Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pleșoianu Liviu Ioan Adrian

3717 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
301. 20.03.2019 13:15 22170 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 91 de deputati (MS 1/2019). NO
302. 20.03.2019 13:07 22171 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 103 deputati (MS 2/2019). NO
303. 20.03.2019 13:01 22169 Vot final
Adoptare PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
304. 20.03.2019 12:59 22168 Vot final
Adoptare PL 569/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
305. 20.03.2019 12:58 22167 Vot final
Adoptare PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
YES
306. 20.03.2019 12:57 22166 Vot final
Adoptare PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
307. 20.03.2019 12:56 22165 Vot final
Adoptare PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
YES
308. 20.03.2019 12:55 22164 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
309. 20.03.2019 12:51 22163 Vot final
Adoptare PL 16/2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
YES
310. 20.03.2019 12:48 22162 Vot final
Adoptare PL 63/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
YES
311. 20.03.2019 12:37 22161 Vot final
PHCD 13/2019 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018
YES
312. 20.03.2019 12:34 22160 Vot final
Adoptare PL 739/2018 privind activitatea consulară
YES
313. 20.03.2019 12:32 22159 Vot final
Adoptare PL 69/2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
YES
314. 20.03.2019 12:29 22158 Vot final
Adoptare PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
315. 20.03.2019 12:28 22157 Vot final
Adoptare PL 590/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
YES
316. 20.03.2019 12:26 22156 Vot final
Adoptare PL 496/2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
YES
317. 20.03.2019 12:25 22155 Vot final
Adoptare PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
318. 20.03.2019 12:25 22154 Vot final
Adoptare PL 595/2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
YES
319. 20.03.2019 12:24 22153 Vot final
PHCD 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773
YES
320. 20.03.2019 12:23 22152 Vot final
PHCD 7/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772
YES
321. 20.03.2019 12:22 22151 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2019).
PHCD 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
322. 20.03.2019 12:21 22150 Vot final
PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
YES
323. 20.03.2019 12:18 22172 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
324. 20.03.2019 11:52 22139 Stabilire timpi dezbatere
PL 739/2018 privind activitatea consulară
YES
325. 20.03.2019 11:50 22138
PL 720/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
YES
326. 20.03.2019 11:39 22129 PL-x 422/2018 - Amendament respins 22
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NO
327. 20.03.2019 11:31 22128 PL-x 422/2018 - Amendament admis 25 - forma Senatului
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
328. 20.03.2019 11:30 22146 YES
329. 20.03.2019 11:16 22140 Stabilire timpi dezbatere
PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
330. 20.03.2019 11:01 22127 Pl-x 555/2018 - Retrimitere la comisie
PL 555/2018 pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
YES
331. 20.03.2019 11:00 22133 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
332. 20.03.2019 11:00 22136 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
333. 20.03.2019 10:58 22135 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
334. 20.03.2019 10:58 22132 Amendament admis
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
335. 20.03.2019 10:58 22126 PL-x 433/2018 - Amendament admis 7
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
336. 20.03.2019 10:57 22134 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
NO
337. 20.03.2019 10:24 22141 Retrimitere la comisie
PL 495/2018 privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
YES
338. 20.03.2019 10:24 22145 Modificare ordine de zi YES
339. 20.03.2019 10:23 22137 Retrimitere la comisie
PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
NO
340. 20.03.2019 10:19 22144 Modificare ordine de zi YES
341. 20.03.2019 10:18 22143 Modificare ordine de zi YES
342. 20.03.2019 10:16 22142 Modificare ordine de zi YES
343. 20.03.2019 10:15 22125 Reluare vot
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
YES
344. 20.03.2019 10:15 22124 PL-x 319/2018 - Retrimitere la comisie
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
YES
345. 20.03.2019 10:14 22131 Retrimitere la comisie
PL 430/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
YES
346. 20.03.2019 10:13 22123 Pl-x 495/2017 - Retrimitere la comisie NO
347. 20.03.2019 10:11 22130 Modificare ordine de zi YES
348. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
349. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere YES
350. 13.03.2019 14:10 22107 Aprobare program de lucru YES
351. 13.03.2019 14:10 22106 Modificare ordine de zi YES
352. 06.03.2019 10:19 22101 Modificare ordine de zi NO
353. 06.03.2019 10:17 22100 Modificare ordine de zi YES
354. 06.03.2019 10:16 22099 Modificare ordine de zi YES
355. 06.03.2019 10:15 22102 Retrimitere la comisie
PL 719/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
356. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
357. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. YES
358. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
359. 27.02.2019 14:07 22089 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. YES
360. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
361. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru YES
362. 27.02.2019 14:05 22086 Aprobare ordine de zi YES
363. 27.02.2019 14:04 22085 Prezență - vot test YES
364. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
365. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
YES
366. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
YES
367. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
NO
368. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 NO
369. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții YES
370. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru YES
371. 20.02.2019 12:12 22069 Vot final
PHCD 3/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheierea a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și a modului de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
YES
372. 15.02.2019 13:09 21403 Vot final - PL-x 27/2019 - Vot final
PL 27/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
YES
373. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
YES
374. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 YES
375. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 YES
376. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 YES
377. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 YES
378. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 YES
379. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 YES
380. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 YES
381. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 YES
382. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 YES
383. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 YES
384. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 YES
385. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 YES
386. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 YES
387. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 YES
388. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 YES
389. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei YES
390. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 NO
391. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 YES
392. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 NO
393. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei YES
394. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei YES
395. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 NO
396. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 NO
397. 15.02.2019 11:51 21441 PL-x 27/2019 - Amendament respins 1 NO
398. 15.02.2019 11:49 21440 PL-x 27/2019 - Amendament admis 4 YES
399. 15.02.2019 11:49 21439 PL-x 27/2019 - Amendament admis 3 YES
400. 15.02.2019 11:48 21437 PL-x 27/2019 - Amendament admis 1 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 mai 2023, 0:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro