Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Seidler Cristian-Gabriel

3510 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 06.02.2023 16:12 31463 MS 1/2023 - timp dezbatere YES
2. 01.02.2023 16:34 31462 YES
3. 20.12.2022 13:57 31459 Vot final - Pl-x 582/2017/2020 - Vot final adoptare
Adoptare PL 582/2017 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
NO
4. 20.12.2022 13:55 31458 Vot final - PL-x 791/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 791/2022 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Abstention
5. 20.12.2022 13:51 31457 Vot final - PL-x 620/2020/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
NO
6. 20.12.2022 13:24 31453 PL-x 791/2022 - Timp dezbatere NO
7. 20.12.2022 13:20 31452 PL-x 620/2020/2022 - AMA 1 YES
8. 20.12.2022 13:13 31451 PL-x 620/2020/2022 - Timp dezbatere YES
9. 20.12.2022 13:07 31450 PL-x 60/2022 - AMA 7 NO
10. 20.12.2022 12:43 31449 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 7 YES
11. 20.12.2022 12:41 31448 Pl-x 582/2017/2020 - AMR 2 YES
12. 20.12.2022 12:39 31447 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 8 NO
13. 20.12.2022 12:20 31446 PL-x 60/2022 - Retrimitere la comisie YES
14. 20.12.2022 12:18 31445 Pl-x 582/2017/2020 - Retrimitere la comisie YES
15. 20.12.2022 12:11 31444 Vot de control Didn't vote
16. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot YES
17. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței YES
18. 19.12.2022 15:32 31441 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa YES
19. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei YES
20. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
21. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei YES
22. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO YES
23. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO YES
24. 19.12.2022 15:03 31426 Vot final
Adoptare PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
Abstention
25. 19.12.2022 15:00 31425 Vot final
Adoptare PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
NO
26. 19.12.2022 14:57 31424 Vot final
Adoptare PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
27. 19.12.2022 14:56 31423 Vot final
Adoptare PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
Abstention
28. 19.12.2022 14:55 31422 Vot final
Adoptare PL 768/2022 privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC
YES
29. 19.12.2022 14:54 31421 Vot final
Adoptare PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
30. 19.12.2022 14:53 31420 Vot final
Adoptare PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
YES
31. 19.12.2022 14:52 31419 Vot final
Adoptare PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
32. 19.12.2022 14:51 31418 Vot final
Adoptare PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
33. 19.12.2022 14:50 31417 Vot final
Adoptare PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
Abstention
34. 19.12.2022 14:49 31416 Vot final
Adoptare PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
35. 19.12.2022 14:49 31415 Vot final YES
36. 19.12.2022 14:46 31414 Vot final YES
37. 19.12.2022 14:45 31413 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
38. 19.12.2022 14:15 31411 Propunere YES
39. 19.12.2022 13:56 31410 Prelungire program de lucru YES
40. 19.12.2022 13:47 31409 PL 417/2021 - timp dezbatere YES
41. 19.12.2022 13:44 31408 PL 739/2022 - Amr.3 YES
42. 19.12.2022 13:43 31407 PL 739/2022 - Amr.2 YES
43. 19.12.2022 13:42 31406 PL 739/2022 - Amr.1 YES
44. 19.12.2022 13:25 31405 Pl 774/2022 - timp dezbatere YES
45. 19.12.2022 13:23 31404 PL 773/2022 - amr.5 YES
46. 19.12.2022 13:12 31403 PL 773/2022 - timp dezbatere NO
47. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
NO
48. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
NO
49. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 Abstention
50. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 NO
51. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 NO
52. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 NO
53. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 NO
54. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 NO
55. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 NO
56. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 NO
57. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 NO
58. 14.12.2022 15:17 31388 PL-x 757/2022 Anexa 5/03/01 NO
59. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 NO
60. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 NO
61. 14.12.2022 15:16 31385 PL-x 757/2022 Anexa 4/03 NO
62. 14.12.2022 15:16 31384 PL-x 757/2022 Anexa 3/03/01 NO
63. 14.12.2022 15:16 31383 PL-x 757/2022 Anexa 3/03 NO
64. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 NO
65. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 NO
66. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 NO
67. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 NO
68. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul NO
69. 14.12.2022 15:13 31377 PL-x 757/2022 Capitolul II titlul - art. 6-16 NO
70. 14.12.2022 15:12 31376 PL-x 757/2022 Art. 4 NO
71. 14.12.2022 15:11 31375 PL-x 757/2022 Art. 3 NO
72. 14.12.2022 15:11 31374 PL-x 757/2022 Art. 2 NO
73. 14.12.2022 15:11 31373 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii II NO
74. 14.12.2022 15:10 31372 PL-x 757/2022 Art. 1 NO
75. 14.12.2022 15:10 31371 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii I NO
76. 14.12.2022 15:10 31370 PL-x 757/2022 Titlul Capitolului I NO
77. 14.12.2022 15:09 31369 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 - titlul NO
78. 14.12.2022 15:08 31368 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 2 YES
79. 14.12.2022 15:06 31367 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 1 YES
80. 14.12.2022 15:04 31366 PL-x 757/2022 amr. 1 YES
81. 14.12.2022 14:57 31365 PL-x 756/2022 - Anexa 2 sinteza NO
82. 14.12.2022 14:57 31364 PL-x 756/2022 - Anexa 11 sinteza NO
83. 14.12.2022 14:56 31363 PL-x 756/2022 - Anexa 11 NO
84. 14.12.2022 14:56 31362 PL-x 756/2022 - Anexa 11 restul amr. nesustinute YES
85. 14.12.2022 14:56 31361 PL-x 756/2022 - Anexa 11 amr. 1 YES
86. 14.12.2022 14:54 31360 PL-x 756/2022 - Anexa 10 NO
87. 14.12.2022 14:54 31359 PL-x 756/2022 - Anexa 9 NO
88. 14.12.2022 14:53 31358 PL-x 756/2022 - Anexa 8 NO
89. 14.12.2022 14:53 31357 PL-x 756/2022 - Anexa 7/02 NO
90. 14.12.2022 14:52 31356 PL-x 756/2022 - Anexa 7/01 NO
91. 14.12.2022 14:51 31355 PL-x 756/2022 - Anexa 7/03 YES
92. 14.12.2022 14:51 31354 PL-x 756/2022 - Anexa 7 NO
93. 14.12.2022 14:50 31353 PL-x 756/2022 - Anexa 6 NO
94. 14.12.2022 14:50 31352 PL-x 756/2022 - Anexa 5 NO
95. 14.12.2022 14:49 31351 PL-x 756/2022 - Anexa 4 NO
96. 14.12.2022 14:49 31350 PL-x 756/2022 - Anexa 3/65 NO
97. 14.12.2022 14:48 31349 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 NO
98. 14.12.2022 14:48 31348 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 restul amr. nesustinute YES
99. 14.12.2022 14:47 31347 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 9 YES
100. 14.12.2022 14:47 31346 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 8 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 février 2023, 6:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro