Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Sărmaș Ioan-Sabin

3493 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 26.03.2024 11:39 33668 Vot final
Adoptare PL 8/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale, precum și pentru completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
YES
2. 26.03.2024 11:38 33667 Vot final
Adoptare PL 18/2022 privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe
YES
3. 26.03.2024 11:38 33666 Vot final
Adoptare PL 116/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
YES
4. 26.03.2024 11:37 33665 Vot final
Adoptare PL 31/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027
YES
5. 26.03.2024 11:36 33664 Vot final
Adoptare PL 564/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art.262 alin.(3 2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
YES
6. 26.03.2024 11:34 33663 Vot final
Adoptare PL 80/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
YES
7. 26.03.2024 11:33 33662 Vot final
Adoptare PL 441/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
YES
8. 26.03.2024 11:32 33661 Vot final
Adoptare PL 63/2021 pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
YES
9. 20.02.2024 11:48 33530 Vot final
Adoptare PL 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
10. 20.02.2024 11:47 33529 Vot final
Adoptare PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
YES
11. 20.02.2024 11:45 33528 Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
YES
12. 20.02.2024 11:44 33527 Vot final
Adoptare PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
13. 20.02.2024 11:43 33526 Vot final
Adoptare PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
YES
14. 20.02.2024 11:43 33525 Vot final
Adoptare PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
YES
15. 20.02.2024 11:42 33524 Vot final
Adoptare PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
YES
16. 20.02.2024 11:41 33523 Vot final
Adoptare PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
YES
17. 20.02.2024 11:40 33522 Vot final
Adoptare PL 786/2023 privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”
YES
18. 20.02.2024 11:39 33521 Vot final
Adoptare PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
19. 20.02.2024 11:37 33520 Vot final
Adoptare PL 105/2023 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene și modificarea altor acte normative
YES
20. 20.02.2024 11:37 33519 Vot final
Adoptare PL 827/2023 Legea privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
21. 20.02.2024 11:35 33518 Vot final
PHCD 10/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obținerea de rezultate astăzi și pregătirea pentru viitor COM(2023)638
YES
22. 20.02.2024 11:34 33517 Vot final
PHCD 9/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM(2023)440
YES
23. 20.02.2024 11:34 33516 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2024)
PHCD 11/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
24. 28.12.2023 15:14 33423 Pl 810/2023 - vot final YES
25. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final YES
26. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final YES
27. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final YES
28. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final YES
29. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final YES
30. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final YES
31. 20.12.2023 16:59 33280 Vot de control YES
32. 20.12.2023 16:49 33277 PL-x 802/2023 - Anexa 6/04 YES
33. 20.12.2023 16:49 33276 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04/01 YES
34. 20.12.2023 16:49 33275 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04 YES
35. 20.12.2023 16:49 33274 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04/01 YES
36. 20.12.2023 16:48 33273 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04 YES
37. 20.12.2023 16:47 33272 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04/01 YES
38. 20.12.2023 16:46 33271 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04 YES
39. 20.12.2023 16:46 33270 PL-x 802/2023 - Anexa 2/04 YES
40. 20.12.2023 16:45 33269 PL-x 802/2023 - Anexa 1/04 YES
41. 20.12.2023 16:45 33268 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03/01 YES
42. 20.12.2023 16:45 33267 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03 YES
43. 20.12.2023 16:44 33266 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03/01 YES
44. 20.12.2023 16:44 33265 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03 YES
45. 20.12.2023 16:44 33264 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 YES
46. 20.12.2023 16:43 33263 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 - amr Abstention
47. 20.12.2023 16:43 33262 PL-x 802/2023 - Anexa 1/03 YES
48. 20.12.2023 16:43 33261 PL-x 802/2023 - Art. 19-25 YES
49. 20.12.2023 16:42 33260 PL-x 802/2023 - Cap. III - titlul YES
50. 20.12.2023 16:42 33259 PL-x 802/2023 - Art.11-18 YES
51. 20.12.2023 16:41 33257 PL-x 802/2023 - Art. 10 - forma comisiei YES
52. 20.12.2023 16:41 33256 PL-x 802/2023 - Art 10 - Amr.1 Abstention
53. 20.12.2023 16:39 33255 PL-x 802/2023 - Art.6-9 YES
54. 20.12.2023 16:39 33254 PL-x 802/2023 - Sectiunea I - titlul YES
55. 20.12.2023 16:38 33299 PL-x 802/2023 - Art. 4 si 5 YES
56. 20.12.2023 16:38 33298 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 3-a - titlul YES
57. 20.12.2023 16:38 33297 PL-x 802/2023 - Art. 2 si 3 YES
58. 20.12.2023 16:37 33295 PL-x 802/2023 - Art.1 YES
59. 20.12.2023 16:36 33292 PL-x 802/2023 - Titlul YES
60. 20.12.2023 16:36 33291 PL-x 802/2023 - Amr.2 Abstention
61. 20.12.2023 16:36 33290 PL-x 802/2023 - Amr. 1 Abstention
62. 20.12.2023 16:29 33289 PL-x 801/2023 - Anexa 7 cu cifrele rezultate din dezbateri YES
63. 20.12.2023 16:28 33288 PL-x 801/2023 - Anexa 2 Sinteza YES
64. 20.12.2023 16:28 33287 PL-x 801/2023 - Anexa 1 Sinteza YES
65. 20.12.2023 16:28 33286 PL-x 801/2023 - Anexa 11 YES
66. 20.12.2023 16:27 33285 PL-x 801/2023 - Anexa 11 - restul amendamentelor respinse si nesustinute Abstention
67. 20.12.2023 16:27 33284 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 1 Abstention
68. 20.12.2023 16:26 33283 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 5 Abstention
69. 20.12.2023 16:25 33282 PL-x 801/2023 - Anexa 10 YES
70. 20.12.2023 16:25 33281 PL-x 801/2023 - Anexa 10 amr Abstention
71. 20.12.2023 16:24 33368 PL-x 801/2023 - Anexa 9 YES
72. 20.12.2023 16:24 33367 PL-x 801/2023 - Anexa 8 YES
73. 20.12.2023 16:23 33366 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 YES
74. 20.12.2023 16:23 33365 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 indreptare eroare materiala YES
75. 20.12.2023 16:22 33364 PL-x 801/2023 - Anexa 7.02 YES
76. 20.12.2023 16:21 33363 PL-x 801/2023 - Anexa 7.01 YES
77. 20.12.2023 16:21 33344 PL-x 801/2023 - Anexa 7 YES
78. 20.12.2023 16:20 33343 PL-x 801/2023 - Anexa 7 - amendamentele respinse, in bloc Abstention
79. 20.12.2023 16:20 33342 PL-x 801/2023 - Anexa 6 YES
80. 20.12.2023 16:19 33341 PL-x 801/2023 - Anexa 6 - amendamentele respinse, in bloc Abstention
81. 20.12.2023 16:19 33340 PL-x 801/2023 - Anexa 5 YES
82. 20.12.2023 16:19 33339 PL-x 801/2023 - Anexa 5 - amendamentele respinse, in bloc Abstention
83. 20.12.2023 16:18 33338 PL-x 801/2023 - Anexa 4 YES
84. 20.12.2023 16:18 33337 PL-x 801/2023 - Anexa 3/65 YES
85. 20.12.2023 16:17 33391 PL-x 801/2023 - Anexa 3/64 YES
86. 20.12.2023 16:17 33390 PL-x 801/2023 - Anexa 3/64 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen Abstention
87. 20.12.2023 16:17 33388 PL-x 801/2023 - Anexa 3/64 - Amr.8 Abstention
88. 20.12.2023 16:16 33387 PL-x 801/2023 - Anexa 3/64 - Amr.7 Abstention
89. 20.12.2023 16:15 33386 PL-x 801/2023 - Anexa 3/64 - Amr.6 Abstention
90. 20.12.2023 16:15 33385 PL-x 801/2023 - Anexa 3/64 - Amr.5 Abstention
91. 20.12.2023 16:14 33384 PL-x 801/2023 - Anexa 3/61 YES
92. 20.12.2023 16:13 33362 PL-x 801/2023 - Anexa 3/61 - Amr.1 Abstention
93. 20.12.2023 16:13 33361 PL-x 801/2023 - Anexa 3/58 YES
94. 20.12.2023 16:13 33360 PL-x 801/2023 - Anexa 3/56. YES
95. 20.12.2023 16:12 33359 PL-x 801/2023 - Anexa 3/56 - Amr.2 Abstention
96. 20.12.2023 16:12 33358 PL-x 801/2023 - Anexa 3/56 - Amr.1 Abstention
97. 20.12.2023 16:11 33357 PL-x 801/2023 - Anexa 3/55 YES
98. 20.12.2023 16:11 33356 PL-x 801/2023 - Anexa 3/54 YES
99. 20.12.2023 16:10 33355 PL-x 801/2023 - Anexa 3/53 YES
100. 20.12.2023 16:10 33378 PL-x 801/2023 - Anexa 3/52 YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 april 2024, 16:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro