Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 26.06.2012 Versiunea pentru printare
Marți, 26 iunie 2012

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
12:40 9262 Prezență 197 - - - -
12:43 9280 Prezență 220 - - - -
12:46 9281 Prezență 234 - - - -
12:51 9263 Prezență prin apel nominal 235 70 160 3 2
  PHC 22/2012 privind transmiterea unui teren în folosința Clubului Parlamentarilor Români "„Ion Rațiu"
12:52 9282 Vot final 244 223 3 18 -
  PL 264/2012 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
12:53 9283 Vot final adoptare 248 187 56 5 -
  PL 679/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:54 9284 Vot final adoptare 250 188 54 8 -
  PL 138/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
12:55 9285 Vot final adoptare 246 238 0 8 -
  PL 635/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
12:56 9264 Vot final adoptare 249 243 2 3 1
  PL 719/2011 pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii
12:57 9265 Vot final adoptare 248 236 2 10 -
  PL 133/2012 pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004
12:57 9266 Vot final adoptare 250 183 37 29 1
  PL 202/2012 privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român
12:58 9267 Vot final respingere 241 212 11 13 5
  PL 204/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată
12:59 9268 Vot final respingere 247 238 2 7 -
  PL 136/2012 pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011
13:00 9269 Vot final respingere 248 243 3 2 -
  PL 208/2011 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
13:01 9270 Vot final adoptare 248 246 1 1 -
  PL 769/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
13:02 9271 Vot final adoptare 246 244 0 1 1
  PL 241/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonnța de urgență a guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
13:02 9272 Vot final adoptare 246 244 1 1 -
  PL 58/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
13:05 9273 Vot final adoptare 243 235 2 5 1
  PL 43/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
13:07 9274 Vot final adoptare 243 236 1 4 2
  PL 53/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului"
13:08 9275 Vot final adoptare 242 181 52 8 1
  PL 167/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
13:09 9276 Vot final adoptare 243 240 0 3 -
  PL 147/2012 pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare
13:10 9277 Vot final adoptare 244 240 0 3 1
  PL 625/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile
13:11 9278 Vot final adoptare 240 239 0 1 -
  PL 627/2009 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
13:11 9279 Vot final adoptare 233 174 8 50 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 31 ianuarie 2023, 8:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro