Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Bejinariu Eugen

2921 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
201. 11.10.2022 14:44 30564 Vot final
Adoptare PL 480/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
YES
202. 11.10.2022 14:39 30563 Vot final
Adoptare PL 535/2021 Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
203. 11.10.2022 14:38 30562 Vot final
Adoptare PL 439/2022 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022
YES
204. 11.10.2022 14:38 30561 Vot final
Adoptare PL 507/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
YES
205. 11.10.2022 14:37 30560 Vot final
Adoptare PL 447/2022 privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
YES
206. 11.10.2022 14:36 30559 Vot final
Adoptare PL 382/2022 pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
207. 11.10.2022 14:36 30558 Vot final
Adoptare PL 484/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
YES
208. 11.10.2022 14:35 30557 Vot final
Adoptare PL 477/2022 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală- dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022
YES
209. 11.10.2022 14:34 30556 Vot final
Adoptare PL 462/2022 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
210. 11.10.2022 14:34 30555 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2022).
PHCD 72/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
211. 11.10.2022 14:33 30554 Vot final
PHCD 73/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat JOIN(2022)24
YES
212. 11.10.2022 14:32 30553 Vot final
PHCD 71/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei COM (2022) 233
YES
213. 11.10.2022 14:31 30552 Vot final
PHCD 70/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan COM (2022) 230
YES
214. 11.10.2022 14:31 30551 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
215. 11.10.2022 11:40 30549 Retrimitere la comisie PL194/2020 YES
216. 04.10.2022 13:56 30530 Vot final
Adoptare PL 440/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
217. 04.10.2022 13:53 30529 Vot final
Adoptare PL 108/2022 pentru completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
218. 04.10.2022 13:53 30528 Vot final
Adoptare PL 466/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
YES
219. 04.10.2022 13:52 30527 Vot final
Adoptare PL 482/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
YES
220. 04.10.2022 13:50 30526 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
221. 04.10.2022 13:44 30483 Anexa 2, cu exceptia amendamentelor respinse sustinute si votate in plen NO
222. 04.10.2022 13:43 30482 PL-x 440/2022 - Amendament respins 461 NO
223. 04.10.2022 13:41 30481 PL-x 440/2022 - Amendament respins 344 NO
224. 04.10.2022 13:39 30480 PL-x 440/2022 - Amendament respins 508 NO
225. 04.10.2022 13:37 30524 PL-x 440/2022 - Amendament respins 502 NO
226. 04.10.2022 13:35 30523 PL-x 440/2022 - Amendament respins 490 NO
227. 04.10.2022 13:34 30522 PL-x 440/2022 - Amendament respins 395 NO
228. 04.10.2022 13:32 30521 PL-x 440/2022 - Amendament respins 352 NO
229. 04.10.2022 13:31 30520 PL-x 440/2022 - Amendament respins 166 NO
230. 04.10.2022 13:29 30519 PL-x 440/2022 - Amendament respins 263 NO
231. 04.10.2022 13:28 30518 PL-x 440/2022 - Amendament respins 243 NO
232. 04.10.2022 13:26 30517 PL-x 440/2022 - Amendament respins 201 NO
233. 04.10.2022 13:24 30516 PL-x 440/2022 - Amendament respins 210 NO
234. 04.10.2022 13:23 30515 PL-x 440/2022 - Amendament respins 170 NO
235. 04.10.2022 13:22 30512 PL-x 440/2022 - Amendament respins 219 NO
236. 04.10.2022 13:21 30511 PL-x 440/2022 - Amendament respins 183 NO
237. 04.10.2022 13:20 30510 PL-x 440/2022 - Amendament respins 182 NO
238. 04.10.2022 13:18 30509 PL-x 440/2022 - Amendament respins 130 NO
239. 04.10.2022 13:17 30508 PL-x 440/2022 - Amendament respins 120 NO
240. 04.10.2022 13:15 30507 PL-x 440/2022 - Amendament respins 95 NO
241. 04.10.2022 13:13 30506 PL-x 440/2022 - Amendament respins 82 NO
242. 04.10.2022 13:12 30514 PL-x 440/2022 - Amendament respins 50 NO
243. 04.10.2022 13:08 30513 PL-x 440/2022 - Amendament respins 146 NO
244. 04.10.2022 13:07 30505 PL-x 440/2022 - Amendament respins 58 NO
245. 04.10.2022 13:07 30504 PL-x 440/2022 - Amendament respins 44 NO
246. 04.10.2022 13:05 30503 PL-x 440/2022 - Amendament respins 46 NO
247. 04.10.2022 13:04 30502 PL-x 440/2022 - Amendament respins 29 NO
248. 04.10.2022 13:03 30501 PL-x 440/2022 - Amendament respins 18 NO
249. 04.10.2022 13:02 30500 PL-x 440/2022 - Amendament respins 15 NO
250. 04.10.2022 13:00 30499 PL-x 440/2022 - Amendament respins 1 NO
251. 04.10.2022 12:58 30498 Anexa 1, cu exceptia amendamentelor admise sustinute si votate in plen YES
252. 04.10.2022 12:57 30497 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1398 YES
253. 04.10.2022 12:53 30496 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1378 YES
254. 04.10.2022 12:50 30495 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1370 YES
255. 04.10.2022 12:49 30494 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1220 YES
256. 04.10.2022 12:47 30493 PL-x 440/2022 - Amendament admis 672 YES
257. 04.10.2022 12:46 30492 PL-x 440/2022 - Amendament admis 310 YES
258. 04.10.2022 12:44 30491 PL-x 440/2022 - Amendament admis 247 YES
259. 04.10.2022 12:18 30490 Prelungirea programului de lucru YES
260. 04.10.2022 12:18 30484 Stabilire timpi dezbatere
PL 440/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
261. 04.10.2022 12:06 30486 Stabilire timpi dezbatere
PL 466/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
YES
262. 04.10.2022 11:45 30489 PL-x 482/2022 - Amendament respins YES
263. 04.10.2022 11:40 30485 Stabilire timpi dezbatere
PL 482/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
YES
264. 04.10.2022 11:33 30488 PL-x 511/2021 - Retrimitere la comisie YES
265. 27.09.2022 15:33 30472 Vot final
Adoptare PL 441/2022 privind organizarea judiciară
YES
266. 27.09.2022 15:26 30479 Vot final
Adoptare PL 525/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
267. 27.09.2022 15:25 30478 Vot final
Adoptare PL 495/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
268. 27.09.2022 15:20 30477 Vot final
Adoptare PL 461/2022 pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
269. 27.09.2022 15:16 30476 Vot final
Adoptare PL 427/2022 pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României
YES
270. 27.09.2022 15:15 30475 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 68/2022).
PHCD 68/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
271. 27.09.2022 15:14 30474 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
272. 27.09.2022 15:06 30471 PL 525/2022 - ama.8 NO
273. 27.09.2022 14:21 30470 PL 525/2022 - timp dezbatere YES
274. 27.09.2022 12:35 30469 Program de lucru YES
275. 27.09.2022 12:32 30466 PL 441/2022 - amr.104 NO
276. 27.09.2022 12:29 30465 PL 441/2022 - amr.98 NO
277. 27.09.2022 12:28 30464 PL 441/2022 - amr.97 NO
278. 27.09.2022 12:27 30463 PL 441/2022 - amr.96 NO
279. 27.09.2022 12:26 30462 PL 441/2022 - amr.94 NO
280. 27.09.2022 12:25 30461 PL 441/2022 - amr.92 NO
281. 27.09.2022 12:24 30460 PL 441/2022 - amr.86 NO
282. 27.09.2022 12:23 30459 PL 441/2022 - amr.85 NO
283. 27.09.2022 12:22 30458 PL 441/2022 - amr.75 NO
284. 27.09.2022 12:21 30457 PL 441/2022 - amr.74 NO
285. 27.09.2022 12:19 30456 PL 441/2022 - amr.69 NO
286. 27.09.2022 12:17 30455 PL 441/2022 - amr.73 NO
287. 27.09.2022 12:16 30454 PL 441/2022 - amr.71 NO
288. 27.09.2022 12:15 30453 PL 441/2022 - amr.63 NO
289. 27.09.2022 12:12 30452 PL 441/2022 - amr.15 NO
290. 27.09.2022 12:11 30451 PL 441/2022 - amr.12 NO
291. 27.09.2022 12:09 30450 PL 441/2022 - amr.10 NO
292. 27.09.2022 12:08 30449 PL 441/2022 - amr.9 NO
293. 27.09.2022 12:06 30448 PL 441/2022 - amr.8 NO
294. 27.09.2022 12:04 30447 PL 441/2022 - amr.4 NO
295. 27.09.2022 12:03 30446 PL 441/2022 - amr.2 NO
296. 27.09.2022 12:02 30445 PL 441/2022 - amr.1 NO
297. 27.09.2022 12:01 30444 PL 441/2022 - amr.61 NO
298. 27.09.2022 11:59 30443 PL 441/2022 - amr.59 NO
299. 27.09.2022 11:58 30442 PL 441/2022 - amr.56 NO
300. 27.09.2022 11:57 30441 PL 441/2022 - amr.53 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 1 décembre 2022, 14:33
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro