Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Dida Corneliu Ioan

1875 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 13.11.2007 12:50 3647 Vot final
Respingere PL 566/2007 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
YES
2. 13.11.2007 12:49 3645 Vot final
Respingere PL 451/2007 privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
YES
3. 13.11.2007 12:49 3646 Vot final
Respingere PL 591/2007 de modificare și completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
YES
4. 13.11.2007 12:48 3644 Vot final
Respingere PL 590/2007 privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați
YES
5. 13.11.2007 12:48 3642 Vot final
Respingere PL 592/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
YES
6. 13.11.2007 12:48 3643 Vot final
Respingere PL 589/2007 privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
7. 13.11.2007 12:47 3641 Vot final
Respingere PL 593/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
YES
8. 13.11.2007 12:47 3640 Vot final
PL 662/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
YES
9. 13.11.2007 12:46 3639 Vot final
Adoptare PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
NO
10. 13.11.2007 12:45 3638 Vot final
Adoptare PL 540/2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
YES
11. 13.11.2007 12:45 3637 Vot final
Adoptare PL 614/2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
12. 13.11.2007 12:44 3636 Vot final
Adoptare PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
13. 13.11.2007 12:44 3635 Vot final
Adoptare PL 543/2007 privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
NO
14. 13.11.2007 12:43 3633 Vot final
Respingere PL 650/2007 pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice
YES
15. 13.11.2007 12:43 3634 Vot final
Respingere PL 617/2007 pentru modificarea articolului 72, alin.(4) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
YES
16. 13.11.2007 12:42 3632 Vot final
Respingere PL 649/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
17. 13.11.2007 12:42 3631 Vot final
PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Abstention
18. 13.11.2007 12:41 3630 Vot final
PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
YES
19. 13.11.2007 12:40 3629 Vot final
Respingere PL 518/2007 de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006
YES
20. 13.11.2007 12:39 3627 Vot final
Adoptare PL 661/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
NO
21. 13.11.2007 12:39 3628 Vot final
Respingere PL 583/2007 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 cu modificările și completările ulterioare
YES
22. 13.11.2007 12:38 3626 Vot final
PL 582/2007 pentru completarea art.195 din Codul penal
Abstention
23. 13.11.2007 12:38 3625 Vot final
Adoptare PL 706/2007 pentru modificarea și completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
YES
24. 13.11.2007 12:37 3624 Vot final
PL 481/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006
Abstention
25. 13.11.2007 12:37 3623 Vot final
PL 715/2007 pentru ratificarea înțelegerii realizate prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 și 2 iulie 2007, pentru modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972
YES
26. 13.11.2007 12:36 3621 Vot final
PL 249/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
YES
27. 13.11.2007 12:36 3622 Vot final
PL 691/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
YES
28. 13.11.2007 12:35 3619 Vot final
PL 388/2006 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
YES
29. 13.11.2007 12:35 3620 Vot final
PL 689/2007 privind măsuri de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze naturale
YES
30. 13.11.2007 12:34 3618 Prezență Didn't vote
31. 06.11.2007 12:55 3588 Vot final
PL 222/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
YES
32. 06.11.2007 12:54 3586 Vot final
Respingere PL 614/2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
33. 06.11.2007 12:54 3587 Vot final
Respingere PL 652/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
YES
34. 06.11.2007 12:53 3585 Vot final
Respingere PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NO
35. 06.11.2007 12:53 3584 Vot final
Respingere PL 543/2007 privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
YES
36. 06.11.2007 12:52 3581 Vot final
PL 462/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
YES
37. 06.11.2007 12:52 3582 Vot final
PL 642/2007 privind modelele de utilitate
YES
38. 06.11.2007 12:52 3583 Vot final
Respingere PL 602/2007 privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă
YES
39. 06.11.2007 12:51 3579 Vot final
PL 686/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
YES
40. 06.11.2007 12:51 3580 Vot final
PL 490/2007 pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
YES
41. 06.11.2007 12:50 3578 Vot final
PL 645/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
YES
42. 06.11.2007 12:50 3576 Vot final
PL 634/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002
YES
43. 06.11.2007 12:50 3577 Vot final
PL 673/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale
YES
44. 06.11.2007 12:49 3575 Vot final
PL 536/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
45. 06.11.2007 12:48 3574 Vot final
PL 632/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
YES
46. 06.11.2007 12:47 3573 Vot final
PL 633/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
YES
47. 06.11.2007 12:47 3572 Vot final
PL 705/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007
YES
48. 06.11.2007 12:46 3569 Vot final
PL 703/2007 pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007
YES
49. 06.11.2007 12:46 3571 Vot final
Respingere PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
NO
50. 06.11.2007 12:46 3570 Vot final
PL 704/2007 pentru ratificarea Convenției între România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino, la 23 mai 2007
YES
51. 06.11.2007 12:45 3567 Vot final
Respingere PL 661/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
YES
52. 06.11.2007 12:45 3568 Vot final
PL 702/2007 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
53. 06.11.2007 12:44 3565 Vot final
PL 886/2006 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă
YES
54. 06.11.2007 12:44 3566 Vot final
PL 48/2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța
YES
55. 06.11.2007 12:44 3564 Vot final
PL 675/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
YES
56. 06.11.2007 12:43 3563 Vot final
PL 630/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
YES
57. 06.11.2007 12:43 3562 Vot final
PL 641/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
YES
58. 06.11.2007 12:42 3561 Vot final
PL 636/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
YES
59. 06.11.2007 12:42 3560 Vot final
PL 640/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina
YES
60. 06.11.2007 12:42 3559 Vot final
PL 639/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
YES
61. 06.11.2007 12:41 3558 Vot final
PL 629/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
YES
62. 06.11.2007 12:39 3557 Vot final
Respingere PL 623/2007 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
YES
63. 06.11.2007 12:39 3556 Vot final
PL 624/2007 pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NO
64. 06.11.2007 12:38 3554 Vot final
Respingere PL 627/2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
YES
65. 06.11.2007 12:38 3555 Vot final
PL 685/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
YES
66. 06.11.2007 12:37 3552 Vot final
PL 625/2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
67. 06.11.2007 12:37 3553 Vot final
Respingere PL 626/2007 privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad
YES
68. 06.11.2007 12:36 3551 Vot final
Adoptare PL 670/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
YES
69. 06.11.2007 12:36 3550 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
Abstention
70. 06.11.2007 12:35 3549 Vot final
PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
71. 06.11.2007 12:35 3548 Vot final
PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
YES
72. 06.11.2007 12:34 3546 Vot final
PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
NO
73. 06.11.2007 12:34 3547 Vot final
PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
YES
74. 06.11.2007 12:33 3544 Vot final
PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
YES
75. 06.11.2007 12:33 3545 Vot final
PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
YES
76. 06.11.2007 12:32 3543 Vot final
PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
77. 06.11.2007 12:32 3542 Vot final
Respingere PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
YES
78. 06.11.2007 12:31 3541 Vot final
PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
YES
79. 06.11.2007 12:30 3539 Vot final
PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
YES
80. 06.11.2007 12:30 3538 Vot final
PL 398/2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
YES
81. 06.11.2007 12:29 3536 Vot final
Respingere PL 568/2007 privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței
YES
82. 06.11.2007 12:29 3537 Vot final
Respingere PL 574/2007 privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing
YES
83. 06.11.2007 12:28 3535 Vot final
Respingere PL 538/2007 privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
YES
84. 06.11.2007 12:27 3534 Vot final
Respingere PL 418/2007 pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
NO
85. 06.11.2007 12:27 3533 Vot final
Respingere PL 571/2007 pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007
YES
86. 06.11.2007 12:26 3532 Vot final
Respingere PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
YES
87. 06.11.2007 12:25 3530 Vot final
Respingere PL 569/2007 privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
YES
88. 06.11.2007 12:25 3531 Vot final
Respingere PL 468/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NO
89. 06.11.2007 12:24 3528 Vot final
Respingere PL 509/2007 pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București
YES
90. 06.11.2007 12:24 3529 Vot final
Respingere PL 572/2007 privind valorificarea declarațiilor politice
NO
91. 06.11.2007 12:23 3527 Vot final
Respingere PL 654/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
92. 06.11.2007 12:23 3526 Vot final
Respingere PL 653/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
93. 06.11.2007 12:23 3525 Vot final
Respingere PL 575/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003
YES
94. 06.11.2007 12:22 3524 Vot final
Respingere PL 545/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare
YES
95. 06.11.2007 12:21 3523 Vot final
Respingere PL 638/2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
NO
96. 06.11.2007 12:21 3522 Vot final
PL 560/2007 pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
YES
97. 06.11.2007 12:20 3520 Vot final
Respingere PL 544/2007 de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului
YES
98. 06.11.2007 12:20 3519 Vot final
Respingere PL 466/2007 privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României
YES
99. 06.11.2007 12:20 3521 Vot final
Respingere PL 542/2007 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
100. 06.11.2007 12:19 3518 Vot final
Respingere PL 510/2007 pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 4 december 2022, 23:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro