Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pleșoianu Liviu Ioan Adrian

3717 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
101. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
102. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
YES
103. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
104. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
105. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
106. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
107. 12.06.2019 10:37 22447 PL-x 263/2019 - amendament respins 14 NO
108. 12.06.2019 10:36 22446 PL-x 263/2019 - amendament respins 10 NO
109. 12.06.2019 10:35 22444 PL-x 263/2019 - amendament respins 8 NO
110. 12.06.2019 10:35 22445 PL-x 263/2019 - amendament respins 9 NO
111. 12.06.2019 10:33 22443 PL-x 263/2019 - amendament respins 6 NO
112. 12.06.2019 10:32 22442 PL-x 263/2019 - amendament respins 5 NO
113. 12.06.2019 10:30 22440 PL-x 263/2019 - amendament respins 2 NO
114. 12.06.2019 10:30 22441 PL-x 263/2019 - amendament respins 3 NO
115. 12.06.2019 10:29 22439 PL-x 263/2019 - amendament respins 1 NO
116. 12.06.2019 10:27 22451 Stabilire timpi dezbatere
PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
117. 12.06.2019 10:18 22450
PL 230/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
YES
118. 12.06.2019 10:17 22438 Modificare ordine de zi NO
119. 12.06.2019 10:14 22437 PL-x 729/2018 să se regăsească pe lista de vot final YES
120. 12.06.2019 10:13 22436 PL-x 98/2019 - Retrimitere la comisie YES
121. 12.06.2019 10:12 22435 Modificare ordine de zi YES
122. 12.06.2019 10:12 22434 Modificare ordine de zi YES
123. 12.06.2019 10:11 22433 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie YES
124. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
YES
125. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
126. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
YES
127. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
YES
128. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
129. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
130. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
YES
131. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
132. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
133. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
134. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor YES
135. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie YES
136. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
YES
137. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
YES
138. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
YES
139. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
YES
140. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
YES
141. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
YES
142. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
143. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
144. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
145. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
146. 14.05.2019 11:06 22385 program de lucru YES
147. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
148. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
YES
149. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
150. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
YES
151. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
152. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NO
153. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie YES
154. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 NO
155. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie YES
156. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru YES
157. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 NO
158. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie YES
159. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie YES
160. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 NO
161. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie YES
162. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 NO
163. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie YES
164. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 NO
165. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere YES
166. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 YES
167. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. NO
168. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie YES
169. 24.04.2019 10:57 22342 PL 373/2018 - amr.39 NO
170. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie YES
171. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 NO
172. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie YES
173. 24.04.2019 10:52 22338 PL 373/2018 - amr.33 NO
174. 24.04.2019 10:50 22337 PL 373/2018 - forma comisie YES
175. 24.04.2019 10:50 22336 PL 373/2018 - amr.31 NO
176. 24.04.2019 10:48 22334 PL 373/2018 - amr.28 NO
177. 24.04.2019 10:48 22335 PL 373/2018 - forma comisie YES
178. 24.04.2019 10:46 22333 PL 373/2018 - - forma comisie YES
179. 24.04.2019 10:45 22332 PL 373/2018 - amr. 20 NO
180. 24.04.2019 10:43 22331 PL 373/2018 - forma comisie YES
181. 24.04.2019 10:43 22330 PL 373/2018 - amr. 11 NO
182. 24.04.2019 10:38 22329 PL 373/2018 - Timp dezbatere YES
183. 17.04.2019 11:31 22328 Reluarea votului pentru Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. YES
184. 17.04.2019 11:30 22327 Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie - Vot final YES
185. 17.04.2019 11:29 22326 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei - Vot final YES
186. 17.04.2019 11:28 22325 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi - Vot final YES
187. 17.04.2019 11:27 22324 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2017 privind constituirea Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Uniunii pentru Mediterana - Vot final YES
188. 17.04.2019 11:25 22322 Reluarea votului pentru articolul unic - Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national YES
189. 17.04.2019 10:50 22321 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Vot final NO
190. 17.04.2019 10:49 22319 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic, cu eliminarea partii finale propuse de opozitie NO
191. 17.04.2019 10:21 22318 Programul de lucru YES
192. 17.04.2019 10:21 22317 Ordinea de zi YES
193. 16.04.2019 14:03 22311 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 4/2019). NO
194. 16.04.2019 14:02 22310 Vot final
Adoptare PL 182/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
195. 16.04.2019 14:01 22309 Vot final
Adoptare PL 61/2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
196. 16.04.2019 14:00 22307 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
197. 16.04.2019 14:00 22308 Vot final
Adoptare PL 512/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
YES
198. 16.04.2019 13:59 22306 Vot final
Respingere PL 728/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
199. 16.04.2019 13:58 22305 Vot final
Adoptare PL 672/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
200. 16.04.2019 13:56 22304 Vot final
Adoptare PL 453/2017 privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 mai 2023, 0:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro