Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Mihălcescu Carmen-Ileana

2011 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2022 13:57 31459 Vot final - Pl-x 582/2017/2020 - Vot final adoptare
Adoptare PL 582/2017 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
YES
2. 20.12.2022 13:55 31458 Vot final - PL-x 791/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 791/2022 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
3. 20.12.2022 13:51 31457 Vot final - PL-x 620/2020/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
YES
4. 20.12.2022 13:45 31456 PL-x 60/2022 - Vot final adoptare YES
5. 20.12.2022 13:43 31455 Verificare prezenta YES
6. 20.12.2022 13:24 31453 PL-x 791/2022 - Timp dezbatere YES
7. 20.12.2022 13:20 31452 PL-x 620/2020/2022 - AMA 1 YES
8. 20.12.2022 13:13 31451 PL-x 620/2020/2022 - Timp dezbatere YES
9. 20.12.2022 13:07 31450 PL-x 60/2022 - AMA 7 YES
10. 20.12.2022 12:43 31449 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 7 NO
11. 20.12.2022 12:41 31448 Pl-x 582/2017/2020 - AMR 2 NO
12. 20.12.2022 12:39 31447 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 8 YES
13. 20.12.2022 12:20 31446 PL-x 60/2022 - Retrimitere la comisie NO
14. 20.12.2022 12:18 31445 Pl-x 582/2017/2020 - Retrimitere la comisie NO
15. 20.12.2022 12:11 31444 Vot de control YES
16. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot YES
17. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței YES
18. 19.12.2022 15:32 31441 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa YES
19. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei YES
20. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
21. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei YES
22. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO YES
23. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO YES
24. 19.12.2022 15:25 31435 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre YES
25. 19.12.2022 15:25 31434 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
26. 19.12.2022 15:22 31433 ordine de zi - aprobata YES
27. 19.12.2022 15:20 31432 Modificare ordine de zi YES
28. 19.12.2022 15:03 31426 Vot final
Adoptare PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
YES
29. 19.12.2022 15:00 31425 Vot final
Adoptare PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
YES
30. 19.12.2022 14:57 31424 Vot final
Adoptare PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
31. 19.12.2022 14:56 31423 Vot final
Adoptare PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
YES
32. 19.12.2022 14:55 31422 Vot final
Adoptare PL 768/2022 privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC
YES
33. 19.12.2022 14:54 31421 Vot final
Adoptare PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
34. 19.12.2022 14:53 31420 Vot final
Adoptare PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
YES
35. 19.12.2022 14:52 31419 Vot final
Adoptare PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
36. 19.12.2022 14:51 31418 Vot final
Adoptare PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
37. 19.12.2022 14:50 31417 Vot final
Adoptare PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
YES
38. 19.12.2022 14:49 31416 Vot final
Adoptare PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
39. 19.12.2022 14:49 31415 Vot final YES
40. 19.12.2022 14:46 31414 Vot final YES
41. 19.12.2022 14:45 31413 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
42. 19.12.2022 13:44 31408 PL 739/2022 - Amr.3 YES
43. 19.12.2022 13:43 31407 PL 739/2022 - Amr.2 YES
44. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
YES
45. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
YES
46. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 YES
47. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 YES
48. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 YES
49. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 YES
50. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 YES
51. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 YES
52. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 YES
53. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 YES
54. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 YES
55. 14.12.2022 15:17 31388 PL-x 757/2022 Anexa 5/03/01 YES
56. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 YES
57. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 YES
58. 14.12.2022 15:16 31384 PL-x 757/2022 Anexa 3/03/01 YES
59. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 YES
60. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 YES
61. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 YES
62. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 YES
63. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul YES
64. 14.12.2022 15:13 31377 PL-x 757/2022 Capitolul II titlul - art. 6-16 YES
65. 14.12.2022 15:12 31376 PL-x 757/2022 Art. 4 YES
66. 14.12.2022 15:11 31375 PL-x 757/2022 Art. 3 YES
67. 14.12.2022 15:11 31374 PL-x 757/2022 Art. 2 YES
68. 14.12.2022 15:11 31373 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii II YES
69. 14.12.2022 15:10 31372 PL-x 757/2022 Art. 1 YES
70. 14.12.2022 15:10 31371 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii I YES
71. 14.12.2022 15:10 31370 PL-x 757/2022 Titlul Capitolului I YES
72. 14.12.2022 15:09 31369 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 - titlul YES
73. 14.12.2022 15:08 31368 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 2 NO
74. 14.12.2022 15:06 31367 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 1 Abstention
75. 14.12.2022 15:04 31366 PL-x 757/2022 amr. 1 NO
76. 14.12.2022 14:57 31365 PL-x 756/2022 - Anexa 2 sinteza YES
77. 14.12.2022 14:57 31364 PL-x 756/2022 - Anexa 11 sinteza YES
78. 14.12.2022 14:56 31362 PL-x 756/2022 - Anexa 11 restul amr. nesustinute NO
79. 14.12.2022 14:56 31361 PL-x 756/2022 - Anexa 11 amr. 1 NO
80. 14.12.2022 14:07 31245 PL-x 756/2022 - Anexa 3/26 YES
81. 14.12.2022 13:54 31281 PL-x 756/2022 - Anexa 3/26 amr. 112 NO
82. 14.12.2022 13:44 31265 PL-x 756/2022 - Anexa 3/25 amr. 28 NO
83. 14.12.2022 13:44 31264 PL-x 756/2022 - Anexa 3/25 amr. 27 NO
84. 14.12.2022 13:43 31256 PL-x 756/2022 - Anexa 3/25 amr. 33 NO
85. 14.12.2022 13:41 31255 PL-x 756/2022 - Anexa 3/25 amr. 29 NO
86. 14.12.2022 13:41 31294 PL-x 756/2022 - Anexa 3/25 amr. 24 NO
87. 14.12.2022 13:40 31293 PL-x 756/2022 - Anexa 3/25 amr. 25 NO
88. 14.12.2022 13:38 31292 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 YES
89. 14.12.2022 13:37 31291 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 restul amr. nesustinute NO
90. 14.12.2022 13:37 31290 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 113 NO
91. 14.12.2022 13:36 31289 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 120 YES
92. 14.12.2022 13:35 31288 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 119 NO
93. 14.12.2022 13:34 31287 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 100 NO
94. 14.12.2022 13:33 31278 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 84 NO
95. 14.12.2022 13:31 31277 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 33 NO
96. 14.12.2022 13:30 31276 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 80 NO
97. 14.12.2022 13:29 31275 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 77 NO
98. 14.12.2022 13:28 31274 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 83 NO
99. 14.12.2022 13:27 31273 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 16 NO
100. 14.12.2022 13:26 31257 PL-x 756/2022 - Anexa 3/24 amr. 13 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 31 january 2023, 11:36
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro