Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 15.10.2008 Versiunea pentru printare
Miercuri, 15 octombrie 2008

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:33 4637 Prezență 134 - - - -
10:36 4638 Prezență 156 - - - -
11:06 4639 Prezență 192 - - - -
  PL 209/2008 privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi
11:07 4640 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 190 125 61 3 1
  PL 166/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinței
11:07 4641 Vot final respingere - lege organică 193 191 1 1 -
  PL 837/2007 pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
11:08 4642 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 188 115 69 3 1
  PL 586/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
11:08 4643 Vot final respingere - lege organică 197 193 2 2 -
  PL 846/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare
11:08 4644 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 197 125 67 5 -
  PL 332/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
11:09 4645 Vot final respingere - lege organică 198 179 7 11 1
  PL 328/2008 privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării
11:09 4646 Vot final respingere - lege ordinară 197 171 13 6 7
  PL 101/2008 pentru modificarea art.I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale
11:10 4647 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 195 132 60 2 1
  PL 89/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
11:10 4648 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 194 123 65 5 1
  PL 93/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
11:10 4808 Vot final respingere - lege ordinară 197 132 52 11 2
  PL 162/2008 pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
11:11 4652 Vot final respingere - lege organică 196 183 5 8 -
  PL 181/2008 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
11:11 4809 Vot final respingere - lege organică 199 190 6 2 1
  PL 174/2008 pentru modificarea și completarea art. 24 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
11:11 4812 Vot final respingere - lege organică 195 177 3 13 2
  PL 125/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
11:12 4654 Vot final respingere - lege ordinară 197 123 69 4 1
  PL 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
11:12 4813 Vot final respingere - lege organică 201 195 2 3 1
  PL 123/2008 pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
11:13 4655 Vot final respingere - lege ordinară 197 66 115 16 -
  PL 130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
11:13 4656 Vot final respingere - lege ordinară 200 108 85 7 -
  PL 191/2008 pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961
11:14 4657 Vot final respingere - lege ordinară 202 98 94 9 1
  PL 237/2008 privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici
11:14 4659 Vot final respingere - lege ordinară 201 102 89 8 2
  PL 194/2008 pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
11:14 4807 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 201 111 84 3 3
  PL 195/2008 pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
11:15 4660 Vot final respingere - lege organică 196 182 3 10 1
  PL 197/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000
11:15 4661 Vot final respingere - lege organică 197 194 0 3 -
  PL 196/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
11:16 4814 Vot final respingere - lege organică 200 179 5 15 1
 
11:16 4815 Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curții de Conturi 206 142 14 50 -
11:17 4816 PLx 524/2008 - vot final 202 194 1 3 4
  PL 283/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea în vederea creșterii copilului
11:17 4817 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 201 119 74 7 1
  PL 193/2008 privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici
11:18 4666 Vot final respingere - lege ordinară 199 166 13 18 2
  PL 198/2008 privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată
11:18 4667 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 193 110 76 4 3
  PL 240/2008 pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii
11:18 4818 Vot final respingere - lege organică 198 192 3 2 1
  PL 190/2008 privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară
11:19 4670 Vot final respingere - lege ordinară 191 109 76 5 1
  PL 285/2008 de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
11:19 4819 Vot final respingere - lege organică 192 186 4 2 -
  PL 291/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
11:20 4671 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 196 122 72 2 -
  PL 308/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
11:20 4820 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 195 117 72 4 2
  PL 318/2008 pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
11:21 4821 Vot final respingere - lege ordinară 195 112 69 12 2
  PL 320/2008 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
11:22 4674 Vot final respingere - lege ordinară 196 108 82 6 -
  PL 102/2008 privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
11:22 4675 Vot final respingere - lege ordinară 193 120 71 1 1
  PL 186/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
11:23 4676 Vot final respingere - lege ordinară 190 179 6 4 1
  PL 280/2008 pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
11:23 4677 Vot final respingere - lege ordinară 191 66 116 6 3
  PL 413/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local
11:24 4678 Vot final respingere - lege ordinară 194 189 2 1 2
  PL 411/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România
11:25 4679 Vot final respingere - lege organică 195 187 3 3 2
  PL 310/2008 privind pensiile de supraviețuire
11:25 4680 Vot final - lege organică 190 168 11 8 3
  PL 321/2008 privind instituirea unei zile libere pentru părinți
11:26 4681 Vot final respingere - lege ordinară 193 178 8 5 2
  PL 325/2008 privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință
11:26 4682 Vot final respingere - lege ordinară 191 114 69 6 2
  PL 327/2008 de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
11:27 4683 Vot final respingere - lege ordinară 192 108 77 5 2
  PL 329/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002
11:27 4684 Vot final respingere - lege organică 189 176 6 5 2
  PL 330/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
11:28 4685 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 186 163 14 9 -
  PL 331/2008 pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
11:29 4686 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 188 159 18 10 1
  PL 292/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată
11:29 4822 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 187 120 64 2 1
  PL 69/2008 pentru modificarea și completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii
11:30 4823 Vot final respingere - lege organică 179 166 7 4 2
  PL 396/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată)
11:31 4824 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 185 110 63 11 1
  PL 416/2008 pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
11:31 4825 Vot final respingere - lege ordinară 178 160 9 9 -
  PL 417/2008 pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
11:32 4691 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 184 129 49 4 2
  PL 418/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
11:32 4692 Vot final respingere - lege organică 176 168 2 3 3
  PL 421/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
11:33 4693 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 186 113 37 32 4
  PL 420/2008 privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
11:34 4694 Vot final respingere - lege ordinară 183 68 67 44 4
  PL 126/2008 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate
11:35 4695 Vot final respingere - lege ordinară 184 102 77 3 2
  PL 480/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești
11:36 4696 Vot final respingere - lege ordinară 185 103 75 3 4
  PL 483/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale
11:36 4697 Vot final respingere - lege ordinară 183 105 71 4 3
  PL 410/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor
11:37 4698 Vot final respingere - lege organică 185 176 6 3 -
  PL 297/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
11:37 4699 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 182 112 61 4 5
  PL 134/2008 pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
11:38 4700 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 182 106 70 4 2
  PL 170/2008 privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice
11:38 4701 Vot final respingere - lege ordinară 180 86 80 13 1
  PL 218/2008 de modificare a Legii nr.459/2003
11:39 4702 Vot final respingere - lege ordinară 177 164 6 5 2
  PL 222/2008 pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor
11:40 4703 Vot final respingere - lege ordinară 179 121 54 3 1
  PL 399/2008 pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr.566/2004
11:40 4704 Vot final respingere - lege ordinară 181 115 61 4 1
  PL 425/2008 pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003
11:41 4705 Vot final respingere - lege ordinară 182 167 13 1 1
  PL 426/2008 privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci
11:41 4706 Vot final respingere - lege ordinară 183 110 63 5 5
  PL 223/2008 privind construirea unor teatre de vară
11:42 4707 Vot final respingere - lege ordinară 176 166 4 3 3
  PL 171/2008 privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României"
11:42 4708 Vot final respingere - lege ordinară 181 116 60 4 1
  PL 199/2008 pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
11:43 4709 Vot final respingere - lege organică 183 172 4 5 2
  PL 241/2008 privind sondajele de opinie
11:43 4710 Vot final respingere - lege ordinară 180 166 13 1 -
  PL 229/2008 privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică
11:43 4711 Vot final respingere - lege ordinară 185 167 13 4 1
  PL 333/2008 privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor
11:44 4712 Vot final respingere - lege ordinară 183 155 15 13 -
  PL 879/2007 pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
11:44 4713 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 187 103 71 11 2
  PL 881/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
11:45 4714 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 183 159 10 10 4
  PL 161/2008 pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
11:46 4715 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 184 113 65 6 -
  PL 239/2008 privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României
11:46 4716 Vot final respingere - lege ordinară 182 167 9 6 -
  PL 341/2008 de modificare și completare a alineatului 1 al articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, versiune consolidată în 01/04/2007
11:47 4717 Vot final respingere - lege organică 180 171 3 2 4
  PL 342/2008 privind completarea Codului Civil
11:48 4718 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 185 115 64 5 1
  PL 344/2008 privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962
11:48 4719 Vot final respingere - lege organică 182 169 5 7 1
  PL 337/2008 de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
11:49 4720 Vot final respingere - lege ordinară 174 171 2 0 1
  PL 429/2008 pentru completarea unor dispoziții din Codul penal
11:49 4721 Vot final respingere - lege organică 175 172 0 1 2
  PL 189/2008 pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999 (republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007
11:50 4722 Vot final respingere - lege organică 182 177 3 1 1
  PL 168/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind Codul Penal
11:50 4723 Vot final respingere - lege organică 175 169 0 3 3
  PL 129/2008 privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă
11:51 4724 Vot final respingere - lege ordinară 174 166 4 3 1
  PL 295/2008 privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților
11:51 4725 Vot final respingere - lege ordinară 174 159 6 6 3
  PL 409/2008 privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului
11:52 4726 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 178 111 58 8 1
  PL 211/2008 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopției
11:53 4727 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 173 64 100 5 4
  PL 216/2008 pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
11:53 4728 Vot final respingere - lege ordinară 174 93 73 6 2
  PL 284/2008 privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local
11:54 4729 Vot final respingere 162 152 8 0 2
11:56 4730 Prezență 152 - - - -
  PL 206/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului
12:17 4731 Vot final - lege ordinară 150 144 0 2 4
  PL 483/2006 "Legea farmaciei"
12:18 4732 Vot final - lege ordinară 168 95 60 11 2
  PL 312/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
12:19 4733 Vot final - lege ordinară 177 139 34 1 3
 
12:19 4734 Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2007 170 130 3 33 4
12:19 4735 Desemnarea a doi deputați în calitate de reprezentanți ai Camerei Deputaților pentru Grupul de lucru inter-parlamentar al Dimensiunii Parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est 174 171 1 2 -
12:20 4736 Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății Comerciale "Antibiotice" S.A. Iași 168 106 48 11 3
12:21 4737 Raportul Comisiei de anchetă privind acuzațiile de concurență neloială și practică monopolistă practicate de supermarketuri 169 128 7 32 2
  PL 625/2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008
12:21 4738 Vot final - lege ordinară 171 164 1 5 1
  PL 626/2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008
12:21 4739 Vot final - lege ordinară 175 175 0 0 -
  PL 355/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz
12:22 4740 Vot final 172 169 2 1 -
  PL 438/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
12:23 4741 Vot final 176 169 1 5 1
  PL 13/2008 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
12:23 4742 Vot final 177 91 76 7 3
  PL 362/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
12:31 4743 Vot final 168 164 0 3 1
  PL 364/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2008 privind modificarea art.482 din Codul de procedură penală
12:31 4744 Vot final 170 160 1 8 1
  PL 486/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
12:32 4745 Vot final 170 131 34 3 2
  PL 489/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
12:33 4746 Vot final 173 137 31 3 2
  PL 366/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
12:33 4747 Vot final 173 135 34 3 1
  PL 369/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
12:34 4748 Vot final 173 169 1 3 -
  PL 140/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziționării de autoturisme
12:34 4749 Vot final 170 164 3 3 -
  PL 538/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007
12:35 4750 Vot final 174 171 2 1 -
  PL 321/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
12:35 4751 Vot final 176 128 44 3 1
  PL 539/2008 pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
12:36 4752 Vot final 170 169 0 1 -
  PL 484/2008 pentru completarea art.42 din Legea nr.41/1994 privind prganizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
12:37 4753 Vot final 176 172 2 2 -
  PL 264/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
12:37 4754 Vot final 175 173 0 2 -
  PL 445/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
12:37 4755 Vot final 175 170 1 4 -
  PL 446/2008 pentru modificarea și complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
12:38 4756 Vot final 178 176 0 2 -
  PL 495/2008 pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
12:38 4757 Vot final 176 173 0 2 1
  PL 825/2007 privind sistemul public de pensii pentru agricultori
12:39 4758 Vot final 180 176 1 1 2
  PL 440/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
12:39 4759 Vot final 180 175 1 2 2
  PL 64/2008 pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
12:41 4760 Vot final 175 80 42 53 -
  PL 254/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
12:41 4761 Vot final 173 171 0 2 -
  PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
12:46 4762 Vot final 123 107 2 0 14
12:47 4806 Vot final 164 120 31 9 4
  PL 408/2007 privind auditul de siguranță rutieră
12:48 4763 Vot final 162 156 5 1 -
  PL 588/2007 pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
12:49 4764 Vot final 163 158 1 4 -
  PL 597/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
12:50 4765 Vot final 167 162 1 2 2
  PL 560/2008 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.
12:50 4766 Vot final 161 151 6 3 1
  PL 284/2008 privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local
12:51 4767 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 146 142 4 0 -
  PL 335/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
12:52 4768 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 142 86 49 5 2
  PL 397/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
12:53 4769 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 140 84 47 8 1
  PL 419/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007
12:53 4770 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 132 125 5 1 1
  PL 268/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:54 4771 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 140 136 2 1 1
  PL 144/2008 pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005
12:54 4772 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 139 131 2 4 2
  PL 385/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
12:55 4773 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 140 91 40 8 1
  PL 339/2008 pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist
12:55 4774 Vot final respingere - lege ordinară 129 117 8 3 1
  PL 840/2007 pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:56 4805 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 130 126 1 2 1
  PL 282/2008 privind construirea de parkinguri supraterane
12:57 4775 Vot final respingere - lege ordinară 133 128 1 3 1
  PL 271/2008 privind construirea de cămine studențești
12:57 4776 Vot final respingere - lege ordinară 134 124 8 2 -
  PL 235/2008 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
12:58 4777 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 130 86 36 8 -
  PL 97/2008 pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
12:58 4778 Vot final respingere - lege ordinară 131 85 39 6 1
  PL 423/2008 de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali
12:59 4779 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 130 128 1 1 -
  PL 381/2008 privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea
12:59 4780 Vot final respingere - lege ordinară 128 76 37 11 4
  PL 147/2008 privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare
13:01 4781 Vot final respingere - lege ordinară 122 100 10 10 2
  PL 395/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
13:02 4782 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 126 75 43 6 2
  PL 394/2008 pentru modificarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
13:03 4783 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 133 130 0 2 1
  PL 72/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
13:04 4784 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 131 45 76 10 -
  PL 914/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
13:05 4785 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 132 54 75 3 -
  PL 873/2007 pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
13:06 4786 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 128 40 83 5 -
  PL 122/2008 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002
13:07 4787 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 126 42 78 3 3
  PL 77/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:08 4788 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 125 40 79 5 1
  PL 43/2008 pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
13:08 4789 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 126 9 111 5 1
  PL 68/2008 pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
13:09 4790 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 126 2 119 5 -
  PL 67/2008 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
13:10 4791 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 121 38 77 4 2
  PL 405/2008 privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române
13:11 4792 Vot final respingere 123 72 41 9 1
  PL 408/2008 pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
13:11 4793 Vot final respingere 120 78 38 4 -
  PL 806/2007 pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:12 4794 Vot final respingere 119 81 37 1 -
  PL 345/2008 privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România
13:12 4810 Vot final respingere 122 115 1 4 2
  PL 334/2008 privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român
13:13 4811 Vot final respingere 122 118 1 2 1
  PL 306/2008 privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român
13:14 4797 Vot final respingere 118 110 3 4 1
  PL 338/2008 pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie;Cetățuia Înaltă;Ciocuța;Costești-Blidaru;Faieragu;Vârful lui Hulpe; Fețele Albe;Grădiștea Muncelului;Piatra Roșie - județul Hunedoara
13:15 4798 Vot final respingere 119 82 29 7 1
  PL 389/2008 pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
13:16 4799 Vot final respingere 113 78 30 5 -
  PL 298/2008 pentru modificarea și completarea Codului penal al României
13:17 4800 Vot final respingere 118 78 33 5 2
  PL 812/2007 pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare
13:17 4801 Vot final 118 6 110 2 -
  PL 427/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
13:18 4802 Vot final respingere 114 79 31 2 2
  PL 121/2008 pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007
13:19 4803 Vot final 118 77 37 2 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 5:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro