Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Tîlvăr Angel

421 votes 1 2 3 4 5 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final YES
2. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final YES
3. 20.12.2023 16:59 33280 Vot de control Didn't vote
4. 10.07.2023 12:27 32231 PH privind demisia directorului SRI YES
5. 10.07.2023 12:10 32230 Programul de lucru YES
6. 10.07.2023 12:09 32229 Ordinea de zi YES
7. 10.07.2023 12:08 32228 Aprobarea sesiunii extraordinare YES
8. 26.06.2023 14:44 32125 Solicitarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării Armatei României la Operația Interflex a Marii Britanii cu până la 30 de militari, instructori și personal de stat major - Adoptat YES
9. 26.06.2023 14:43 32124 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). - Adoptat YES
10. 26.06.2023 14:42 32123 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. - Adoptat YES
11. 26.06.2023 14:40 32122 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. -Adoptat YES
12. 26.06.2023 14:39 32121 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Adoptat YES
13. 26.06.2023 14:38 32120 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Amr.1 NO
14. 26.06.2023 14:16 32119 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Timp dezbatere YES
15. 26.06.2023 14:12 32118 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. - Adoptat YES
16. 26.06.2023 14:11 32117 Program de lucru - aporbat YES
17. 26.06.2023 14:10 32116 Ordine de zi - Aprobata YES
18. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
YES
19. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
YES
20. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 YES
21. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență YES
22. 05.12.2022 14:28 30810 Proiectul de Hotărâre privind revocarea domnului Bădălău Niculae din funcția de consilier de conturi și vicepreședinte al Autorității de Audit. - Adoptat YES
23. 05.12.2022 14:15 30809 Program de lucru - aprobat YES
24. 05.12.2022 14:13 30808 Ordine de zi - aprobata YES
25. 01.09.2022 13:29 30311 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției - Adoptat Didn't vote
26. 22.06.2022 10:37 30141 Exercitarea concomitenta a voturilor cu buletine de vot pentru pct. 11, 12 si 13 din ordinea de zi YES
27. 22.06.2022 10:24 30140 Proiectul de Hotărare pentru modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America - Vot final YES
28. 22.06.2022 10:22 30139 Proiectul de Hotărare pentru modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa - Vot final YES
29. 22.06.2022 10:21 30138 Proiectul de Hotărare privind modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.12/2006 pentru inființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului - Vot final YES
30. 22.06.2022 10:20 30137 Proiectul de Hotărare pentru modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare - Vot final YES
31. 22.06.2022 10:19 30136 Proiectul de Hotărare pentru modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentară a Francofoniei - Vot final YES
32. 22.06.2022 10:18 30147 Proiectul de Hotărare pentru modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final YES
33. 22.06.2022 10:17 30146 Proiectul de Hotărare pentru modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO - Vot final YES
34. 22.06.2022 10:16 30145 Proiectul de Hotărare pentru modificarea anexei la Hotărarea Parlamentului Romaniei nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentară a NATO - Vot final YES
35. 22.06.2022 10:15 30142 YES
36. 22.06.2022 10:14 30143 YES
37. 22.06.2022 10:14 30144 Suplimentarea ordinii de zi Abstention
38. 03.05.2022 14:11 29862 program de lucru - aprobat YES
39. 03.05.2022 14:11 29861 Ordine de zi - aporbata YES
40. 28.02.2022 16:12 29542 Adoptarea Declarației Parlamentului României cu privire la situația din Ucraina YES
41. 28.02.2022 16:05 29537 Program de lucru YES
42. 28.02.2022 16:04 29540 Ordine de zi Didn't vote
43. 23.12.2021 13:22 29391 Vot final
Adoptare PL 611/2021 bugetului de stat pe anul 2022
YES
44. 23.12.2021 13:21 29390 Vot final
Adoptare PL 612/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
YES
45. 23.12.2021 13:21 29389 Vot final - Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2022. YES
46. 23.12.2021 13:19 29387 Anexa 7/04 in integralitate YES
47. 23.12.2021 13:18 29386 Anexa 6/04/01 in integralitate YES
48. 23.12.2021 13:18 29385 Anexa 6/04 in integralitate YES
49. 23.12.2021 13:17 29384 Anexa 5/04/01 in integralitate YES
50. 23.12.2021 13:17 29383 Anexa 5/04 in integralitate YES
51. 23.12.2021 13:16 29382 Anexa 4/04/01 in integralitate YES
52. 23.12.2021 13:15 29381 Anexa 4/04 in integralitate YES
53. 23.12.2021 13:15 29380 Anexa 3/04 in integralitate YES
54. 23.12.2021 13:14 29379 Anexa 2/04 in integralitate YES
55. 23.12.2021 13:14 29378 Anexa 1/04 in integralitate YES
56. 23.12.2021 13:13 29377 Anexa 5/03/01 in integralitate YES
57. 23.12.2021 13:12 29376 Anexa 5/03 in integralitate YES
58. 23.12.2021 13:12 29375 Anexa 4/03/01 in integralitate YES
59. 23.12.2021 13:11 29374 Anexa 4/03 in integralitate YES
60. 23.12.2021 13:11 29373 Anexa 3/03/01 in integralitate YES
61. 23.12.2021 13:10 29372 Anexa 3/03 in integralitate YES
62. 23.12.2021 13:09 29371 Anexa 2/03 in integralitate YES
63. 23.12.2021 13:09 29370 Anexa 1/03 in integralitate YES
64. 23.12.2021 13:08 29369 Art. 11 - 23 YES
65. 23.12.2021 13:07 29368 Art. 1- 10 YES
66. 23.12.2021 13:07 29367 Titlul Sectiunii 1 YES
67. 23.12.2021 13:06 29366 Titlul Cap. I YES
68. 23.12.2021 13:05 29365 Titlul proiectului de lege YES
69. 23.12.2021 13:05 29364 Anexa 01/03 - amendament respins 2 NO
70. 23.12.2021 13:02 29363 PL 612/2021, L 567/2012 - Proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 - Anexa 1/03- amendament respins 1 NO
71. 23.12.2021 12:25 29362 Anexa 2 - finala YES
72. 23.12.2021 12:25 29361 Anexa 1 - finala YES
73. 23.12.2021 12:24 29360 Anexa 11 in integralitate YES
74. 23.12.2021 12:23 29359 Anexa 10 in integralitate YES
75. 23.12.2021 12:22 29358 Anexa 9 in integralitate YES
76. 23.12.2021 12:21 29357 Anexa 8 in integralitate YES
77. 23.12.2021 12:21 29356 Anexa 7/01 in integralitate YES
78. 23.12.2021 12:19 29355 Anexa 7 in integralitate YES
79. 23.12.2021 12:19 29354 Anexa 7 - amendament respins 9 NO
80. 23.12.2021 12:17 29353 Anexa 7 - amendament respins 4 YES
81. 23.12.2021 12:15 29352 Anexa 6 in integralitate YES
82. 23.12.2021 12:14 29351 Anexa 6 - amendament respins 6 NO
83. 23.12.2021 12:13 29350 Anexa 6 - amendament respins 4 NO
84. 23.12.2021 12:12 29349 Anexa 6 - amendament respins 1 NO
85. 23.12.2021 12:11 29348 Anexa 5 in integralitate YES
86. 23.12.2021 12:10 29347 Anexa 4 in integralitate YES
87. 22.12.2021 23:59 29344 Anexa 3/64 in integralitate YES
88. 22.12.2021 23:58 29343 Anexa 3/64 - amendamente respinse 1 - 20 NO
89. 22.12.2021 23:58 29342 Anexa 3/64 - amendament respins 15 NO
90. 22.12.2021 23:56 29341 Anexa 3/61 in integralitate YES
91. 22.12.2021 23:55 29340 Anexa 3/60 in integralitate YES
92. 22.12.2021 23:54 29339 Anexa 3/60 - amendament respins 16 NO
93. 22.12.2021 23:54 29338 Anexa 3/60 - amendament respins 17 NO
94. 22.12.2021 23:51 29337 Anexa 3/58 in integralitate YES
95. 22.12.2021 23:50 29336 Anexa 3/57 in integralitate YES
96. 22.12.2021 23:49 29334 Anexa 3/56 - amendament respins 1 NO
97. 22.12.2021 23:46 29332 Anexa 3/54 in integralitate YES
98. 22.12.2021 23:46 29331 Anexa 3/54 - amendamente respinse 1 - 25 NO
99. 22.12.2021 23:45 29330 Anexa 3/53 in integralitate YES
100. 22.12.2021 23:44 29329 Anexa 3/52 in integralitate YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 july 2024, 23:09
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro