Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Toader Bogdan-Andrei

3109 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 01.02.2023 16:34 31462 YES
2. 01.02.2023 16:16 31461 YES
3. 20.12.2022 13:57 31459 Vot final - Pl-x 582/2017/2020 - Vot final adoptare
Adoptare PL 582/2017 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
YES
4. 20.12.2022 13:55 31458 Vot final - PL-x 791/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 791/2022 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
5. 20.12.2022 13:51 31457 Vot final - PL-x 620/2020/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
YES
6. 20.12.2022 13:45 31456 PL-x 60/2022 - Vot final adoptare YES
7. 20.12.2022 13:43 31455 Verificare prezenta YES
8. 20.12.2022 13:24 31453 PL-x 791/2022 - Timp dezbatere YES
9. 20.12.2022 13:20 31452 PL-x 620/2020/2022 - AMA 1 YES
10. 20.12.2022 13:13 31451 PL-x 620/2020/2022 - Timp dezbatere YES
11. 20.12.2022 13:07 31450 PL-x 60/2022 - AMA 7 YES
12. 20.12.2022 12:43 31449 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 7 NO
13. 20.12.2022 12:41 31448 Pl-x 582/2017/2020 - AMR 2 NO
14. 20.12.2022 12:39 31447 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 8 YES
15. 20.12.2022 12:20 31446 PL-x 60/2022 - Retrimitere la comisie NO
16. 20.12.2022 12:18 31445 Pl-x 582/2017/2020 - Retrimitere la comisie NO
17. 20.12.2022 12:11 31444 Vot de control YES
18. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot YES
19. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței YES
20. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei YES
21. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
22. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei YES
23. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO YES
24. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO YES
25. 19.12.2022 15:25 31435 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre YES
26. 19.12.2022 15:25 31434 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
27. 19.12.2022 15:22 31433 ordine de zi - aprobata YES
28. 19.12.2022 15:20 31432 Modificare ordine de zi YES
29. 19.12.2022 15:03 31426 Vot final
Adoptare PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
YES
30. 19.12.2022 15:00 31425 Vot final
Adoptare PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
YES
31. 19.12.2022 14:57 31424 Vot final
Adoptare PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
32. 19.12.2022 14:56 31423 Vot final
Adoptare PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
YES
33. 19.12.2022 14:55 31422 Vot final
Adoptare PL 768/2022 privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC
YES
34. 19.12.2022 14:54 31421 Vot final
Adoptare PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
35. 19.12.2022 14:53 31420 Vot final
Adoptare PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
YES
36. 19.12.2022 14:52 31419 Vot final
Adoptare PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
37. 19.12.2022 14:51 31418 Vot final
Adoptare PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
38. 19.12.2022 14:50 31417 Vot final
Adoptare PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
YES
39. 19.12.2022 14:49 31416 Vot final
Adoptare PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
40. 19.12.2022 14:49 31415 Vot final YES
41. 19.12.2022 14:46 31414 Vot final YES
42. 19.12.2022 14:45 31413 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
43. 19.12.2022 13:44 31408 PL 739/2022 - Amr.3 YES
44. 19.12.2022 13:42 31406 PL 739/2022 - Amr.1 YES
45. 19.12.2022 13:25 31405 Pl 774/2022 - timp dezbatere YES
46. 19.12.2022 13:23 31404 PL 773/2022 - amr.5 NO
47. 19.12.2022 12:54 31402 PL 661/2022 - Amr.3 YES
48. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
YES
49. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
YES
50. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 YES
51. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență Didn't vote
52. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 YES
53. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 YES
54. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 YES
55. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 YES
56. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 YES
57. 14.12.2022 14:57 31365 PL-x 756/2022 - Anexa 2 sinteza YES
58. 14.12.2022 14:57 31364 PL-x 756/2022 - Anexa 11 sinteza YES
59. 14.12.2022 14:56 31363 PL-x 756/2022 - Anexa 11 YES
60. 14.12.2022 14:56 31362 PL-x 756/2022 - Anexa 11 restul amr. nesustinute NO
61. 14.12.2022 14:56 31361 PL-x 756/2022 - Anexa 11 amr. 1 NO
62. 14.12.2022 14:54 31360 PL-x 756/2022 - Anexa 10 YES
63. 14.12.2022 14:54 31359 PL-x 756/2022 - Anexa 9 YES
64. 14.12.2022 14:53 31358 PL-x 756/2022 - Anexa 8 YES
65. 14.12.2022 14:53 31357 PL-x 756/2022 - Anexa 7/02 YES
66. 14.12.2022 14:52 31356 PL-x 756/2022 - Anexa 7/01 YES
67. 14.12.2022 14:51 31355 PL-x 756/2022 - Anexa 7/03 YES
68. 14.12.2022 14:51 31354 PL-x 756/2022 - Anexa 7 YES
69. 14.12.2022 14:50 31353 PL-x 756/2022 - Anexa 6 YES
70. 14.12.2022 14:50 31352 PL-x 756/2022 - Anexa 5 YES
71. 14.12.2022 14:49 31351 PL-x 756/2022 - Anexa 4 YES
72. 14.12.2022 14:49 31350 PL-x 756/2022 - Anexa 3/65 YES
73. 14.12.2022 14:48 31349 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 YES
74. 14.12.2022 14:48 31348 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 restul amr. nesustinute NO
75. 14.12.2022 14:47 31346 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 8 NO
76. 14.12.2022 14:47 31345 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 7 NO
77. 14.12.2022 14:46 31344 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 6 NO
78. 14.12.2022 14:46 31343 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 5 NO
79. 14.12.2022 14:44 31342 PL-x 756/2022 - Anexa 3/61 YES
80. 14.12.2022 14:44 31341 PL-x 756/2022 - Anexa 3/61 restul amr. nesustinute NO
81. 14.12.2022 14:43 31340 PL-x 756/2022 - Anexa 3/61 amr. 5 NO
82. 14.12.2022 14:41 31339 PL-x 756/2022 - Anexa 3/60 YES
83. 14.12.2022 14:41 31338 PL-x 756/2022 - Anexa 3/58 YES
84. 14.12.2022 14:41 31337 PL-x 756/2022 - Anexa 3/56 YES
85. 14.12.2022 14:40 31336 PL-x 756/2022 - Anexa 3/56 amr. 1 NO
86. 14.12.2022 14:28 31331 PL-x 756/2022 - Anexa 3/53 YES
87. 14.12.2022 14:28 31330 PL-x 756/2022 - Anexa 3/52 YES
88. 14.12.2022 14:27 31329 PL-x 756/2022 - Anexa 3/51 YES
89. 14.12.2022 14:27 31328 PL-x 756/2022 - Anexa 3/50 YES
90. 14.12.2022 14:27 31327 PL-x 756/2022 - Anexa 3/48 YES
91. 14.12.2022 14:26 31326 PL-x 756/2022 - Anexa 3/47 YES
92. 14.12.2022 14:26 31325 PL-x 756/2022 - Anexa 3/46 YES
93. 14.12.2022 14:25 31324 PL-x 756/2022 - Anexa 3/45 YES
94. 14.12.2022 14:25 31323 PL-x 756/2022 - Anexa 3/44 YES
95. 14.12.2022 14:24 31322 PL-x 756/2022 - Anexa 3/43 YES
96. 14.12.2022 14:24 31321 PL-x 756/2022 - Anexa 3/42 YES
97. 14.12.2022 14:24 31320 PL-x 756/2022 - Anexa 3/41 YES
98. 14.12.2022 14:23 31319 PL-x 756/2022 - Anexa 3/39 YES
99. 14.12.2022 14:23 31318 PL-x 756/2022 - Anexa 3/38 YES
100. 14.12.2022 14:22 31317 PL-x 756/2022 - Anexa 3/37 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 février 2023, 19:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro