Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Severin Adrian

117 votes 1 2 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 30.09.2008 13:54 5110 Vot final
PL 361/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale
YES
2. 25.09.2007 11:30 3263 Pct.1
PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
YES
3. 25.06.2007 21:27 3028 Didn't vote
4. 25.06.2007 21:26 3027 YES
5. 13.03.2007 12:57 2525 Vot final
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
YES
6. 13.03.2007 12:57 2516 Vot final
PL 962/2006 pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
YES
7. 13.03.2007 12:56 2515 Vot final
Respingere PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
YES
8. 13.03.2007 12:56 2514 Vot final
PL 837/2006 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. București de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
YES
9. 13.03.2007 12:52 2513 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NO
10. 13.03.2007 12:51 2512 Vot final
Respingere PL 65/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
YES
11. 13.03.2007 12:51 2511 Vot final
Respingere PL 64/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
YES
12. 13.03.2007 12:50 2510 Vot final
Respingere PL 15/2007 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
YES
13. 13.03.2007 12:50 2509 Vot final
Respingere PL 17/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005
YES
14. 13.03.2007 12:49 2508 Vot final
PL 11/2007 pentru aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pește aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât și într-un sector adiacent zonei, și a stocurilor de pești mari migratori adoptat la New York în 4 august 1995
YES
15. 13.03.2007 12:48 2506 Componență comisie de mediere
PL 508/2002 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat.
YES
16. 29.11.2006 12:47 2245 Vot final - Repetare vot
PL 641/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
17. 29.11.2006 12:43 2243
PL 641/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
18. 29.11.2006 12:42 2242 Vot final
PL 674/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României
YES
19. 29.11.2006 12:41 2241 Vot final
PL 761/2006 privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
YES
20. 29.11.2006 12:40 2240 Vot final
PL 879/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno - bulgare, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră, semnat la București la 28 august 2006
YES
21. 29.11.2006 12:39 2239 Vot final
PL 741/2006 privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel
NO
22. 29.11.2006 12:38 2238 Vot final
PL 742/2006 pentru modificarea și completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
23. 29.11.2006 12:38 2237 Vot final
PL 739/2006 pentru înființarea comunei Otelec, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Uivar
YES
24. 29.11.2006 12:35 2236 Retrimitere la comisie - Art.18 alin.5-6
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
YES
25. 29.11.2006 11:35 2232 Retrimitere la comisie
PL 792/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
YES
26. 29.11.2006 11:25 2231 Pct.2 - Text initial
PL 741/2006 privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel
NO
27. 29.11.2006 11:24 2230 Pct.1- Text comisie
PL 741/2006 privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel
NO
28. 29.11.2006 11:23 2229 Pct.1
PL 741/2006 privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel
NO
29. 29.11.2006 11:09 2228 Prelungire termen
PL 741/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2004 pentru modificarea alin.(4) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 Mw"
YES
30. 29.11.2006 09:57 2226 Pct.6 - Repetare vot
PL 739/2006 pentru înființarea comunei Otelec, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Uivar
YES
31. 23.05.2006 12:24 1423 Retrimitere la comisie
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NO
32. 23.05.2006 11:17 1422 Amendamentul domnului deputat Lakatos, aflat la poz. 5 pe lista de amendamente respinse
PL 514/2005 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
NO
33. 09.05.2006 11:51 1340 Anexa
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
YES
34. 09.05.2006 11:51 1339 Pct. 2
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
YES
35. 09.05.2006 11:34 1336 Anexa
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
36. 09.05.2006 11:33 1334 Art.37
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
37. 09.05.2006 11:32 1331 Art.34
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
38. 09.05.2006 11:32 1332 Art.35
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
39. 09.05.2006 11:32 1333 Art.36
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
40. 09.05.2006 11:31 1330 Art.33
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
41. 09.05.2006 11:30 1327 Art.30
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
42. 09.05.2006 11:29 1325 Art.28
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
43. 09.05.2006 11:28 1323 Art.26
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
44. 09.05.2006 11:26 1317 Art.20
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
45. 09.05.2006 11:26 1318 Art.21
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
46. 09.05.2006 11:26 1319 Art.22
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
47. 09.05.2006 11:24 1314 Art.17
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
48. 09.05.2006 11:24 1312 Art.15
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
49. 09.05.2006 11:23 1311 Art.14
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
50. 09.05.2006 11:23 1310 Art.13
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
51. 09.05.2006 11:22 1308 Art.11
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
52. 09.05.2006 11:22 1309 Art.12
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
53. 09.05.2006 11:22 1307 Art.10
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
54. 09.05.2006 11:21 1305 Art.8
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
55. 09.05.2006 11:21 1306 Art.9
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
56. 09.05.2006 11:20 1304 Art.7
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
57. 09.05.2006 11:20 1303 Art.6
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
58. 09.05.2006 11:19 1300 Art.3
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
59. 09.05.2006 11:19 1301 Art.4
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
60. 09.05.2006 11:18 1299 Art.2
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
61. 09.05.2006 11:18 1297 Titlul legii
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
62. 09.05.2006 11:18 1298 Art.1
PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
YES
63. 09.05.2006 11:12 1296 Art.II
PL 177/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
YES
64. 09.05.2006 11:11 1293 Nr. crt. 13
PL 177/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
YES
65. 09.05.2006 11:10 1292 Nr. crt. 12
PL 177/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
YES
66. 03.05.2006 12:17 1273 Vot final
PL 120/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
YES
67. 03.05.2006 12:15 1270 Vot final
Respingere PL 205/2006 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
YES
68. 03.05.2006 12:15 1269 Vot final
Adoptare PL 203/2006 privind modificarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995, Legea învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
69. 03.05.2006 12:14 1268 Vot final
PL 183/2006 pentru modificarea articolelor 167(5) și 176 (1) ale Legii învățământului nr.84/1995 modificat și completat prin Legea nr.354/2004
YES
70. 03.05.2006 11:27 1267 Retrimitere la comisie
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
YES
71. 03.05.2006 10:59 1266 amendament art.14.
PL 228/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
YES
72. 03.05.2006 10:40 1265 Retrimitere la comisie
PL 215/2006 pentru declararea comunei Stoina oraș
NO
73. 02.03.2006 10:13 448 Art. 2, în redactarea dată de comisie (cu amendamentul admis de comisie)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
YES
74. 02.03.2006 10:12 447 Textul articolului unic în redactarea comisiei
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
NO
75. 02.03.2006 10:10 445 Modalitate vot (vot deschis prin ridicare de mână)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
NO
76. 02.03.2006 10:03 444 Termen întocmire raport: 09.02.2006
PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NO
77. 02.03.2006 10:01 443 Retrimitere la comisie
PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NO
78. 28.02.2006 12:09 434 Vot final
Adoptare PL 18/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
NO
79. 28.02.2006 12:08 433 Vot final
Adoptare PL 535/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
80. 28.02.2006 12:07 432 Vot final
PL 628/2005 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
YES
81. 28.02.2006 12:06 431 Vot final
PL 19/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
YES
82. 28.02.2006 12:04 430 Vot final
PL 20/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
YES
83. 28.02.2006 12:03 429 Vot final
PL 21/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
YES
84. 28.02.2006 12:02 428 Vot final
PL 624/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997
NO
85. 28.02.2006 12:01 427 Vot final
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
YES
86. 28.02.2006 12:00 426 Vot final
PL 668/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
YES
87. 28.02.2006 11:58 425 Vot final
PL 22/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
YES
88. 28.02.2006 11:57 424 Vot final
PL 13/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
NO
89. 28.02.2006 11:55 423 Vot final
PL 554/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
YES
90. 28.02.2006 11:54 422 Vot final
PL 603/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
YES
91. 28.02.2006 11:53 421 Vot final
PL 494/2005 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
YES
92. 28.02.2006 11:51 420 Vot final
PL 670/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.3 din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor
YES
93. 28.02.2006 11:50 419 Vot final
PL 666/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
YES
94. 28.02.2006 11:49 418 Vot final
PL 6/2006 privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
YES
95. 28.02.2006 11:48 417 Vot final
PL 5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă
YES
96. 28.02.2006 11:47 416 Vot final
PL 9/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional convenit prin Notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României și al Consiliului de Miniștri al Republicii Albania, transmise la București la 26 mai 2005 și respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 11 mai 1994
YES
97. 28.02.2006 11:45 414 Vot final
PL 665/2005 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
YES
98. 28.02.2006 11:45 415 Vot final
PL 641/2005 pentru declararea ca oraș a comunei Livada, jud.Satu-Mare
YES
99. 28.02.2006 11:44 413 Vot final
PL 426/2005 privind completarea Legii locuinței nr.114/1996
YES
100. 28.02.2006 11:43 412 Vot final
PL 477/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 february 2023, 9:19
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro