Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 10.12.2013 Versiunea pentru printare
Marți, 10 decembrie 2013

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:44 11362 Să se completeze ordinea de zi de la poz. 3 cu PLx 581/2010; 467/2012; 162/2012; 680/2011 și 105/2010
PL 162/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
PL 680/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
PL 581/2010 privind organizarea activității de lobby
PL 467/2012 privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare
PL 105/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
119 104 12 2 1
10:45 11363 Aducerea pe poz.2 a pct.68 de pe ordinea de zi 128 27 88 13 -
  PL 581/2010 privind organizarea activității de lobby
11:07 11397 Retrimitere la comisie 120 119 1 0 -
  PL 449/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
11:19 11374 Retrimitere la comisie 128 123 2 2 1
  PL 41/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative
11:47 11375 Retrimitere la comisie 129 21 104 3 1
  PL 448/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României
12:32 11390 Retrimitere la comisie 116 33 79 2 2
  PL 226/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
12:38 11391 Retrimitere la comisie 131 125 1 2 3
  PL 281/2013 pentru completarea art.43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
12:50 11364 Propunere de retrimitere a PLx 281/2013. 124 119 4 1 -
  PL 504/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
12:52 11365 Propunere de aducere pe poz. 30 a PLx 504/2013 de la poz.39 de pe ordinea de zi 133 125 3 4 1
  PL 573/2013 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
13:17 11366 Propunere de retrimitere PLx 573/2013 170 48 115 4 3
13:48 11367 Amendament admis alin(2) art.2 161 103 44 11 3
13:50 11368 Amendament admis nr.8 art. 3 170 108 52 7 3
13:53 11369 Amendament depus la plen de Remus Cernea 171 59 100 9 3
13:54 11371 Amendament pct.12 din raport 177 109 53 13 2
13:58 11372 Amendament admis 22 167 97 62 7 1
14:43 11357 Prezență 296 - - - -
  MS 10/ Moțiunea simplă "Descentralizarea USL, feudalizarea Romaniei"
14:46 11354 Vot asupra unei moțiuni 318 61 253 2 2
14:46 11355 Vot final
adoptare PL 534/2013 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010
316 242 31 42 1
14:47 11356 Vot final
adoptare PL 238/2013 privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
316 243 66 7 -
14:47 11358 Vot final
adoptare PL 419/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
318 291 24 2 1
14:48 11359 Vot final
adoptare PL 468/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - lege ordinară
320 250 63 6 1
14:49 11360 Vot final
adoptare PL 821/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - lege ordinară
320 252 61 6 1
14:50 11361 Vot final
adoptare PL 225/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice - lege ordinară
317 250 60 6 1
14:50 11373 Vot final
adoptare PL 349/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
316 237 23 55 1
14:51 11370 Vot final
adoptare PL 117/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - lege ordinară
321 234 60 23 4
14:51 11376 Vot final
adoptare PL 496/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
316 311 3 2 -
14:52 11377 Vot final
adoptare PL 393/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene
317 256 37 24 -
14:52 11378 Vot final
adoptare PL 390/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
319 281 36 2 -
14:53 11379 Vot final
adoptare PL 448/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României
316 218 89 8 1
14:54 11380 Vot final
adoptare PL 148/2013 "Legea apiculturii"
316 301 11 1 3
14:54 11381 Vot final
adoptare PL 372/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
317 264 32 21 -
14:55 11382 Vot final
adoptare PL 504/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
318 240 54 24 -
14:55 11383 Vot final
adoptare PL 574/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea administrației naționale a penitenciarelor
315 308 3 2 2
14:56 11384 Vot final
adoptare PL 407/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
312 251 22 38 1
14:56 11385 Vot final
respingere PL 175/2013 " Legea apiculturii"
317 290 23 2 2
14:57 11396 Vot final
adoptare PL 573/2013 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
299 160 105 22 12
15:01 11386 Vot final
adoptare PL 467/2012 privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare
305 266 32 6 1
15:02 11387 Vot final
adoptare PL 680/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
303 240 57 4 2
15:03 11388 Vot final
adoptare PL 404/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului
308 281 24 1 2
15:03 11389 Vot final
adoptare PL 41/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative
312 251 52 8 1
15:04 11392 Vot final
adoptare PL 387/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești " -Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor-Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța "
310 276 26 6 2
15:05 11393 Vot final
adoptare PL 386/2013 privind transmiterea unor terenuri cu suprafața totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești " -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă "
317 286 23 6 2
15:06 11394 Vot final
adoptare PL 161/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Județean Tulcea
313 249 55 7 2
15:06 11395 Vot final
adoptare PL 392/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2013 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
313 286 23 2 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 decembrie 2023, 8:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro