 -
  PL 653/2009 pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință
12:19 9231 Vot final respingere - lege ordinară 169 166 1 2 -
  PL 755/2011 pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
12:19 9232 Vot final respingere 170 166 1 3 -
  PL 688/2011 pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
12:20 9233 Vot final respingere 165 155 4 6 -
  PL 111/2011 pentru abrogarea art.36 din Legea concurenței nr.21/1996
12:21 9234 Vot final respingere 166 162 0 4 -
  PL 746/2011 privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
12:21 9235 Vot final respingere 166 162 1 3 -
  PL 623/2008 pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți
12:22 9236 Vot final respingere 167 162 2 3 -
  PL 18/2012 pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment
12:22 9237 Vot final respingere 166 164 1 1 -
  PL 132/2010 pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
12:23 9238 Vot final respingere 168 161 4 3 -
  PL 85/2012 pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
12:23 9239 Vot final respingere 169 164 1 4 -
  PL 71/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
12:24 9240 Vot final respingere 169 164 1 4 -
  PL 828/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
12:25 9241 Vot final respingere 169 164 1 4 -
  PL 207/2011 pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
12:25 9242 Vot final respingere 170 165 1 4 -
  PL 89/2012 privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar
12:26 9243 Vot final respingere 165 160 2 3 -
  PL 577/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:26 9244 Vot final respingere 168 163 0 5 -
  PL 824/2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:27 9245 Vot final respingere 166 161 2 3 -
  PL 114/2012 privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor
12:27 9246 Vot final respingere 166 161 2 3 -
  PL 115/2012 privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999
12:28 9247 Vot final respingere 164 160 0 4 -
  PL 192/2012 pentru completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
12:28 9248 Vot final respingere 164 159 0 4 1
  PL 225/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
12:29 9249 Vot final respingere 163 161 0 2 -
  PL 178/2012 privind modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
12:29 9250 Vot final respingere 166 163 0 3 -
  PL 188/2012 privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat
12:30 9251 Vot final respingere 164 159 0 5 -
  PL 220/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
12:31 9252 Vot final respingere 164 160 1 3 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 9 februarie 2023, 11:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro