Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Tomac Eugen

2280 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abstention
2. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
NO
3. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
4. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
5. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
Abstention
6. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
7. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
8. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
9. 29.05.2019 14:10 22404 YES
10. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului YES
11. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor YES
12. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
13. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
14. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NO
15. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NO
16. 17.04.2019 10:50 22321 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Vot final YES
17. 17.04.2019 10:49 22320 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic - forma comisiei. YES
18. 17.04.2019 10:21 22318 Programul de lucru YES
19. 16.04.2019 14:03 22311 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 4/2019). YES
20. 16.04.2019 14:02 22310 Vot final
Adoptare PL 182/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
21. 16.04.2019 14:01 22309 Vot final
Adoptare PL 61/2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
22. 16.04.2019 14:00 22308 Vot final
Adoptare PL 512/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
NO
23. 16.04.2019 14:00 22307 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
24. 16.04.2019 13:59 22306 Vot final
Respingere PL 728/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
25. 16.04.2019 13:58 22305 Vot final
Adoptare PL 672/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
26. 16.04.2019 13:56 22304 Vot final
Adoptare PL 453/2017 privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
NO
27. 16.04.2019 13:54 22303 Vot final
Adoptare PL 217/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
YES
28. 16.04.2019 13:52 22302 Vot final
Adoptare PL 172/2018 privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
YES
29. 16.04.2019 13:44 22301 Vot final
Adoptare PL 192/2019 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Abstention
30. 16.04.2019 13:43 22315 Vot final
Adoptare PL 224/2019 pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011
YES
31. 16.04.2019 13:42 22314 Vot final
Adoptare PL 92/2019 pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
YES
32. 16.04.2019 13:37 22313 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
33. 10.04.2019 12:43 22277 Vot final
Adoptare PL 29/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
34. 03.04.2019 12:46 22243 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 74 deputati (MS 3/2019). YES
35. 03.04.2019 12:36 22242 Vot final
Respingere PL 369/2018 privind Codul administrativ al României
YES
36. 03.04.2019 12:35 22241 Vot final
Respingere PL 55/2017 pentru completarea art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
NO
37. 03.04.2019 12:34 22240 Vot final
Respingere PL 442/2016 privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
NO
38. 03.04.2019 12:34 22239 Vot final
Respingere PL 485/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
39. 03.04.2019 12:32 22237 Vot final
Adoptare PL 46/2019 pentru completarea art.2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia
YES
40. 03.04.2019 12:32 22238 Vot final
Adoptare PL 132/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
YES
41. 03.04.2019 12:31 22235 Vot final
Respingere PL 459/2016 pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal)
NO
42. 03.04.2019 12:31 22236 Vot final
Respingere PL 338/2016 pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
YES
43. 03.04.2019 12:30 22233 Vot final
Respingere PL 379/2016 pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere
YES
44. 03.04.2019 12:30 22234 Vot final
Respingere PL 385/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal
YES
45. 03.04.2019 12:29 22231 Vot final
Respingere PL 409/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
YES
46. 03.04.2019 12:29 22230 Vot final
Respingere PL 418/2009 pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
YES
47. 03.04.2019 12:29 22232 Vot final
Respingere PL 409/2014 privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE
YES
48. 03.04.2019 12:28 22229 Vot final
Respingere PL 222/2015 privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă
YES
49. 03.04.2019 12:28 22228 Vot final
Respingere PL 105/2016 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
YES
50. 03.04.2019 12:27 22227 Vot final
Respingere PL 178/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
YES
51. 03.04.2019 12:25 22226 Vot final
Respingere PL 97/2016 privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român"
NO
52. 03.04.2019 12:24 22225 Vot final
Respingere PL 536/2016 privind creșterea salariilor medicilor din sistemul public din România
NO
53. 03.04.2019 12:20 22224 Vot final
Adoptare PL 638/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
54. 03.04.2019 12:14 22248 Vot final
Adoptare PL 47/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
YES
55. 03.04.2019 12:14 22249 Vot final
Adoptare PL 49/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
Abstention
56. 03.04.2019 12:13 22247 Vot final
PHCD 14/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Planul coordonat privind inteligența artificială COM(2018)795
YES
57. 03.04.2019 12:08 22246 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
58. 03.04.2019 11:24 22217 Prelungirea programului de lucru YES
59. 02.04.2019 15:35 22208 Retrimitere la comisie
PL 540/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
YES
60. 06.03.2019 12:03 22104 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
61. 18.02.2019 16:49 22063 Retrimitere la comisie
PL 208/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Abstention
62. 18.02.2019 16:46 22062 Retrimitere la comisie
PL 262/2017 pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
YES
63. 18.02.2019 16:44 22067 Modificare ordine de zi YES
64. 15.02.2019 13:09 21403 Vot final - PL-x 27/2019 - Vot final
PL 27/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
NO
65. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NO
66. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 NO
67. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 NO
68. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 NO
69. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 YES
70. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei NO
71. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 YES
72. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei NO
73. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 YES
74. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 YES
75. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei NO
76. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 YES
77. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament Abstention
78. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 NO
79. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 YES
80. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 YES
81. 15.02.2019 10:33 21431 Anexa 11 amr. 2 YES
82. 15.02.2019 10:31 21430 Anexa 10 integral NO
83. 15.02.2019 10:16 21353 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
84. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
85. 14.02.2019 22:23 22018 Anexa 3/57 - integral NO
86. 14.02.2019 22:19 22001 Anexa 3/51 - integral NO
87. 14.02.2019 22:18 21997 Anexa 3/48 - amendamente respinse 1- 3 YES
88. 14.02.2019 22:17 21996 Anexa 3/47 - integral NO
89. 14.02.2019 22:14 21994 Anexa 3/45 - integral Abstention
90. 14.02.2019 22:13 21992 Anexa 3/44 - integral NO
91. 14.02.2019 22:11 21984 Anexa 3/42 - integral NO
92. 14.02.2019 22:10 21983 Anexa 3/41 - integral NO
93. 14.02.2019 22:09 21981 Anexa 3/39 - integral NO
94. 14.02.2019 22:08 21980 Anexa 3/39 -amendamente respinse 1 - 4 Abstention
95. 14.02.2019 22:08 21979 Anexa 3/38 - integral NO
96. 14.02.2019 22:07 21978 Anexa 3/38 -amendament respins 1 NO
97. 14.02.2019 22:04 21977 Anexa 3/37 - integral YES
98. 14.02.2019 22:04 21976 Anexa 3/37 -amendament respins 1 YES
99. 14.02.2019 21:57 21975 Anexa 3/36 - integral NO
100. 14.02.2019 21:56 21973 Anexa 3/36 -amendament respins 2 YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 february 2023, 20:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro