Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Banias Mircea Marius în legislatura 2016-2020?

1742 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
401. 03.04.2019 12:14 22248 Vot final
Adoptare PL 47/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
DA
402. 03.04.2019 12:14 22249 Vot final
Adoptare PL 49/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
Abținere
403. 03.04.2019 12:13 22247 Vot final
PHCD 14/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Planul coordonat privind inteligența artificială COM(2018)795
DA
404. 03.04.2019 12:08 22246 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
405. 27.03.2019 12:28 22199 Vot final
Respingere PL 732/2018 pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
DA
406. 27.03.2019 12:28 22198 Vot final
Adoptare PL 140/2019 pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
NU
407. 27.03.2019 12:27 22197 Vot final
Adoptare PL 503/2018 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
408. 27.03.2019 12:26 22196 Vot final
Adoptare PL 751/2018 privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale
DA
409. 27.03.2019 12:26 22195 Vot final
Adoptare PL 71/2019 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
Abținere
410. 27.03.2019 12:25 22193 Vot final
Adoptare PL 583/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Abținere
411. 27.03.2019 12:25 22194 Vot final
Adoptare PL 383/2018 pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
Abținere
412. 27.03.2019 12:24 22192 Vot final
Adoptare PL 588/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
DA
413. 27.03.2019 12:24 22201 Vot final
Adoptare PL 585/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
DA
414. 27.03.2019 12:23 22190 Vot final
Adoptare PL 439/2018 privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc
DA
415. 27.03.2019 12:23 22191 Vot final
Adoptare PL 578/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
DA
416. 27.03.2019 12:22 22189 Vot final
Adoptare PL 555/2018 pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Abținere
417. 27.03.2019 12:20 22188 Vot final
Adoptare PL 586/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier
DA
418. 27.03.2019 12:19 22187 Vot final
Adoptare PL 577/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
DA
419. 27.03.2019 12:19 22186 Vot final
Adoptare PL 645/2018 privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
420. 27.03.2019 12:15 22185 Vot final
Adoptare PL 474/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
DA
421. 27.03.2019 12:14 22184 Vot final
Adoptare PL 235/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
DA
422. 27.03.2019 12:13 22183 Vot final
Adoptare PL 574/2018 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
NU
423. 27.03.2019 12:08 22182 Vot final
Adoptare PL 690/2018 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
424. 27.03.2019 12:05 22181 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
425. 20.03.2019 13:15 22170 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 91 de deputati (MS 1/2019). DA
426. 20.03.2019 13:07 22171 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 103 deputati (MS 2/2019). DA
427. 20.03.2019 13:01 22169 Vot final
Adoptare PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
428. 20.03.2019 12:59 22168 Vot final
Adoptare PL 569/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
DA
429. 20.03.2019 12:58 22167 Vot final
Adoptare PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Abținere
430. 20.03.2019 12:57 22166 Vot final
Adoptare PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
NU
431. 20.03.2019 12:56 22165 Vot final
Adoptare PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Abținere
432. 20.03.2019 12:55 22164 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Abținere
433. 20.03.2019 12:51 22163 Vot final
Adoptare PL 16/2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
DA
434. 20.03.2019 12:48 22162 Vot final
Adoptare PL 63/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
Abținere
435. 20.03.2019 12:37 22161 Vot final
PHCD 13/2019 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018
DA
436. 20.03.2019 12:34 22160 Vot final
Adoptare PL 739/2018 privind activitatea consulară
Abținere
437. 20.03.2019 12:32 22159 Vot final
Adoptare PL 69/2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
DA
438. 20.03.2019 12:29 22158 Vot final
Adoptare PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
Abținere
439. 20.03.2019 12:28 22157 Vot final
Adoptare PL 590/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Abținere
440. 20.03.2019 12:26 22156 Vot final
Adoptare PL 496/2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
DA
441. 20.03.2019 12:25 22155 Vot final
Adoptare PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
442. 20.03.2019 12:25 22154 Vot final
Adoptare PL 595/2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
DA
443. 20.03.2019 12:24 22153 Vot final
PHCD 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773
DA
444. 20.03.2019 12:23 22152 Vot final
PHCD 7/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772
DA
445. 20.03.2019 12:22 22151 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2019).
PHCD 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
NU
446. 20.03.2019 12:21 22150 Vot final
PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
DA
447. 20.03.2019 12:20 22149 Vot final
PHCD 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
DA
448. 20.03.2019 12:18 22172 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
449. 20.03.2019 12:17 22148 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
450. 20.03.2019 11:52 22139 Stabilire timpi dezbatere
PL 739/2018 privind activitatea consulară
DA
451. 20.03.2019 11:50 22138
PL 720/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
Abținere
452. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NU
453. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
DA
454. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
DA
455. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
Abținere
456. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
NU
457. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
458. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 DA
459. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții Abținere
460. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru DA
461. 14.02.2019 21:48 21968 Anexa 3/34 - integral NU
462. 14.02.2019 21:47 22051 Anexa 3/33 - integral NU
463. 14.02.2019 21:46 22050 Anexa 3/33 -amendament admis 42 NU
464. 14.02.2019 21:27 22026 Anexa 3/30 - integral NU
465. 14.02.2019 21:26 22025 Anexa 3/29 - integral NU
466. 14.02.2019 21:26 22024 Anexa 3/29 -amendamente respinse 17 - 25 DA
467. 14.02.2019 21:26 22023 Anexa 3/29 -amendament respins Fenechiu DA
468. 14.02.2019 21:24 22022 Anexa 3/29 -amendament respins 15 DA
469. 14.02.2019 21:24 22021 Anexa 3/29 -amendament respins 14 DA
470. 14.02.2019 21:23 22011 Anexa 3/29 -amendament respins 13 DA
471. 14.02.2019 21:22 22010 Anexa 3/29 -amendament respins 11 DA
472. 14.02.2019 21:21 22009 Anexa 3/29 -amendament respins 10 DA
473. 14.02.2019 21:21 22008 Anexa 3/29 -amendament respins 9 DA
474. 14.02.2019 21:20 22007 Anexa 3/29 -amendament respins 8 DA
475. 14.02.2019 21:19 22006 Anexa 3/29 -amendament respins 7 DA
476. 14.02.2019 21:19 22005 Anexa 3/29 -amendament respins 6 DA
477. 14.02.2019 21:18 22004 Anexa 3/29 -amendament respins 5 DA
478. 14.02.2019 21:17 22003 Anexa 3/29 -amendament respins 4 DA
479. 14.02.2019 21:16 22002 Anexa 3/29 -amendament respins 3 DA
480. 14.02.2019 21:15 21990 Anexa 3/29 -amendament respins 2 DA
481. 14.02.2019 21:14 21989 Anexa 3/29 -amendament respins1 DA
482. 14.02.2019 21:09 21988 Sistarea discuțiilor NU
483. 14.02.2019 20:53 21987 Anexa 3/20 - amendament formulat în plen DA
484. 14.02.2019 20:47 21986 vot test Nu a votat
485. 14.02.2019 20:47 21974 vot test Nu a votat
486. 14.02.2019 20:01 21630 Pauză 30 minute NU
487. 14.02.2019 20:00 21629 Anexa 3/28 - integral NU
488. 14.02.2019 19:59 21628 Anexa 3/27 - integral DA
489. 14.02.2019 19:59 21627 Anexa 3/27 -amendament respins 3 DA
490. 14.02.2019 19:58 21626 Anexa 3/27 -amendament respins 3 - UDMR -Csep Andrea DA
491. 14.02.2019 19:57 21625 Anexa 3/27 -amendament respins 2 - UDMR -Csep Andrea DA
492. 14.02.2019 19:54 21623 Anexa 3/27 -amendament respins 5 DA
493. 14.02.2019 19:54 21622 Anexa 3/27 -amendament respins 4 - completare 2 DA
494. 14.02.2019 19:53 21621 Anexa 3/27 -amendament respins 3 - completare 1 DA
495. 14.02.2019 19:52 21845 Anexa 3/27 -amendament respins 1 - completare 1 DA
496. 14.02.2019 11:45 21590 Anexa 3/13 - amendament respins 3 DA
497. 14.02.2019 11:42 21589 Anexa 3/13 - amendament respins 2 DA
498. 14.02.2019 11:42 21588 Anexa 3/13 - amendament respins 1 DA
499. 14.02.2019 11:39 21587 Anexa 3/13 - amendament respins 1 DA
500. 14.02.2019 11:38 21563 Anexa 3/11 NU

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 6 decembrie 2022, 6:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro