Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pleșoianu Liviu Ioan Adrian

3717 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1501. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial YES
1502. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 NO
1503. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 NO
1504. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial YES
1505. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial YES
1506. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NO
1507. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial YES
1508. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 NO
1509. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1510. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
1511. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1512. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
1513. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1514. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi NO
1515. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie NO
1516. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 NO
1517. 04.07.2018 10:13 20203 Modificarea programului de lucru - Vot final la ora 13,00 YES
1518. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
1519. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1520. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1521. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1522. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NO
1523. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru YES
1524. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi YES
1525. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 YES
1526. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi YES
1527. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde YES
1528. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde NO
1529. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru YES
1530. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi YES
1531. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). NO
1532. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
YES
1533. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
YES
1534. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
YES
1535. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
YES
1536. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
1537. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
YES
1538. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
YES
1539. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
YES
1540. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
YES
1541. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
1542. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
YES
1543. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
YES
1544. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1545. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru YES
1546. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 YES
1547. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 NO
1548. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi YES
1549. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 YES
1550. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
1551. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
1552. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
YES
1553. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
1554. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
1555. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
1556. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
1557. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
YES
1558. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
1559. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
YES
1560. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1561. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 YES
1562. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 NO
1563. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 NO
1564. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 YES
1565. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 YES
1566. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 NO
1567. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 YES
1568. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 NO
1569. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 NO
1570. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 YES
1571. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 YES
1572. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 NO
1573. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 NO
1574. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi YES
1575. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi YES
1576. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi YES
1577. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi YES
1578. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi YES
1579. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi YES
1580. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 NO
1581. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi YES
1582. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 YES
1583. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 YES
1584. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi YES
1585. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi YES
1586. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 YES
1587. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi YES
1588. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 YES
1589. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi YES
1590. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi YES
1591. 20.06.2018 13:33 20015 YES
1592. 20.06.2018 13:33 20016 YES
1593. 20.06.2018 11:32 20013 YES
1594. 20.06.2018 10:57 20012 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1595. 20.06.2018 10:56 20011 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1596. 20.06.2018 10:54 20006 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1597. 20.06.2018 10:54 20010
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
1598. 20.06.2018 10:53 20009
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
1599. 20.06.2018 10:52 20005 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1600. 20.06.2018 10:51 20004 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 1 avril 2023, 17:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro