Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Bejinariu Eugen

2921 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1901. 11.05.2021 14:34 28103 Vot final - Pl-x 850/2015 - Vot final
Respingere PL 850/2015 privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer
NO
1902. 11.05.2021 14:32 28102 Prezență - Prezenta YES
1903. 11.05.2021 14:00 28089 Retrimitere la comisie -
PL 33/2019 pentru modificarea anexei 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
YES
1904. 11.05.2021 13:19 28088 Retrimitere la comisie -
PL 463/2018 pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
1905. 11.05.2021 12:53 28087 Retrimitere la comisie -
PL 582/2019 pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
YES
1906. 11.05.2021 12:31 28086 Retrimitere la comisie -
PL 153/2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
YES
1907. 10.05.2021 17:08 28082 Vot final - PL-x 185/2021 - Vot final adoptare
Adoptare PL 185/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
YES
1908. 10.05.2021 17:05 28083 Prezență - Prezenta YES
1909. 10.05.2021 16:13 28081 Modificare ordine de zi - punctul 26 devine punctul 12. YES
1910. 05.05.2021 12:27 28078 Vot final
Respingere PL 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
NO
1911. 05.05.2021 12:26 28077 Vot final
Respingere PL 178/2015 pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
YES
1912. 05.05.2021 12:25 28076 Vot final
Respingere PL 327/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Abstention
1913. 05.05.2021 12:24 28075 Vot final
Respingere PL 14/2019 pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1914. 05.05.2021 12:23 28074 Vot final
Respingere PL 60/2017 privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down
Abstention
1915. 05.05.2021 12:22 28073 Vot final
Respingere PL 398/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
1916. 05.05.2021 12:21 28072 Vot final
Respingere PL 527/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
NO
1917. 05.05.2021 12:20 28071 Vot final
Respingere PL 188/2019 pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1918. 05.05.2021 12:19 28070 Vot final
Respingere PL 383/2019 pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale
NO
1919. 05.05.2021 12:18 28069 Vot final
Respingere PL 801/2015 privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding)
YES
1920. 05.05.2021 12:18 28068 Vot final
Respingere PL 360/2019 pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
1921. 05.05.2021 12:17 28067 Vot final
Respingere PL 488/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
YES
1922. 05.05.2021 12:16 28066 Vot final
Respingere PL 671/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
YES
1923. 05.05.2021 12:15 28065 Vot final
Respingere PL 228/2019 pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
YES
1924. 05.05.2021 12:14 28064 Vot final
Respingere PL 526/2018 pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
1925. 05.05.2021 12:13 28063 Vot final
Respingere PL 36/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război
YES
1926. 05.05.2021 12:13 28062 Vot final
Respingere PL 12/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991
YES
1927. 05.05.2021 12:12 28079 Prezență YES
1928. 05.05.2021 12:06 28061 Vot final
Respingere PL 269/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
Abstention
1929. 05.05.2021 12:05 28060 Vot final
Respingere PL 273/2019 pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
Abstention
1930. 05.05.2021 12:04 28059 Vot final
Respingere PL 326/2019 pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar
YES
1931. 05.05.2021 12:03 28058 Prezență YES
1932. 05.05.2021 11:31 28056 Prelungire program de lucru YES
1933. 05.05.2021 11:29 28055 Prelungire termen constituțional pentru PL 5/2021 și PL 6/2021 YES
1934. 05.05.2021 11:25 28054 Retrimitere la comisie -
PL 383/2019 pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale
YES
1935. 05.05.2021 11:21 28053 Retrimitere la comisie -
PL 801/2015 privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding)
YES
1936. 27.04.2021 12:25 28051 Vot final
Respingere PL 246/2019 privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
YES
1937. 27.04.2021 12:24 28050 Vot final
Respingere PL 138/2019 pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"
YES
1938. 27.04.2021 12:22 28049 Vot final
Respingere PL 324/2019 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
YES
1939. 27.04.2021 12:21 28048 Vot final
Respingere PL 220/2019 pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
YES
1940. 27.04.2021 12:20 28047 Vot final
Respingere PL 540/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
YES
1941. 27.04.2021 12:19 28046 Vot final
Respingere PL 187/2019 privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
NO
1942. 27.04.2021 12:18 28045 Vot final
Respingere PL 413/2017 pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
1943. 27.04.2021 12:18 28044 Vot final
Respingere PL 323/2019 pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
YES
1944. 27.04.2021 12:17 28043 Vot final - P
Respingere PL 351/2016 privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR
Abstention
1945. 27.04.2021 12:16 28042 Vot final
Respingere PL 339/2020 pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
NO
1946. 27.04.2021 12:15 28041 Vot final
Respingere PL 41/2019 privind obligativitatea instructajului post-natal
NO
1947. 27.04.2021 12:09 28040 Vot final
Respingere PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NO
1948. 27.04.2021 12:08 28039 Vot final
Respingere PL 243/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NO
1949. 27.04.2021 12:07 28038 Vot final
Respingere PL 130/2020 pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României
NO
1950. 27.04.2021 12:05 28037 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
1951. 26.04.2021 16:38 28035 Retrimitere la comisie
PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
YES
1952. 26.04.2021 16:26 28034 Retrimitere la comisie
PL 243/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
1953. 21.04.2021 12:34 28032 Vot final
Adoptare PL 79/2021 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011
YES
1954. 21.04.2021 12:34 28031 Vot final
Adoptare PL 14/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
YES
1955. 21.04.2021 12:22 28030 Vot final
Adoptare PL 129/2020 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
YES
1956. 21.04.2021 12:21 28029 Vot final
Adoptare PL 544/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
YES
1957. 21.04.2021 12:20 28028 Vot final
Adoptare PL 105/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)
YES
1958. 21.04.2021 12:19 28027 Vot final
Adoptare PL 425/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
YES
1959. 21.04.2021 12:18 28026 Vot final
Adoptare PL 127/2021 privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
YES
1960. 21.04.2021 12:17 28025 Vot final
Adoptare PL 39/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
YES
1961. 21.04.2021 12:16 28024 Vot final
Adoptare PL 106/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
YES
1962. 21.04.2021 12:15 28023 Vot final
Adoptare PL 104/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
YES
1963. 21.04.2021 12:13 28022 Vot final
Adoptare PL 94/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
YES
1964. 21.04.2021 12:12 28021 Vot final
Adoptare PL 19/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
YES
1965. 21.04.2021 12:11 28020 Vot final
Adoptare PL 107/2021 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
1966. 21.04.2021 12:10 28019 Vot final
Adoptare PHCD 36/2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
1967. 21.04.2021 12:09 28018 Vot final
Adoptare PHCD 47/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
1968. 21.04.2021 12:08 28017 Vot final
Adoptare PHCD 49/2021 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020
YES
1969. 21.04.2021 12:07 28016 Vot final
Adoptare PHCD 48/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - un nou SEC pentru cercetare și inovare COM(2020)628
YES
1970. 21.04.2021 12:06 28015 Vot final
Adoptare PHCD 42/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
1971. 21.04.2021 12:05 28014 Vot final - PH CD 51/2021 - Vot final adoptare YES
1972. 21.04.2021 12:04 28013 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
1973. 21.04.2021 11:39 28011 amr.4
PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
1974. 21.04.2021 11:35 28010 art. 16 lit. c)
PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
1975. 21.04.2021 10:39 28009 Timp dezbatere
PL 14/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
YES
1976. 21.04.2021 10:35 28008 Retrimitere la comisie
PHCD 36/2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
1977. 20.04.2021 14:57 28005 Vot final
Respingere PL 532/2018 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Abstention
1978. 20.04.2021 14:57 28004 Vot final
Respingere PL 361/2019 pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
YES
1979. 20.04.2021 14:55 28003 Vot final
Respingere PL 284/2019 privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015
YES
1980. 20.04.2021 14:54 28002 Vot final
Respingere PL 91/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Abstention
1981. 20.04.2021 14:53 28001 Vot final
Respingere PL 286/2019 pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
1982. 20.04.2021 14:52 28000 Vot final
Respingere PL 132/2020 pentru suspendarea rambursării creditelor
YES
1983. 20.04.2021 14:51 27999 Vot final
Respingere PL 512/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
YES
1984. 20.04.2021 14:50 27998 Vot final
Respingere PL 307/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
YES
1985. 20.04.2021 14:49 27997 Vot final
Respingere PL 235/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
YES
1986. 20.04.2021 14:48 27996 Vot final
Respingere PL 567/2019 pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
YES
1987. 20.04.2021 14:47 27995 Vot final
Respingere PL 501/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
YES
1988. 20.04.2021 14:46 27994 Vot final
Respingere PL 500/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
YES
1989. 20.04.2021 14:45 27993 Vot final
Respingere PL 362/2019 pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
YES
1990. 20.04.2021 14:44 27992 Vot final
Respingere PL 283/2019 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1991. 20.04.2021 14:43 27991 Vot final
Respingere PL 452/2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Abstention
1992. 20.04.2021 14:42 27990 Vot final
Respingere PL 379/2019 privind suspendarea permisului auto
YES
1993. 20.04.2021 14:41 27989 Vot final
Respingere PL 566/2019 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
YES
1994. 20.04.2021 14:40 27988 Vot final
Respingere PL 563/2019 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
YES
1995. 20.04.2021 14:39 27987 Vot final
Respingere PL 495/2019 pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
YES
1996. 20.04.2021 14:38 27986 Vot final
Respingere PL 115/2019 privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale
YES
1997. 20.04.2021 14:37 27985 Vot final
Respingere PL 275/2019 privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
YES
1998. 20.04.2021 14:36 27984 Vot final
Respingere PL 692/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
YES
1999. 20.04.2021 14:35 27983 Vot final
Respingere PL 88/2019 pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
YES
2000. 20.04.2021 14:34 27982 Vot final
Respingere PL 489/2018 pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 5 décembre 2022, 4:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro