Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 11.10.2022 Printable version
Tuesday, 11 October 2022

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
11:40 30549 Retrimitere la comisie PL194/2020 149 148 0 0 1
14:31 30551 Prezență 198 - - - -
  PHC 70/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan COM (2022) 230
14:31 30552 Vot final 231 199 11 21 -
  PHC 71/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei COM (2022) 233
14:32 30553 Vot final 241 236 1 3 1
  PHC 73/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat JOIN(2022)24
14:33 30554 Vot final 245 241 0 4 -
  PHC 72/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:34 30555 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2022). 249 247 2 0 -
  PL 462/2022 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
14:34 30556 Vot final adoptare - lege ordinară 253 195 37 21 -
  PL 477/2022 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală- dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022
14:35 30557 Vot final adoptare - lege ordinară 254 242 0 12 -
  PL 484/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
14:36 30558 Vot final adoptare - lege ordinară 252 251 1 0 -
  PL 382/2022 pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:36 30559 Vot final adoptare - lege ordinară 253 249 0 4 -
  PL 447/2022 privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
14:37 30560 Vot final adoptare - lege ordinară 254 215 2 37 -
  PL 507/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
14:38 30561 Vot final adoptare - lege ordinară 253 196 0 57 -
  PL 439/2022 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022
14:38 30562 Vot final adoptare - lege ordinară 251 230 0 21 -
  PL 535/2021 Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
14:39 30563 Vot final adoptare - lege organică 249 248 1 0 -
  PL 480/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
14:44 30564 Vot final adoptare - lege organică 251 250 1 0 -
  PL 249/2022 privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
14:50 30565 Vot final respingere - lege organică 248 247 0 1 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 february 2023, 2:12
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro