Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Ignat Miron

1153 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 10.07.2018 12:24 20344 Vot final
Adoptare PL 337/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
2. 10.07.2018 12:23 20343 Vot final
Adoptare PL 567/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
YES
3. 10.07.2018 12:19 20342 Vot final
Adoptare PL 55/2018 pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Abstention
4. 10.07.2018 12:18 20341 Vot final
Adoptare PL 258/2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
YES
5. 10.07.2018 12:17 20339 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
6. 10.07.2018 12:17 20340 Vot final
Adoptare PL 287/2018 privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
YES
7. 09.07.2018 18:02 20289 PLx 369/2018 - amr.1000 NO
8. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru YES
9. 09.07.2018 16:48 20264 Vot control Didn't vote
10. 09.07.2018 16:22 20263 Modificare ordine de zi YES
11. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
YES
12. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
YES
13. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
YES
14. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
15. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
16. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
17. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
18. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
19. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. YES
20. 04.07.2018 15:23 20232 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide. YES
21. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. YES
22. 04.07.2018 15:09 20230
PL 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
YES
23. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. YES
24. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. YES
25. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. YES
26. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. YES
27. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. YES
28. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
29. 04.07.2018 14:39 20235 YES
30. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
31. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
32. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
33. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
YES
34. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
35. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
YES
36. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
YES
37. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
38. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
YES
39. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
YES
40. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
41. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
YES
42. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
YES
43. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
YES
44. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. NO
45. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III YES
46. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV YES
47. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ YES
48. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 YES
49. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 YES
50. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II YES
51. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 YES
52. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 YES
53. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 YES
54. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 YES
55. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 YES
56. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 YES
57. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 YES
58. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 YES
59. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 YES
60. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 YES
61. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 YES
62. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 YES
63. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 YES
64. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 YES
65. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 YES
66. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 YES
67. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 YES
68. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 YES
69. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 YES
70. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 YES
71. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 YES
72. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 YES
73. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 YES
74. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 YES
75. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 YES
76. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 YES
77. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 YES
78. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 YES
79. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 YES
80. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 YES
81. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 YES
82. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 YES
83. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 YES
84. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 YES
85. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 YES
86. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 YES
87. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 Abstention
88. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 NO
89. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral YES
90. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 Abstention
91. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral YES
92. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 Abstention
93. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 Abstention
94. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 Abstention
95. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 Abstention
96. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 Abstention
97. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral YES
98. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral YES
99. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 Abstention
100. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 23 june 2024, 23:40
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro