Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 20.02.2024 Printable version
Tuesday, 20 February 2024

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:31 33512 PL 144/2023 - amr.44 174 162 9 3 -
10:37 33513 PL 144/2023 - amr.6 176 175 1 0 -
10:38 33514 PL 144/2023 - amr.7 180 179 1 0 -
  PHC 11/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:34 33516 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2024) 239 225 0 13 1
  PHC 9/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM(2023)440
11:34 33517 Vot final 247 233 0 13 1
  PHC 10/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obținerea de rezultate astăzi și pregătirea pentru viitor COM(2023)638
11:35 33518 Vot final 248 202 4 40 2
  PL 827/2023 Legea privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
11:37 33519 Vot final adoptare - lege ordinară 252 238 1 12 1
  PL 105/2023 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene și modificarea altor acte normative
11:37 33520 Vot final adoptare - lege ordinară 259 205 0 54 -
  PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
11:39 33521 Vot final adoptare - lege ordinară 260 260 0 0 -
  PL 786/2023 privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”
11:40 33522 Vot final adoptare - lege ordinară 255 247 0 8 -
  PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
11:41 33523 Vot final adoptare - lege ordinară 261 257 1 3 -
  PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
11:42 33524 Vot final adoptare - lege ordinară 261 251 3 7 -
  PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
11:43 33525 Vot final adoptare - lege ordinară 261 259 0 2 -
  PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
11:43 33526 Vot final adoptare - lege ordinară 262 260 0 2 -
  PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
11:44 33527 Vot final adoptare - lege ordinară 260 245 1 13 1
  PL 576/2023 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
11:45 33528 Vot final adoptare - lege organică 262 262 0 0 -
  PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
11:47 33529 Vot final adoptare - lege organică 262 219 24 18 1
  PL 142/2021 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
11:48 33530 Vot final adoptare - lege organică 259 255 0 3 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 may 2024, 15:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro