Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 07.02.2024 Printable version
Wednesday, 7 February 2024

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:09 33429 Retrimitere la comisie PL 652/2023 117 18 89 10 -
10:10 33430 Modificare ordine de zi 130 105 20 5 -
10:11 33431 Modificare ordine de zi 142 90 1 51 -
10:14 33432 PL 718/2023 - Timp dezbatere 146 140 3 3 -
10:31 33433 PL 41/2023 - Timp dezbatere 160 154 2 4 -
10:33 33434 PL 41/2023 - amr.1 158 63 0 95 -
10:41 33435 PL 761/2022 - Timp dezbatere 155 146 2 7 -
10:49 33436 Retrimitere la comisie 471/2022 162 65 92 5 -
11:33 33453 Prezență 233 - - - -
  PHC 1/2024 privind validarea unor mandate de deputat
11:34 33454 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unor mandate de deputat (PHCD 1/2024). 248 245 0 2 1
  PHC 3/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:38 33455 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 3/2024) 247 243 0 4 -
  PHC 81/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă COM(2023) 558
11:39 33456 Vot final 250 246 0 4 -
  PHC 82/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune COM(2023) 577
11:39 33457 Vot final 250 245 0 5 -
  PL 735/2023 Legea pentru ratificarea Convenției nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
11:40 33458 Vot final adoptare - lege ordinară 248 248 0 0 -
  PL 584/2017 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:41 33459 Vot final adoptare - lege ordinară 247 202 0 45 -
  PL 557/2023 pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție
11:42 33438 Vot final adoptare - lege ordinară 253 253 0 0 -
  PL 551/2020 Legea pentru aprobarea a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
11:43 33439 Vot final adoptare - lege ordinară 246 215 3 28 -
  PL 254/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
11:43 33440 Vot final adoptare - lege ordinară 251 251 0 0 -
  PL 718/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
11:44 33441 Vot final adoptare - lege ordinară 249 244 0 5 -
  PL 773/2023 pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013
11:46 33442 Vot final adoptare - lege ordinară 248 248 0 0 -
  PL 101/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană
11:46 33443 Vot final adoptare - lege ordinară 249 222 0 27 -
  PL 41/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
11:49 33444 Vot final adoptare - lege ordinară 247 239 0 8 -
  PL 458/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
11:50 33445 Vot final adoptare - lege ordinară 249 249 0 0 -
  PL 761/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice
11:50 33446 Vot final adoptare - lege ordinară 247 247 0 0 -
  PL 60/2023 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
11:51 33447 Vot final adoptare - lege ordinară 248 185 20 41 2
  PL 623/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
11:52 33448 Vot final adoptare - lege ordinară 249 205 3 41 -
  PL 722/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
11:53 33449 Vot final adoptare - lege organică 248 169 34 45 -
  PL 707/2023 privind ordinul de protecție
11:54 33450 Vot final adoptare - lege organică 249 249 0 0 -
  PL 560/2023 pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
11:54 33451 Vot final respingere - lege organică 247 166 81 0 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 may 2024, 15:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro