Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 28.10.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 28 octombrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PHC 94/2015 pentru aprobarea Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților
10:08 13450 Retrimitere la comisie 66 66 0 0 -
  PL 655/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
10:12 13451 Retrimitere la comisie 92 88 1 2 1
  PL 17/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
10:16 13452 Stabilire timpi dezbatere 103 103 0 0 -
10:25 13453 PLx 17/2015 amr.1 122 47 74 0 1
10:27 13454 PLx 17/2015 amr.2 124 47 74 2 1
10:27 13455 PLx 17/2015 amr.3 122 52 69 0 1
10:28 13456 PLx 17/2015 ama.6 124 73 40 11 -
10:30 13457 PLx 17/2015 amr.4 123 53 69 1 -
10:31 13458 PLx 17/2015 ama.11 125 73 40 11 1
  PL 635/2015 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale
10:56 13459 Stabilire timpi dezbatere 125 122 0 2 1
  PL 628/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
11:10 13460 Stabilire timpi dezbatere 121 118 0 1 2
  PL 595/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
11:27 13461 Retrimitere la comisie 135 134 0 0 1
  PL 192/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
12:12 13462 Retrimitere la comisie 153 120 30 2 1
 
12:23 13463 Aprobarea prelungirii programului de lucru 156 137 12 5 2
  PL 712/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral
13:01 13464 Stabilire timpi dezbatere 193 106 83 3 1
13:02 13465 Eliminarea Titlurilor din cuprinsul PL-x 712/2015 201 195 3 3 -
13:31 13466 amr. 1 223 14 198 8 3
13:31 13467 ama. 1 225 196 24 2 3
13:49 13468 ama. 4 236 132 16 85 3
13:50 13469 ama. 5 cu alin. a) și b) 233 132 86 7 8
13:50 13470 ama. 6 235 212 15 5 3
13:52 13471 ama. 8 240 131 100 7 2
13:52 13472 ama. 9 238 212 13 8 5
13:53 13473 ama. 10 240 219 12 7 2
13:55 13474 observații de tehnică legislativă la ama. 17, alin. (4) și (6) 241 220 11 9 1
13:56 13475 observații de tehnică legislativă la ama. 18 alin. (4) 247 229 10 7 1
13:58 13476 observații de tehnică legislativă la ama. 44, art. 52 alin (11) 237 223 6 7 1
 
14:03 13477 Aprobarea continuării dezbaterilor, cu punctele 4 și 5 din ordinea de zi 201 193 6 1 1
14:04 13478 Aprobarea procedurii de dezbatere a punctelor 4 și 5 din ordinea de zi 197 190 1 3 3
14:42 13479 Com.num.vot 202 199 1 1 1
  PHC 93/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:43 13480 Vot final adoptare 222 220 0 2 -
  PHC 95/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie COM(2015)302
14:43 13481 Vot final adoptare 231 229 0 1 1
  PHC 96/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu COM (2015) 337
14:44 13482 Vot final adoptare 242 240 1 0 1
  PL 17/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
14:45 13483 Vot final adoptare 263 261 0 1 1
  PL 635/2015 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale
14:47 13484 Vot final adoptare 280 277 1 0 2
  PL 628/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
14:47 13485 Vot final adoptare 284 283 1 0 -
  PL 645/2015 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
14:48 13486 Vot final adoptare 284 284 0 0 -
  PL 658/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
14:48 13487 Vot final adoptare 286 280 3 3 -
  PL 631/2015 privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale
14:49 13488 Vot final adoptare 296 291 1 4 -
  PL 98/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
14:50 13489 Vot final adoptare 297 294 1 2 -
  PL 656/2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:50 13490 Vot final adoptare 297 296 0 1 -
  PL 618/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brașov-Ghimbav"
14:51 13491 Vot final adoptare 296 293 1 1 1
  PL 629/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte
14:56 13492 Vot final adoptare 301 298 0 2 1
  PL 508/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
14:57 13493 Vot final respingere 300 297 0 1 2
  PL 212/2014 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
14:57 13494 Vot final respingere 299 297 1 1 -
  PL 540/2014 pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
14:58 13495 Vot final adoptare 300 300 0 0 -
  PL 712/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral
14:59 13496 Vot final adoptare - lege organică 303 257 30 12 4
  PL 599/2015 pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
15:11 13497 Vot final respingere 268 263 1 2 2
  PL 597/2013 privind trecerea canalului și barajului de pe pârâul Bușmei din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în domeniul public al Comunei Farcașa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcașa, județul Neamț
15:12 13498 Vot final respingere 280 267 4 7 2
  PL 613/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
15:12 13499 Vot final respingere 287 281 2 3 1
  PL 583/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
15:13 13500 Vot final respingere 288 194 84 10 -
  PL 306/2014 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
15:14 13501 Vot final respingere 290 265 14 9 2
  PL 382/2015 privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării
15:14 13502 Vot final respingere 288 276 5 4 3
  PL 399/2015 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în afara teritoriului României
15:15 13503 Vot final respingere 287 278 4 4 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 29 noiembrie 2022, 16:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro