Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 09.04.2024 Printable version
Tuesday, 9 April 2024

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:19 33719 Convocarea, in paralel cu plenul, a comisiilor raportoare, pentru dezbaterea PL-x 700/2023 155 152 0 1 2
10:48 33720 PL-x 119/2024 - amr. 4 115 30 70 15 -
10:50 33721 PL-x 119/2024 - amr. 6 114 28 69 17 -
10:59 33722 Prelungirea programului de lucru 113 78 29 6 -
  PHC 20/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului "Europa în mișcare" - oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru toți COM(2023)719
12:22 33724 Vot final 248 244 1 1 2
  PHC 24/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2023 privind politica de extindere a UE COM(2023)690
12:23 33725 Vot final 249 245 0 4 -
  PHC 25/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou plan de creștere pentru Balcanii de vest COM(2023)691
12:24 33726 Vot final 251 247 0 4 -
  PL 106/2024 pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
12:25 33727 Vot final adoptare - lege ordinară 251 251 0 0 -
  PL 788/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat , precum și pentru modificarea art.451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
12:27 33728 Vot final adoptare - lege ordinară 251 250 1 0 -
  PL 648/2023 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor
12:29 33729 Vot final adoptare - lege ordinară 247 208 26 12 1
  PL 700/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009
12:30 33730 Vot final adoptare - lege ordinară 249 243 0 4 2
  PL 12/2024 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
12:40 33731 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 242 164 60 18 -
  PL 563/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
12:45 33732 Vot final adoptare - lege organică 244 172 3 68 1
  PL 698/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
12:46 33733 Vot final adoptare - lege organică 240 235 0 3 2
  PL 523/2023 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră
12:46 33734 Vot final adoptare - lege organică 239 208 26 4 1
  PL 119/2024 privind energia eoliană offshore
12:48 33735 Vot final adoptare - lege organică 233 229 2 2 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 23 june 2024, 11:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro