Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei în legislatura 2020-prezent?

3272 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 23.05.2023 11:57 32022 Vot final
Respingere PL 640/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
2. 23.05.2023 11:50 32021 Vot final
Adoptare PL 126/2023 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
DA
3. 23.05.2023 11:49 32020 Vot final
Adoptare PL 27/2023 pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
DA
4. 23.05.2023 11:48 32019 Vot final
Adoptare PL 637/2022 Legea pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
5. 23.05.2023 11:45 32018 Vot final
Adoptare PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
6. 23.05.2023 11:41 32017 Vot final
Adoptare PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
DA
7. 23.05.2023 11:38 32016 Vot final
Adoptare PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
8. 23.05.2023 11:37 32015 Vot final
Adoptare PL 678/2022 Legea pentru completarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
9. 23.05.2023 11:37 32014 Vot final
Adoptare PL 93/2023 pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
10. 23.05.2023 11:33 32013 Vot final
Adoptare PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
11. 23.05.2023 11:33 32012 Vot final
Adoptare PL 230/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
DA
12. 23.05.2023 11:32 32011 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
13. 23.05.2023 10:54 32006 PL-x 649/2022 - amendament respins 5 NU
14. 23.05.2023 10:51 32005 PL-x 649/2022 - amendament respins 2 NU
15. 23.05.2023 10:45 32007 Stabilire timpi dezbatere
PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
16. 23.05.2023 10:42 32004 Convocarea sedintei Comisiei pentru regulament concomitent cu plenul NU
17. 23.05.2023 10:32 32009 Stabilire timpi dezbatere
PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
DA
18. 23.05.2023 10:26 32008 Stabilire timpi dezbatere
PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
19. 23.05.2023 10:17 32003 Pl-x 126/2023 - amendament respins NU
20. 22.05.2023 16:49 32000 PL-x 678/2022 - Retrimitere la comisie NU
21. 22.05.2023 16:22 31998 Stabilire timpi dezbatere
PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
22. 22.05.2023 16:07 32001 Modificare ordine de zi DA
23. 17.05.2023 12:38 31989 Vot final
Adoptare PL 306/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
DA
24. 17.05.2023 12:38 31992 Vot final
Adoptare PL 105/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
DA
25. 17.05.2023 12:37 31991
Adoptare PL 606/2019 pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
26. 17.05.2023 12:35 31993 Prezență - Vot test 2 DA
27. 17.05.2023 12:07 31988 Modificare ordine de zi DA
28. 15.05.2023 17:46 31985 Vot final
Adoptare PL 12/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
DA
29. 15.05.2023 17:46 31984 Vot final
Adoptare PL 347/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
DA
30. 15.05.2023 17:42 31983 Vot final
Adoptare PL 8/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe și cartofi
DA
31. 15.05.2023 17:42 31982 Vot final
Adoptare PL 266/2020 pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
32. 15.05.2023 17:36 31981 Vot final
Adoptare PL 259/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
DA
33. 15.05.2023 17:35 31980 Prezență - Vot test 1 DA
34. 15.05.2023 16:39 31972 Prelungire program de lucru DA
35. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
DA
36. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
DA
37. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
38. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
DA
39. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
40. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
DA
41. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
DA
42. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
DA
43. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
DA
44. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
45. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
DA
46. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) DA
47. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) DA
48. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 NU
49. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 NU
50. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) NU
51. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) NU
52. 10.05.2023 14:04 31934 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38 NU
53. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) NU
54. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) NU
55. 10.05.2023 14:00 31931 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (11) NU
56. 10.05.2023 13:59 31930 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (10) NU
57. 10.05.2023 13:59 31929 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (9) NU
58. 10.05.2023 13:59 31928 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (8) NU
59. 10.05.2023 13:58 31927 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (7) NU
60. 10.05.2023 13:58 31926 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (6) NU
61. 10.05.2023 13:58 31925 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (5) NU
62. 10.05.2023 13:57 31924 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (4) NU
63. 10.05.2023 13:57 31923 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (3) NU
64. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) NU
65. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) NU
66. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) NU
67. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) NU
68. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) NU
69. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) NU
70. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 DA
71. 10.05.2023 13:46 31915 PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) NU
72. 10.05.2023 13:31 31907 Stabilire timpi dezbatere
PL 254/2023 învățământului superior
DA
73. 10.05.2023 13:23 31913 PL-x 253/2023 - Amendament respins 105, art. 204 NU
74. 10.05.2023 13:21 31914 PL-x 253/2023 - Amendament respins 90, art. 79 alin. (11) NU
75. 10.05.2023 13:19 31912 PL-x 253/2023 - Amendament respins 82, art. 171 NU
76. 10.05.2023 13:18 31911 PL-x 253/2023 - Amendament respins 81 NU
77. 10.05.2023 13:16 31910 PL-x 253/2023 - Amendament respins 65, art. 123. NU
78. 10.05.2023 13:15 31909 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (8) NU
79. 10.05.2023 13:14 31904 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin.(6) NU
80. 10.05.2023 13:13 31903 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (5) NU
81. 10.05.2023 13:12 31902 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 , art. 129 alin. (2) NU
82. 10.05.2023 13:10 31901 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 art. 129, reintroducerea pct. 2 Abținere
83. 10.05.2023 13:09 31900 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69, art. 129 pct. 1 NU
84. 10.05.2023 13:07 31899 PL-x 253/2023 - Amendament respins 62, art. 112 alin. (10) lit. o) NU
85. 10.05.2023 13:05 31898 PL-x 253/2023 - Amendament respins 56, art. 102 alin. (5) NU
86. 10.05.2023 13:04 31897 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. m) NU
87. 10.05.2023 13:03 31896 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. d) NU
88. 10.05.2023 13:02 31895 PL-x 253/2023 - Amendament respins 50 NU
89. 10.05.2023 13:00 31894 PL-x 253/2023 - Amendament respins 49, art. 85 alin. (3) si (7) Abținere
90. 10.05.2023 12:57 31893 PL-x 253/2023 - Amendament respins 47 NU
91. 10.05.2023 12:55 31892 PL-x 253/2023 - Amendament respins 39, art. 70 NU
92. 10.05.2023 12:53 31891 PL-x 253/2023 - Amendament respins 31 Abținere
93. 10.05.2023 12:50 31890 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 14 NU
94. 10.05.2023 12:48 31889 PL-x 253/2023 - Amendament respins 5 NU
95. 10.05.2023 12:44 31887 PL-x 253/2023 - Amendament respins 12, art. 18 NU
96. 10.05.2023 12:41 31886 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13 NU
97. 10.05.2023 12:40 31885 PL-x 253/2023 - Amendament respins 7 NU
98. 10.05.2023 11:32 31883 PL-x 143/2023 - Amendament respins art. 8 Abținere
99. 10.05.2023 11:32 31882 PL-x 143/2023 - Amendament respins art. 1 Abținere
100. 10.05.2023 11:20 31881 Prelungirea programului de lucru DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 mai 2023, 4:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro