Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Teacă Alexandru

247 votes 1 2 3 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
101. 25.02.2020 10:20 23233 Retrimitere la comisie PL 474/2019 YES
102. 25.02.2020 10:19 23232 Modificare ordine de zi YES
103. 25.02.2020 10:18 23230 Retrimitere la comisie PL 435/2018 YES
104. 25.02.2020 10:18 23231 Retrimitere la comisie PL 547/2019 YES
105. 11.02.2020 13:37 23228 Vot final
Respingere PL 1/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului,
YES
106. 11.02.2020 13:36 23227 Vot final
Adoptare PL 486/2019 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
YES
107. 11.02.2020 13:33 23226 Vot final
Adoptare PL 94/2019 privind Codul aerian
YES
108. 11.02.2020 13:32 23225 Vot final
Adoptare PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
109. 11.02.2020 13:31 23224 Vot final
Adoptare PL 598/2019 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
YES
110. 11.02.2020 13:31 23223 Vot final
Adoptare PL 417/2019 pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
YES
111. 11.02.2020 13:30 23222 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2020).
PHCD 2/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
112. 11.02.2020 13:30 23229 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
113. 11.02.2020 13:29 23221 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
114. 11.02.2020 13:15 23219 Retrimitere la comisie
PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
NO
115. 11.02.2020 12:22 23218
PL 658/2019 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
YES
116. 11.02.2020 12:20 23215 Modificare ordine de zi YES
117. 11.02.2020 12:20 23216 Modificare ordine de zi YES
118. 11.02.2020 12:19 23214 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 1/2018 la nr. crt. 11 YES
119. 11.02.2020 12:18 23213 Modificare ordine de zi YES
120. 11.02.2020 12:18 23212 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 567/2008/2018 YES
121. 11.02.2020 12:17 23211 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 429/2019 YES
122. 11.02.2020 12:16 23210 Convocarea Comisiei juridice in sedinta, in acelasi timp cu plenul, pentru PL-x 598/2019 YES
123. 05.02.2020 12:20 23141 Timp dezbatere YES
124. 05.02.2020 12:17 23139 Adoptare ordine de zi YES
125. 05.02.2020 12:17 23140 Adoptare program de lucru YES
126. 03.02.2020 16:33 23137 Comisia de numarare si validare a voturilor YES
127. 03.02.2020 16:18 23136 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent YES
128. 03.02.2020 14:09 23135 Aprobare program de lucru YES
129. 29.01.2020 14:13 23132 YES
130. 29.01.2020 14:12 23131 YES
131. 28.01.2020 15:35 23126 Vot final
Respingere PL 166/2018 pentru abrogarea pensiilor speciale
YES
132. 28.01.2020 15:34 23125 Vot final
Adoptare PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
YES
133. 28.01.2020 15:33 23124 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
134. 28.01.2020 15:24 23122 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 19 NO
135. 28.01.2020 15:23 23121 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 18 NO
136. 28.01.2020 15:22 23120 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 17 NO
137. 28.01.2020 14:45 23123 Retrimitere la comisie
PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
NO
138. 18.12.2019 13:32 23113 Vot final
Adoptare PL 549/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
YES
139. 18.12.2019 13:31 23112 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
140. 18.12.2019 13:23 23110 Vot final
Adoptare PL 584/2019 pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu "
YES
141. 18.12.2019 13:21 23109 Vot final
Adoptare PL 440/2017 pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Abstention
142. 18.12.2019 13:21 23108 Vot final
Adoptare PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
143. 18.12.2019 13:20 23107 Vot final
Adoptare PL 585/2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
144. 18.12.2019 13:18 23106 Vot final
PHCD 64/2019 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2020
YES
145. 18.12.2019 13:17 23105 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
146. 18.12.2019 12:38 23103 PL 654/2019 Timp dezbatere
PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
147. 18.12.2019 12:33 23102 PL 585/2019 - ama. 10
PL 585/2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
148. 18.12.2019 12:03 23101 Prelungire program de lucru YES
149. 18.12.2019 11:48 23100 Stabilire timpi dezbatere - PL 124/2019 - Timp dezbatere
PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
150. 18.12.2019 11:39 23099 Comisiile sa lucreze in paralel cu plenul NO
151. 18.12.2019 11:38 23098 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 654/2019
PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
152. 18.12.2019 11:32 23097 Modificare ordine de zi si sistarea dezbaterilor NO
153. 18.12.2019 11:31 23096 Prelungire program de lucru pana la ora 12.00 NO
154. 18.12.2019 11:26 23095 Prelungirea programului de lucru pana la finalizarea pct.10/1 YES
155. 18.12.2019 11:11 23094 Sistarea dezbaterilor NO
156. 18.12.2019 10:49 23093 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 597/2019
PL 597/2019 pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
157. 18.12.2019 10:31 23092 Modificare ordine de zi YES
158. 18.12.2019 10:27 23091 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 124/2019
PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
159. 18.12.2019 10:17 23090 Modificare ordine de zi YES
160. 12.12.2019 12:35 23088 YES
161. 12.12.2019 12:35 23089 YES
162. 12.12.2019 12:27 23086 YES
163. 12.12.2019 12:27 23087 YES
164. 12.12.2019 12:18 23084 YES
165. 12.12.2019 12:17 23085 Didn't vote
166. 11.12.2019 12:35 23082 Vot final
Respingere PL 384/2019 pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004
Abstention
167. 11.12.2019 12:25 23081 Vot final
Adoptare PL 618/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
YES
168. 11.12.2019 12:24 23080 Vot final
Adoptare PL 489/2019 privind pensiile ocupaționale
YES
169. 11.12.2019 12:22 23079 Vot final
Adoptare PL 413/2019 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
170. 11.12.2019 12:21 23078 Vot final
Respingere PL 601/2019 pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
171. 11.12.2019 12:20 23077 Vot final
Respingere PL 447/2018 pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
YES
172. 11.12.2019 12:20 23076 Vot final
Adoptare PL 176/2019 pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
173. 11.12.2019 12:19 23075 Vot final
Adoptare PL 599/2019 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
174. 11.12.2019 12:17 23073 Vot final
Adoptare PL 339/2019 modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
YES
175. 11.12.2019 12:17 23074 Vot final
Adoptare PL 524/2018 privind modificarea art.2 pct. 20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
176. 11.12.2019 12:16 23072 Vot final
Adoptare PL 303/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
YES
177. 11.12.2019 12:12 23071 Vot final
Adoptare PL 607/2019 pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
178. 11.12.2019 12:11 23070 Vot final
Adoptare PL 812/2015 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
YES
179. 11.12.2019 12:10 23069 Vot final
Adoptare PL 234/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
YES
180. 11.12.2019 12:08 23068 Vot final
Adoptare PL 68/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
YES
181. 11.12.2019 12:07 23065 Vot final
Adoptare PL 420/2019 pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
YES
182. 11.12.2019 12:07 23064 Vot final
Adoptare PL 652/2019 pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”
YES
183. 11.12.2019 12:06 23063 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 63/2019).
PHCD 63/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
184. 11.12.2019 11:27 23020 Retrimitere la comisie
PHCD 50/2019 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
185. 09.12.2019 17:08 23015 PL-x 413/2019 - Amendament admis 23 - Se propune eliminarea art. IV NO
186. 09.12.2019 16:31 23016 Retrimitere la comisie
PL 469/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Abstention
187. 04.12.2019 12:26 23013 Vot final
Adoptare PL 281/2019 de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
188. 04.12.2019 12:22 23012 Vot final
Adoptare PL 717/2018 pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
189. 04.12.2019 12:13 23011 Vot final
Adoptare PL 572/2019 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
190. 04.12.2019 12:13 23010 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 62/2019).
PHCD 62/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
191. 04.12.2019 12:12 23009 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
192. 04.12.2019 11:26 23006 Prelungire program de lucru YES
193. 04.12.2019 11:25 23005 Modificare ordine de zi YES
194. 04.12.2019 11:14 23004 Pl 281/2019 - pct.3 - test initial YES
195. 04.12.2019 11:13 23003 Pl 281/2019 - ama .3 NO
196. 04.12.2019 10:36 23001 Retrimitere la comisie PL 145/2019 YES
197. 04.12.2019 10:25 23000 Retrimitere la comisie PL 348/2017/2019 YES
198. 04.12.2019 10:24 23002 Retrimitere la comisie PL 349/2019 YES
199. 04.12.2019 10:24 22999 Retrimitere la comisie PL 144/2019 YES
200. 04.12.2019 10:24 22998 Modificare ordine de zi YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 december 2023, 20:24
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro