Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Stoica Diana în legislatura 2020-prezent?

3386 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 23.05.2023 11:57 32022 Vot final
Respingere PL 640/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
2. 23.05.2023 11:50 32021 Vot final
Adoptare PL 126/2023 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
NU
3. 23.05.2023 11:49 32020 Vot final
Adoptare PL 27/2023 pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
DA
4. 23.05.2023 11:48 32019 Vot final
Adoptare PL 637/2022 Legea pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
5. 23.05.2023 11:45 32018 Vot final
Adoptare PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU
6. 23.05.2023 11:41 32017 Vot final
Adoptare PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
NU
7. 23.05.2023 11:38 32016 Vot final
Adoptare PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
8. 23.05.2023 11:37 32014 Vot final
Adoptare PL 93/2023 pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Abținere
9. 23.05.2023 11:33 32013 Vot final
Adoptare PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
10. 23.05.2023 11:33 32012 Vot final
Adoptare PL 230/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
DA
11. 23.05.2023 11:32 32011 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
12. 23.05.2023 10:54 32006 PL-x 649/2022 - amendament respins 5 DA
13. 23.05.2023 10:51 32005 PL-x 649/2022 - amendament respins 2 DA
14. 22.05.2023 16:22 31998 Stabilire timpi dezbatere
PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
15. 22.05.2023 16:07 32001 Modificare ordine de zi DA
16. 17.05.2023 12:38 31989 Vot final
Adoptare PL 306/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
NU
17. 17.05.2023 12:38 31992 Vot final
Adoptare PL 105/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
Abținere
18. 17.05.2023 12:37 31991
Adoptare PL 606/2019 pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
19. 17.05.2023 12:35 31993 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
20. 17.05.2023 12:34 31990 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
21. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
NU
22. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
NU
23. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
24. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
NU
25. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
26. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
NU
27. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
DA
28. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
DA
29. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
Abținere
30. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
31. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
DA
32. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
33. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) DA
34. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) DA
35. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 DA
36. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 DA
37. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) Abținere
38. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) Abținere
39. 10.05.2023 14:04 31934 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38 Abținere
40. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) DA
41. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) DA
42. 10.05.2023 14:00 31931 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (11) Abținere
43. 10.05.2023 13:59 31930 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (10) DA
44. 10.05.2023 13:59 31928 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (8) Abținere
45. 10.05.2023 13:58 31927 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (7) Abținere
46. 10.05.2023 13:58 31926 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (6) Abținere
47. 10.05.2023 13:58 31925 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (5) Abținere
48. 10.05.2023 13:57 31924 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (4) Abținere
49. 10.05.2023 13:57 31923 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (3) Abținere
50. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) Abținere
51. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) Abținere
52. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) DA
53. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) Abținere
54. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) Abținere
55. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) Abținere
56. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 NU
57. 10.05.2023 13:46 31915 PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) NU
58. 10.05.2023 13:31 31907 Stabilire timpi dezbatere
PL 254/2023 învățământului superior
NU
59. 10.05.2023 13:23 31913 PL-x 253/2023 - Amendament respins 105, art. 204 NU
60. 10.05.2023 13:21 31914 PL-x 253/2023 - Amendament respins 90, art. 79 alin. (11) DA
61. 10.05.2023 13:19 31912 PL-x 253/2023 - Amendament respins 82, art. 171 Abținere
62. 10.05.2023 13:18 31911 PL-x 253/2023 - Amendament respins 81 DA
63. 10.05.2023 13:16 31910 PL-x 253/2023 - Amendament respins 65, art. 123. DA
64. 10.05.2023 13:15 31909 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (8) Abținere
65. 10.05.2023 13:14 31904 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin.(6) Abținere
66. 10.05.2023 13:13 31903 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (5) Abținere
67. 10.05.2023 13:02 31895 PL-x 253/2023 - Amendament respins 50 DA
68. 10.05.2023 13:00 31894 PL-x 253/2023 - Amendament respins 49, art. 85 alin. (3) si (7) DA
69. 10.05.2023 12:55 31892 PL-x 253/2023 - Amendament respins 39, art. 70 DA
70. 10.05.2023 12:53 31891 PL-x 253/2023 - Amendament respins 31 DA
71. 10.05.2023 12:50 31890 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 14 Abținere
72. 10.05.2023 12:48 31889 PL-x 253/2023 - Amendament respins 5 NU
73. 10.05.2023 12:46 31888 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 19 DA
74. 10.05.2023 12:44 31887 PL-x 253/2023 - Amendament respins 12, art. 18 DA
75. 10.05.2023 12:41 31886 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13 DA
76. 10.05.2023 12:40 31885 PL-x 253/2023 - Amendament respins 7 DA
77. 10.05.2023 12:39 31884 PL-x 253/2023 - Amendament respins 1 DA
78. 10.05.2023 11:20 31881 Prelungirea programului de lucru DA
79. 10.05.2023 11:02 31908 Stabilire timpi dezbatere
PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
NU
80. 10.05.2023 10:57 31880 PL-x 145/2023 - Amendament respins 19 Abținere
81. 10.05.2023 10:57 31879 PL-x 145/2023 - Amendament respins 17 Abținere
82. 10.05.2023 10:56 31878 PL-x 145/2023 - Amendament respins 11 Abținere
83. 10.05.2023 10:21 31877 Retragerea de pe ordinea de zi a PL-x 143/2023 DA
84. 10.05.2023 10:17 31876 Retragerea de pe ordinea de zi a PL-x 145/2023 Abținere
85. 09.05.2023 13:25 31869 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final Abținere
86. 09.05.2023 13:21 31873 NU
87. 09.05.2023 13:20 31872 NU
88. 09.05.2023 13:19 31868 Suplimentarea ordinii de zi DA
89. 09.05.2023 13:15 31870 DA
90. 03.05.2023 13:01 31851 Vot final
Respingere PL 428/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
91. 03.05.2023 13:00 31850 Vot final
Adoptare PL 504/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora
DA
92. 03.05.2023 12:59 31849 Vot final
Adoptare PL 82/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
Abținere
93. 03.05.2023 12:58 31848 Vot final
Adoptare PL 127/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
DA
94. 03.05.2023 12:56 31847 Vot final
Adoptare PL 435/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
NU
95. 03.05.2023 12:55 31846 Vot final
Adoptare PL 145/2021 privind aprobarea Ordonnaței de urgență nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
DA
96. 03.05.2023 12:54 31845 Vot final
Adoptare PL 301/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
DA
97. 03.05.2023 12:53 31836 Vot final
Adoptare PL 128/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 a Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie
Abținere
98. 03.05.2023 12:52 31844 Vot final
Adoptare PL 763/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.153/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
NU
99. 03.05.2023 12:50 31843 Vot final
Adoptare PL 191/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
NU
100. 03.05.2023 12:50 31842 Vot final
Adoptare PL 482/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 mai 2023, 0:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro