Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 30.04.2024 Printable version
Tuesday, 30 April 2024

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:11 33794 Modificare ordine de zi 157 108 24 25 -
10:12 33795 Modificare ordine de zi 159 130 3 26 -
11:32 33797 Verificare prezenta 202 131 3 6 62
11:33 33798 PH CD 32/2024 - Vot final adoptare 218 210 1 7 -
11:34 33799 PL-x 76/2024 - Vot final adoptare 228 194 0 33 1
  PL 66/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare
11:34 33800 Vot final - PL-x 66/2024 - Vot final adoptare adoptare 227 161 53 12 1
  PL 120/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
11:35 33801 Vot final - PL-x 120/2024 - Vot final adoptare adoptare 230 227 3 0 -
  PL 233/2024 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România - Cofinanțarea aferentă Mecanismului de redresare și reziliență B - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 1 februarie 2024 și la Luxemburg la 5 februarie 2024
11:36 33802 Vot final - PL-x 233/2024 - Vot final adoptare adoptare 233 211 21 1 -
  PL 358/2022 pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
11:39 33803 Vot final - Pl-x 358/2022 - Vot final adoptare adoptare 236 209 1 26 -
  PL 142/2024 privind modificarea și completarea Legii nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1.060/2009 și (UE) nr.648/2012
11:42 33804 Vot final - PL-x 142/2024 - Vot final adoptare adoptare 238 235 0 3 -
  PL 752/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim
11:44 33805 Vot final - PL-x 752/2023 - Vot final adoptare adoptare 235 227 0 7 1
  PL 728/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020
11:49 33806 Vot final - PL-x 728/2022 - Vot final adoptare adoptare 233 227 1 5 -
  PL 191/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
11:49 33807 Vot final - PL-x 191/2023 - Vot final adoptare adoptare 237 197 1 38 1
  PL 592/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
11:52 33808 Vot final - PL-x 592/2018 - Vot final adoptare adoptare 237 167 64 5 1
  PL 44/2024 pentru schimbarea denumirii Universității „Danubius” din Galați
11:56 33809 Vot final - PL-x 44/2024 - Vot final adoptare adoptare 233 230 0 2 1
  PL 60/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene nerambursabile acordată României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
11:58 33810 Vot final - PL-x 60/2024 - Vot final adoptare adoptare 240 238 0 1 1
  PL 85/2024 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2024 privind aprobarea plății sumelor restante provenite din cotizații anuale către organizații internaționale din domeniul transportului naval
11:59 33811 Vot final - PL-x 85/2024 - Vot final adoptare adoptare 235 231 1 2 1
  PL 97/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice
11:59 33812 Vot final - PL-x 97/2020 - Vot final adoptare adoptare 239 233 2 3 1
  PL 814/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2023 pentru modificarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și pentru reglementarea modalității de executare a unor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului
12:00 33813 Vot final - PL-x 814/2023 - Vot final adoptare adoptare 243 240 0 1 2
  PL 372/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:03 33814 Vot final - Pl-x 372/2023 - Vot final adoptare adoptare 237 236 1 0 -
  PL 640/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2023 pentru completarea art.42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
12:04 33815 Vot final - PL-x 640/2023 - Vot final adoptare adoptare 238 179 54 4 1
  PL 156/2019 Legea pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat
12:05 33816 Vot final - Pl-x 156/2019 - Vot final adoptare adoptare 240 239 0 1 -
  PL 79/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2024 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
12:06 33817 Vot final - PL-x 79/2024 - Vot final adoptare adoptare 244 242 0 1 1
  PL 193/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:07 33818 Vot final - PL-x 193/2023 - Vot final adoptare adoptare 243 198 37 7 1
  PL 419/2023 nr.215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor
12:08 33819 Vot final - PL-x 419/2023 - Vot final respingere respingere 236 195 16 25 -
  PL 92/2024 Legea pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
12:09 33820 Vot final - PL-x 92/2024 - Vot final adoptare adoptare 238 234 1 1 2
  PL 388/2023 pentru modificarea art.128 alin.(2) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
12:09 33821 Vot final - PL-x 388/2023 - Vot final adoptare adoptare 239 232 1 5 1
  PL 106/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.190/2022 pentru completarea anexei nr.51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
12:10 33822 Vot final - PL-x 106/2023 - Vot final adoptare adoptare 236 176 49 10 1
  PL 383/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
12:11 33823 Vot final - PL-x 383/2021 - Vot final adoptare adoptare 237 175 54 6 2
  PL 4/2024 pentru modificarea și completarea Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
12:16 33824 Vot final - Pl-x 4/2024 - Vot final respingere respingere 230 170 3 56 1
  PL 189/2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată
12:17 33825 Vot final - Pl-x 189/2024 - Vot final respingere respingere 228 165 31 30 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 june 2024, 22:41
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro