Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Tobă Francisc

2446 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 10.07.2023 12:27 32231 PH privind demisia directorului SRI NO
2. 10.07.2023 12:10 32230 Programul de lucru YES
3. 10.07.2023 12:09 32229 Ordinea de zi YES
4. 10.07.2023 12:08 32228 Aprobarea sesiunii extraordinare YES
5. 10.07.2023 12:08 32232 Verificare prezenta Didn't vote
6. 20.06.2023 12:04 32103 Vot final
Adoptare PL 364/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
7. 20.06.2023 12:03 32102 Vot final
Adoptare PL 277/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
8. 20.06.2023 11:59 32101 Vot final
Adoptare PL 264/2017 pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate
YES
9. 20.06.2023 11:58 32112 Vot final
Adoptare PL 337/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 7 decembrie 2022
YES
10. 20.06.2023 11:57 32111 Vot final
Adoptare PL 290/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea și Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului și a Altor Infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la București
YES
11. 20.06.2023 11:57 32110 Vot final
Adoptare PL 293/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
12. 20.06.2023 11:47 32108 Vot final
Adoptare PL 273/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2023 pentru modificarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
YES
13. 20.06.2023 11:46 32107 Vot final
Adoptare PL 575/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative
YES
14. 20.06.2023 11:38 32106 Vot final
Adoptare PL 216/2023 pentru instituirea anului 2024 ca "Anul Avram Iancu"
YES
15. 20.06.2023 11:34 32105 Vot final
Adoptare PL 346/2023 privind înființarea Muzeului Național de Istorie și Cultură a Romilor din România
YES
16. 20.06.2023 11:34 32104 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
17. 20.06.2023 11:05 32098 PL-x 366/2023 - amendament respins NO
18. 20.06.2023 10:43 32097 PL-x 364/2023 - amendament respins NO
19. 19.06.2023 16:11 32092 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile pentru Pl-x 232/2023 YES
20. 19.06.2023 16:07 32091 Comisia pentru buget, finante si banci si Comisia pentru munca si protectie sociala sa dezbata concomitent cu plenul pentru PL-x 740/2022 YES
21. 07.06.2023 11:45 32057 Vot final
Adoptare PL 231/2023 privind statutul asistentului judecătorului
YES
22. 07.06.2023 11:45 32056 Vot final
Adoptare PL 778/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
YES
23. 07.06.2023 11:44 32055 Vot final
Adoptare PL 622/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară
YES
24. 07.06.2023 11:41 32054 Vot final
Adoptare PL 283/2023 pentru instituirea anului 2023 ca ”Anul Iuliu Maniu"
YES
25. 07.06.2023 11:40 32053 Vot final
Adoptare PL 174/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2023 pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.h) din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale
YES
26. 07.06.2023 11:37 32052 Vot final
PHCD 28/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei COM(2023)32
YES
27. 07.06.2023 11:36 32051 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
28. 07.06.2023 10:48 32049 Abstention
29. 07.06.2023 10:11 32047 Comisia pentru buget, finante si banci si Comisia pentru munca si protectie sociala sa dezbata concomitent cu plenul pentru Pl-x 740/2022 NO
30. 07.06.2023 10:08 32048 YES
31. 31.05.2023 11:43 32034 Vot final
PHCD 25/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport de evaluare privind cadrele strategice naționale pentru romi ale statelor membre COM(2023)7
YES
32. 30.05.2023 16:39 32023 PL 615/2022 - timp dezbatere YES
33. 30.05.2023 16:23 32029 PL 196/2021 - amr.3 YES
34. 23.05.2023 11:57 32022 Vot final
Respingere PL 640/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
NO
35. 23.05.2023 11:50 32021 Vot final
Adoptare PL 126/2023 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
YES
36. 23.05.2023 11:49 32020 Vot final
Adoptare PL 27/2023 pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
YES
37. 23.05.2023 11:48 32019 Vot final
Adoptare PL 637/2022 Legea pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
YES
38. 23.05.2023 11:45 32018 Vot final
Adoptare PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NO
39. 23.05.2023 11:41 32017 Vot final
Adoptare PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
NO
40. 23.05.2023 11:38 32016 Vot final
Adoptare PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
NO
41. 23.05.2023 11:37 32015 Vot final
Adoptare PL 678/2022 Legea pentru completarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NO
42. 23.05.2023 11:37 32014 Vot final
Adoptare PL 93/2023 pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
NO
43. 23.05.2023 11:33 32013 Vot final
Adoptare PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
YES
44. 23.05.2023 11:33 32012 Vot final
Adoptare PL 230/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
YES
45. 23.05.2023 11:32 32011 Prezență - Vot test 1 YES
46. 23.05.2023 10:54 32006 PL-x 649/2022 - amendament respins 5 YES
47. 23.05.2023 10:51 32005 PL-x 649/2022 - amendament respins 2 YES
48. 23.05.2023 10:45 32007 Stabilire timpi dezbatere
PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
YES
49. 23.05.2023 10:42 32004 Convocarea sedintei Comisiei pentru regulament concomitent cu plenul YES
50. 23.05.2023 10:32 32009 Stabilire timpi dezbatere
PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
YES
51. 23.05.2023 10:26 32008 Stabilire timpi dezbatere
PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
52. 23.05.2023 10:17 32003 Pl-x 126/2023 - amendament respins Abstention
53. 22.05.2023 16:49 32000 PL-x 678/2022 - Retrimitere la comisie YES
54. 22.05.2023 16:22 31998 Stabilire timpi dezbatere
PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
YES
55. 15.05.2023 16:39 31972 Prelungire program de lucru NO
56. 15.05.2023 16:26 31979 PL 259/2022 - timp dezbatere Abstention
57. 10.05.2023 15:09 31955 Vot final
Respingere PL 52/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NO
58. 10.05.2023 15:08 31954 Vot final
Respingere PL 37/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
NO
59. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
NO
60. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
NO
61. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
NO
62. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
NO
63. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Abstention
64. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
NO
65. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
NO
66. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
YES
67. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
NO
68. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
69. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
Abstention
70. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
71. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) Abstention
72. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) Abstention
73. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 Abstention
74. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 Abstention
75. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) Abstention
76. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) Abstention
77. 10.05.2023 14:04 31934 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38 Abstention
78. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) Abstention
79. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) Abstention
80. 10.05.2023 14:00 31931 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (11) YES
81. 10.05.2023 13:59 31930 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (10) YES
82. 10.05.2023 13:59 31929 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (9) YES
83. 10.05.2023 13:59 31928 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (8) YES
84. 10.05.2023 13:58 31927 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (7) YES
85. 10.05.2023 13:58 31926 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (6) YES
86. 10.05.2023 13:58 31925 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (5) YES
87. 10.05.2023 13:57 31924 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (4) YES
88. 10.05.2023 13:57 31923 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (3) YES
89. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) YES
90. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) YES
91. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) YES
92. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) Abstention
93. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) Abstention
94. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) Abstention
95. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 Abstention
96. 10.05.2023 13:46 31915 PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) Abstention
97. 10.05.2023 13:31 31907 Stabilire timpi dezbatere
PL 254/2023 învățământului superior
NO
98. 10.05.2023 13:23 31913 PL-x 253/2023 - Amendament respins 105, art. 204 Abstention
99. 10.05.2023 13:21 31914 PL-x 253/2023 - Amendament respins 90, art. 79 alin. (11) YES
100. 10.05.2023 13:19 31912 PL-x 253/2023 - Amendament respins 82, art. 171 Abstention

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 février 2024, 3:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro