Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pleșoianu Liviu Ioan Adrian

3717 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1401. 05.07.2018 11:01 20241 PL-x 350/2017 - Amendament respins 26 NO
1402. 05.07.2018 10:11 20240 Modificare ordine de zi YES
1403. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. YES
1404. 04.07.2018 15:23 20232 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide. YES
1405. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. YES
1406. 04.07.2018 15:09 20230
PL 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
YES
1407. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. YES
1408. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. YES
1409. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. YES
1410. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. YES
1411. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. YES
1412. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
1413. 04.07.2018 14:39 20235 YES
1414. 04.07.2018 14:30 20236 YES
1415. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1416. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1417. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1418. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
YES
1419. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
1420. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
YES
1421. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
YES
1422. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
1423. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
YES
1424. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
YES
1425. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
1426. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
YES
1427. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
YES
1428. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. NO
1429. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1430. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III YES
1431. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV YES
1432. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ YES
1433. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II YES
1434. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 YES
1435. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 YES
1436. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 YES
1437. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 YES
1438. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 YES
1439. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 YES
1440. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 YES
1441. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 YES
1442. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 YES
1443. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 YES
1444. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 YES
1445. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 YES
1446. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 YES
1447. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 YES
1448. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 YES
1449. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 YES
1450. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 YES
1451. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 YES
1452. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 YES
1453. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 YES
1454. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 YES
1455. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 YES
1456. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 YES
1457. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 YES
1458. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 YES
1459. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 YES
1460. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 YES
1461. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 YES
1462. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 YES
1463. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 YES
1464. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 YES
1465. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 YES
1466. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 YES
1467. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 YES
1468. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 YES
1469. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 YES
1470. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 YES
1471. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 YES
1472. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral YES
1473. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 NO
1474. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 NO
1475. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 NO
1476. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 NO
1477. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral YES
1478. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 NO
1479. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 NO
1480. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 NO
1481. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 NO
1482. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral YES
1483. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral YES
1484. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 NO
1485. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral YES
1486. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 NO
1487. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral YES
1488. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial YES
1489. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 NO
1490. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 NO
1491. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 NO
1492. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial YES
1493. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 NO
1494. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral YES
1495. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NO
1496. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial YES
1497. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 NO
1498. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 NO
1499. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial YES
1500. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 1 avril 2023, 16:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro