Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Furtună Mirela

3780 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
301. 26.06.2019 12:53 22529 Vot final
Adoptare PL 243/2019 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010
YES
302. 26.06.2019 12:53 22528 Vot final
Adoptare PL 23/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
YES
303. 26.06.2019 12:52 22527 Vot final
Adoptare PL 547/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
YES
304. 26.06.2019 12:51 22526 Vot final
Adoptare PL 290/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
305. 26.06.2019 12:35 22525 Vot final
Adoptare PL 582/2015 privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
YES
306. 26.06.2019 12:34 22524 Vot final
Adoptare PL 81/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
YES
307. 26.06.2019 12:31 22523 Vot final
Adoptare PL 84/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
YES
308. 26.06.2019 12:30 22522 Vot final
Adoptare PL 164/2019 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului
YES
309. 26.06.2019 12:29 22521 Vot final
Adoptare PL 184/2019 pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
YES
310. 26.06.2019 12:29 22520 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 27/2019).
PHCD 27/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
311. 26.06.2019 12:28 22519 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
312. 25.06.2019 16:58 22502 YES
313. 25.06.2019 16:27 22497 Validarea unor mandate de deputat YES
314. 25.06.2019 16:18 22496 Prezenta Didn't vote
315. 25.06.2019 16:18 22495 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 125/2019 YES
316. 25.06.2019 16:17 22494 Modificare ordine de zi YES
317. 25.06.2019 16:16 22493 Modificare ordine de zi YES
318. 25.06.2019 16:15 22492 Modificare ordine de zi YES
319. 25.06.2019 16:15 22491 PL-x 151/2019 - Retrimitere la comisie YES
320. 25.06.2019 16:14 22490 Modificare ordine de zi YES
321. 25.06.2019 16:13 22501 Modificare ordine de zi YES
322. 25.06.2019 16:12 22499 Modificare ordine de zi YES
323. 25.06.2019 16:12 22500 Modificare ordine de zi YES
324. 25.06.2019 16:11 22498 Modificare ordine de zi YES
325. 25.06.2019 16:10 22489 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 274/2019 YES
326. 12.06.2019 11:49 22449 Prelungirea programului de lucru YES
327. 12.06.2019 11:34 22455 PL-x 734/2018 - Anexa 1
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
YES
328. 12.06.2019 11:26 22448 Prelungirea programului de lucru YES
329. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
YES
330. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
331. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
YES
332. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
YES
333. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
YES
334. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
335. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
336. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
YES
337. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
338. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
339. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
340. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
341. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
342. 05.06.2019 11:21 22416 PL 567/2008/2018 - retrimitere la comisie YES
343. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi YES
344. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 YES
345. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 YES
346. 29.05.2019 14:10 22404 YES
347. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NO
348. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NO
349. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Didn't vote
350. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
YES
351. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
YES
352. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
YES
353. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
YES
354. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
YES
355. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
356. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
357. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
358. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
359. 07.05.2019 12:33 22384 YES
360. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
361. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
362. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
363. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
364. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
365. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru YES
366. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
367. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
368. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
369. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
370. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
371. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
372. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie YES
373. 07.05.2019 10:17 22376 YES
374. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
375. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
YES
376. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
377. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
YES
378. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
379. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NO
380. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie YES
381. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 NO
382. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie YES
383. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru YES
384. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 NO
385. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie YES
386. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie YES
387. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 NO
388. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie YES
389. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 NO
390. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie YES
391. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 NO
392. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere YES
393. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 YES
394. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. NO
395. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie YES
396. 24.04.2019 10:57 22342 PL 373/2018 - amr.39 NO
397. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie YES
398. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 NO
399. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie YES
400. 24.04.2019 10:52 22338 PL 373/2018 - amr.33 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 11 december 2023, 13:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro