Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Voiculescu Liviu-Dumitru

724 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 01.09.2022 13:29 30311 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției - Adoptat YES
2. 01.09.2022 13:07 30309 Ordine de zi - Aprobata Didn't vote
3. 03.05.2022 14:27 29870 Adoptat - Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul securității naționale. YES
4. 03.05.2022 14:24 29869 Adoptat - Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unei funcții de membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. YES
5. 03.05.2022 14:23 29868 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
6. 03.05.2022 14:21 29867 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America. YES
7. 03.05.2022 14:20 29866 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. YES
8. 03.05.2022 14:20 29865 Adoptat - Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2021 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. YES
9. 03.05.2022 14:17 29863 Aoptat- Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2021 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. YES
10. 03.05.2022 14:11 29862 program de lucru - aprobat YES
11. 14.12.2021 12:41 28794 Vacantarea unui membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. YES
12. 14.12.2021 12:39 28800 Vacantarea unui membru al Comisiei speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. YES
13. 14.12.2021 12:16 28799 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
14. 14.12.2021 12:15 28798 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2021 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 1989. YES
15. 14.12.2021 12:13 28797 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. YES
16. 14.12.2021 12:10 28796 Programul de lucru YES
17. 25.11.2021 10:12 28720 Timpi dezbateri asupra Programului și listei Guvernului YES
18. 25.11.2021 10:08 28718 Programul de lucru YES
19. 25.11.2021 10:07 28719 Ordinea de zi YES
20. 20.10.2021 10:18 28638 Timp dezbatere YES
21. 09.09.2021 16:36 28496 Proiectul de Hotărăre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice - Adoptare YES
22. 09.09.2021 16:18 28495 Program de lucru YES
23. 09.09.2021 16:16 28494 Ordine de zi YES
24. 09.09.2021 16:15 28493 Propunere de modificare ordine de zi - USR NO
25. 09.09.2021 16:08 28491 Ordine de zi YES
26. 16.06.2021 15:25 28382 Proiectul de Hotărâre privind revocarea doamnei Renate Weber din fucția de Avocat al Poporului - Adoptare YES
27. 16.06.2021 14:56 28381 Timp dezbatere - Proiect de Hotărâre privind revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului YES
28. 16.06.2021 14:49 28380 Proiectul de Hotărâre privind participarea Armatei Române, cu forțe, mijlocace și echipamente, la misiunea Task Force Takuba în Sahel, sub conducerea Franței, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2021 - Adoptare YES
29. 16.06.2021 14:40 28379 Aprobare Program de lucru YES
30. 16.06.2021 14:39 28378 Aprobare Ordine de zi YES
31. 16.06.2021 14:39 28377 Modificare Ordine de zi YES
32. 26.05.2021 15:20 28230 Vot final - PL-x 98/2021 - Vot final
Adoptare PL 98/2021 pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles
YES
33. 26.05.2021 15:19 28232 Prezență - Verificare prezenta YES
34. 11.05.2021 19:15 28126 Procedura de vot YES
35. 11.05.2021 18:58 28136 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2021 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989 YES
36. 11.05.2021 18:56 28135 Proiectul de Hotarare privind constituirea Grupului de lucru pentru combaterea cancerului YES
37. 11.05.2021 18:49 28134 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind identificarea situației reale, a situației raportate de autorități, a evoluției indicatorilor de sănătate publică și a măsurilor de protejare a sănătății populației românilor în pandemia declarată de OMS. NO
38. 11.05.2021 18:35 28133 Proiectul Cartei Albe a Apărării YES
39. 11.05.2021 18:28 28132 Proiectul de Hotarare privind constituirea Grupului Pro-America YES
40. 11.05.2021 18:26 28131 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2021 YES
41. 11.05.2021 18:15 28130 Proiectul de Hotarare privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
42. 11.05.2021 17:39 28125 Pauza 20 de minute YES
43. 11.05.2021 17:38 28124 Suplimentarea ordinii de zi YES
44. 11.05.2021 17:34 28142 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2017 NO
45. 11.05.2021 17:33 28141 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2018 NO
46. 11.05.2021 17:32 28140 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2019 NO
47. 11.05.2021 17:09 28139 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2017 NO
48. 11.05.2021 17:08 28138 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2018 NO
49. 11.05.2021 17:07 28137 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2019 NO
50. 11.05.2021 16:53 28123 Procedura de lucru YES
51. 11.05.2021 16:25 28128 Programul de lucru YES
52. 11.05.2021 16:23 28122 Propunerea domnului deputat Alfred Simonis. YES
53. 02.03.2021 19:54 27614 Vot final
Adoptare PL 110/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
YES
54. 02.03.2021 19:53 27613 Pl 110/2021 - anexa 7/04 YES
55. 02.03.2021 19:52 27612 Pl 110/2021 - anexa 6/04/01 YES
56. 02.03.2021 19:52 27611 Pl 110/2021 - anexa 6/04 YES
57. 02.03.2021 19:51 27610 Pl 110/2021 - anexa 5/04/01 YES
58. 02.03.2021 19:51 27609 Pl 110/2021 - anexa 5/04 YES
59. 02.03.2021 19:50 27608 Pl 110/2021 - anexa 4/04/01 YES
60. 02.03.2021 19:50 27607 Pl 110/2021 - anexa 4/04 YES
61. 02.03.2021 19:49 27606 Pl 110/2021 - anexa 3/04 YES
62. 02.03.2021 19:48 27605 Pl 110/2021 - anexa 2/04 YES
63. 02.03.2021 19:48 27604 Pl 110/2021 - anexa 1/04 YES
64. 02.03.2021 19:47 27603 Pl 110/2021 - anexa 6/03/01 YES
65. 02.03.2021 19:47 27602 Pl 110/2021 - anexa 6/03 YES
66. 02.03.2021 19:46 27601 Pl 110/2021 - anexa 5/03/01 YES
67. 02.03.2021 19:46 27600 Pl 110/2021 - anexa 5/03 YES
68. 02.03.2021 19:45 27599 Pl 110/2021 - anexa 4/03/01 YES
69. 02.03.2021 19:44 27598 Pl 110/2021 - anexa 4/03 YES
70. 02.03.2021 19:43 27597 Pl 110/2021 - anexa 3/03 YES
71. 02.03.2021 19:43 27596 Pl 110/2021 - anexa 2/03 YES
72. 02.03.2021 19:42 27595 Pl 110/2021 - anexa 1/03 YES
73. 02.03.2021 19:41 27594 Pl 110/2021 - art.22 YES
74. 02.03.2021 19:41 27593 Pl 110/2021 - art.21 YES
75. 02.03.2021 19:41 27592 Pl 110/2021 - art.20 YES
76. 02.03.2021 19:40 27591 Pl 110/2021 - art.19 YES
77. 02.03.2021 19:40 27590 Pl 110/2021 - art.18 YES
78. 02.03.2021 19:39 27589 Pl 110/2021 - art.17 YES
79. 02.03.2021 19:39 27588 Pl 110/2021 - art.16 YES
80. 02.03.2021 19:39 27564 Pl 110/2021 - Titlul Capitului I YES
81. 02.03.2021 19:39 27587 Pl 110/2021 - art.15 YES
82. 02.03.2021 19:38 27586 Pl 110/2021 - Capitolul III YES
83. 02.03.2021 19:38 27585 Pl 110/2021 - art.14 YES
84. 02.03.2021 19:37 27584 Pl 110/2021 - art.13 YES
85. 02.03.2021 19:37 27583 Pl 110/2021 - art.12 YES
86. 02.03.2021 19:36 27582 Pl 110/2021 - art.11 YES
87. 02.03.2021 19:36 27581 Pl 110/2021 - art.10 YES
88. 02.03.2021 19:36 27580 Pl 110/2021 - Sectiunea a 2-a YES
89. 02.03.2021 19:35 27579 Pl 110/2021 - art.9 YES
90. 02.03.2021 19:35 27578 Pl 110/2021 - art.8 YES
91. 02.03.2021 19:35 27577 Pl 110/2021 - art.7 YES
92. 02.03.2021 19:34 27576 Pl 110/2021 - art.6 YES
93. 02.03.2021 19:34 27575 Pl 110/2021 - Sectiunea 1 YES
94. 02.03.2021 19:33 27574 Pl 110/2021 - Capitolul II YES
95. 02.03.2021 19:33 27572 Pl 110/2021 - art.4 YES
96. 02.03.2021 19:32 27570 Pl 110/2021 - Sectiune a 3-a YES
97. 02.03.2021 19:31 27569 Pl 110/2021 - art.3 YES
98. 02.03.2021 19:31 27568 Pl 110/2021 - art.2 YES
99. 02.03.2021 19:30 27567 Pl 110/2021 - Sectiunea a 2-a YES
100. 02.03.2021 19:30 27566 Pl 110/2021 - art.1 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 3 décembre 2022, 7:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro