Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pleșoianu Liviu Ioan Adrian

3717 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1001. 14.02.2019 09:35 21549 Timp dezbatere YES
1002. 13.02.2019 16:38 21348 Timp dezbatere YES
1003. 13.02.2019 16:37 21347 Modificare timpi dezbatere NO
1004. 13.02.2019 16:36 21346 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 YES
1005. 13.02.2019 16:35 21345 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului de stat pe anul 2019 YES
1006. 13.02.2019 16:33 21344 Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.17/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și senatorilor, orqanizarea și funcționarea YES
1007. 13.02.2019 16:32 21342 Modificare timpi dezbatere NO
1008. 13.02.2019 16:32 21343 Adoptare program de lucru YES
1009. 13.02.2019 16:30 21341 Adoptare ordine de zi YES
1010. 13.02.2019 12:11 21339 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
YES
1011. 13.02.2019 12:10 21338 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2019).
PHCD 2/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
1012. 13.02.2019 12:10 21337 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1013. 13.02.2019 10:48 21335 Modificare program de lucru YES
1014. 13.02.2019 10:33 21334 Retrimitere la comisie PL 430/2018 YES
1015. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
YES
1016. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
YES
1017. 19.12.2018 13:25 21289 Vot final
Adoptare PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
1018. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
1019. 19.12.2018 13:09 21287 Vot final
Adoptare PL 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI
YES
1020. 19.12.2018 12:59 21286 Vot final
Adoptare PL 354/2018 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
YES
1021. 19.12.2018 12:44 21285 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
YES
1022. 19.12.2018 12:44 21284 Vot final
Respingere PL 649/2018 privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
1023. 19.12.2018 12:43 21283 Vot final
Respingere PL 127/2014 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
YES
1024. 19.12.2018 12:43 21282 Vot final
Adoptare PL 285/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
YES
1025. 19.12.2018 12:42 21301 Vot final
Adoptare PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
1026. 19.12.2018 12:42 21302 Vot final
Adoptare PL 587/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
YES
1027. 19.12.2018 12:41 21300 Vot final
Adoptare PL 85/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
YES
1028. 19.12.2018 12:41 21299 Vot final
Adoptare PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
YES
1029. 19.12.2018 12:40 21298 Vot final
Adoptare PL 560/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
YES
1030. 19.12.2018 12:40 21297 Vot final
Adoptare PL 249/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
1031. 19.12.2018 12:39 21296 Vot final
Adoptare PL 644/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
YES
1032. 19.12.2018 12:39 21295 Vot final
Adoptare PL 748/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
1033. 19.12.2018 12:38 21294 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1034. 19.12.2018 11:20 21280 Prelungire program de lucru YES
1035. 19.12.2018 11:04 21278 PL 85/2018 - amr.6 - USR NO
1036. 19.12.2018 11:04 21277 PL 85/2018 - amr.6 Sitterli Ovidiu Ioan NO
1037. 19.12.2018 11:04 21279 PL 85/2018 - amr.7 NO
1038. 19.12.2018 11:02 21276 PL 85/2018 - amr.5 NO
1039. 19.12.2018 11:01 21275 PL 85/2018 - amr.5 NO
1040. 19.12.2018 10:58 21274 PL 85/2018 - amr.2 eliminare NO
1041. 19.12.2018 10:57 21273 PL 85/2018 -amr.2 alin1 NO
1042. 19.12.2018 10:55 21272 PL 85/2018 - amr.1 NO
1043. 19.12.2018 10:49 21271 PL 84/2018-amr.2 alin (2) lit.b NO
1044. 19.12.2018 10:47 21269 PL 84/2018 - amr.3 NO
1045. 19.12.2018 10:47 21270 PL 84/2018 - amr.4 - Bălănescu Alexandru YES
1046. 19.12.2018 10:45 21268 PL 84/2018 - amr.2 alin.2 lit.b NO
1047. 19.12.2018 10:44 21267 PL 84/2018 - amr.2 lit. b YES
1048. 19.12.2018 10:43 21266 PL 84/2018 - amr.2 lit.a YES
1049. 19.12.2018 10:43 21265 PL 84/2018 - amnedament Sitterli Ovidiu Ioan NO
1050. 19.12.2018 10:37 21264 PL 84/2018 - amr.1 NO
1051. 19.12.2018 10:36 21263 Retrimitere la comisie - PL 84/2018 NO
1052. 18.12.2018 17:26 21253 PL 725/2018 - anexe YES
1053. 18.12.2018 17:25 21252 PL 725/2018 - art.158-182 YES
1054. 18.12.2018 17:25 21251 PL 725/2018 - art.125-257 YES
1055. 18.12.2018 17:24 21249 PL 725/2018 - art.71-90 YES
1056. 18.12.2018 17:24 21248 PL 725/2018 - art.57-70 YES
1057. 18.12.2018 17:23 21247 PL 725/2018 - art.56 YES
1058. 18.12.2018 17:22 21246 PL 725/2018 - forma comisie YES
1059. 18.12.2018 17:22 21245 PL 725/2018 - amr 75 NO
1060. 18.12.2018 17:20 21244 PL 725/2018 - forma comisie YES
1061. 18.12.2018 17:17 21242 PL 725/2018 - amr 68 YES
1062. 18.12.2018 17:17 21241 PL 725/2018 - forma comisiei YES
1063. 18.12.2018 17:16 21240 PL 725/2018 - amr 117 NO
1064. 18.12.2018 17:15 21239 PL 725/2018 - forma comisie YES
1065. 18.12.2018 17:14 21238 PL 725/2018 - amr 91 NO
1066. 18.12.2018 17:12 21237 PL 725/2018 - amr 68 YES
1067. 18.12.2018 17:10 21236 PL 725/2018 - forma comisie YES
1068. 18.12.2018 17:10 21235 PL 725/2018 - amr 24 NO
1069. 18.12.2018 17:08 21234 PL 725/2018 - forma comisie YES
1070. 18.12.2018 17:07 21233 PL 725/2018 - amr 2 NO
1071. 18.12.2018 17:05 21232 PL 725/2018 - amr 12 YES
1072. 18.12.2018 16:30 21231 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 60 minute NO
1073. 18.12.2018 16:26 21230 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 20 minute YES
1074. 18.12.2018 16:19 21228 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 NO
1075. 18.12.2018 16:19 21227 Retrimitere la comisie - PL 725/2018 NO
1076. 18.12.2018 16:13 21226 Retrimitere la comisie - PL 454/2018 YES
1077. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi YES
1078. 18.12.2018 16:10 21224 Retrimitere la comisie - PL 521/2018 YES
1079. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute YES
1080. 18.12.2018 16:08 21222 Modificare ordine de zi YES
1081. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 YES
1082. 18.12.2018 16:07 21220 Modificare ordine de zi YES
1083. 18.12.2018 16:06 21229 Modificare odrdine de zi YES
1084. 05.12.2018 12:07 21065 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1085. 28.11.2018 12:45 21053 Vot final
Adoptare PL 540/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
1086. 28.11.2018 12:43 21051 Vot final
Adoptare PL 557/2018 privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
YES
1087. 28.11.2018 12:43 21050 Vot final
Adoptare PL 617/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
YES
1088. 28.11.2018 12:42 21049 Vot final
Adoptare PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
1089. 28.11.2018 12:42 21048 Vot final
Adoptare PL 357/2016 pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
YES
1090. 28.11.2018 12:41 21047 Vot final
Adoptare PL 523/2018 pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărții în România
YES
1091. 28.11.2018 12:41 21046 Vot final
Adoptare PL 432/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
YES
1092. 28.11.2018 12:39 21045 Vot final
Adoptare PL 477/2018 privind instituirea Zilei dăruirii
YES
1093. 28.11.2018 12:33 21044 Vot final
Adoptare PL 348/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
1094. 28.11.2018 12:32 21043 Vot final
Adoptare PL 429/2018 pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
1095. 28.11.2018 12:31 21042 Vot final
Adoptare PL 213/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
YES
1096. 28.11.2018 12:31 21041 Vot final
Adoptare PL 327/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
YES
1097. 28.11.2018 12:30 21040 Vot final
Adoptare PL 293/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
YES
1098. 28.11.2018 12:25 21039 Vot final
Adoptare PL 571/2018 pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică” a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României
YES
1099. 28.11.2018 12:24 21038 Vot final
Adoptare PL 555/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1100. 28.11.2018 12:21 21036 Vot final
Adoptare PL 164/2016 pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 31 janvier 2023, 21:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro