Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Bîlcea Ovidiu-Sergiu

3708 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.02.2024 11:48 33530 Vot final
Adoptare PL 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
2. 20.02.2024 11:47 33529 Vot final
Adoptare PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
YES
3. 20.02.2024 11:45 33528 Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
YES
4. 20.02.2024 11:44 33527 Vot final
Adoptare PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
5. 20.02.2024 11:43 33526 Vot final
Adoptare PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
YES
6. 20.02.2024 11:43 33525 Vot final
Adoptare PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
YES
7. 20.02.2024 11:42 33524 Vot final
Adoptare PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
YES
8. 20.02.2024 11:41 33523 Vot final
Adoptare PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
YES
9. 20.02.2024 11:40 33522 Vot final
Adoptare PL 786/2023 privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”
YES
10. 20.02.2024 11:39 33521 Vot final
Adoptare PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
11. 20.02.2024 11:37 33520 Vot final
Adoptare PL 105/2023 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene și modificarea altor acte normative
YES
12. 20.02.2024 11:37 33519 Vot final
Adoptare PL 827/2023 Legea privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
13. 20.02.2024 11:34 33517 Vot final
PHCD 9/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM(2023)440
YES
14. 20.02.2024 11:34 33516 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2024)
PHCD 11/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
15. 20.02.2024 10:38 33514 PL 144/2023 - amr.7 YES
16. 20.02.2024 10:37 33513 PL 144/2023 - amr.6 YES
17. 20.02.2024 10:31 33512 PL 144/2023 - amr.44 YES
18. 07.02.2024 11:44 33441 Vot final
Adoptare PL 718/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
YES
19. 07.02.2024 11:43 33440 Vot final
Adoptare PL 254/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
YES
20. 07.02.2024 11:43 33439 Vot final
Adoptare PL 551/2020 Legea pentru aprobarea a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
YES
21. 07.02.2024 11:42 33438 Vot final
Adoptare PL 557/2023 pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție
YES
22. 07.02.2024 11:41 33459 Vot final
Adoptare PL 584/2017 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
23. 07.02.2024 11:40 33458 Vot final
Adoptare PL 735/2023 Legea pentru ratificarea Convenției nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
YES
24. 07.02.2024 11:39 33457 Vot final
PHCD 82/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune COM(2023) 577
YES
25. 07.02.2024 11:39 33456 Vot final
PHCD 81/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă COM(2023) 558
YES
26. 07.02.2024 11:38 33455 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 3/2024)
PHCD 3/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
27. 07.02.2024 11:34 33454 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unor mandate de deputat (PHCD 1/2024).
PHCD 1/2024 privind validarea unor mandate de deputat
YES
28. 07.02.2024 11:33 33453 Prezență - Vot test 1 YES
29. 07.02.2024 10:33 33434 PL 41/2023 - amr.1 Abstention
30. 07.02.2024 10:31 33433 PL 41/2023 - Timp dezbatere YES
31. 07.02.2024 10:14 33432 PL 718/2023 - Timp dezbatere YES
32. 07.02.2024 10:11 33431 Modificare ordine de zi YES
33. 07.02.2024 10:10 33430 Modificare ordine de zi YES
34. 05.02.2024 16:11 33427 Retrimitere la comisiei PL 652/2023 NO
35. 01.02.2024 16:18 33426 YES
36. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final YES
37. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final YES
38. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final YES
39. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final YES
40. 28.12.2023 14:59 33418 vot control YES
41. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final YES
42. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final YES
43. 20.12.2023 16:59 33280 Vot de control Didn't vote
44. 20.12.2023 16:49 33277 PL-x 802/2023 - Anexa 6/04 YES
45. 20.12.2023 16:49 33276 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04/01 YES
46. 20.12.2023 16:49 33274 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04/01 YES
47. 20.12.2023 16:49 33275 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04 YES
48. 20.12.2023 16:48 33273 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04 YES
49. 20.12.2023 16:47 33272 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04/01 YES
50. 20.12.2023 16:46 33271 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04 YES
51. 20.12.2023 16:46 33270 PL-x 802/2023 - Anexa 2/04 YES
52. 20.12.2023 16:45 33269 PL-x 802/2023 - Anexa 1/04 YES
53. 20.12.2023 16:45 33268 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03/01 YES
54. 20.12.2023 16:45 33267 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03 YES
55. 20.12.2023 16:44 33266 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03/01 YES
56. 20.12.2023 16:44 33265 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03 YES
57. 20.12.2023 16:44 33264 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 YES
58. 20.12.2023 16:43 33263 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 - amr Abstention
59. 20.12.2023 16:43 33262 PL-x 802/2023 - Anexa 1/03 YES
60. 20.12.2023 16:43 33261 PL-x 802/2023 - Art. 19-25 YES
61. 20.12.2023 16:42 33260 PL-x 802/2023 - Cap. III - titlul YES
62. 20.12.2023 16:42 33259 PL-x 802/2023 - Art.11-18 YES
63. 20.12.2023 16:42 33258 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 2-a - titlul YES
64. 20.12.2023 16:41 33257 PL-x 802/2023 - Art. 10 - forma comisiei YES
65. 20.12.2023 16:41 33256 PL-x 802/2023 - Art 10 - Amr.1 Abstention
66. 20.12.2023 16:39 33255 PL-x 802/2023 - Art.6-9 YES
67. 20.12.2023 16:39 33254 PL-x 802/2023 - Sectiunea I - titlul YES
68. 20.12.2023 16:39 33253 PL-x 802/2023 - Cap II - titlul YES
69. 20.12.2023 16:38 33299 PL-x 802/2023 - Art. 4 si 5 YES
70. 20.12.2023 16:38 33298 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 3-a - titlul YES
71. 20.12.2023 16:38 33297 PL-x 802/2023 - Art. 2 si 3 YES
72. 20.12.2023 16:38 33296 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii a 2-a YES
73. 20.12.2023 16:37 33295 PL-x 802/2023 - Art.1 YES
74. 20.12.2023 16:37 33294 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii 1 YES
75. 20.12.2023 16:37 33293 PL-x 802/2023 - Titlul Cap. I YES
76. 20.12.2023 16:36 33292 PL-x 802/2023 - Titlul YES
77. 20.12.2023 16:36 33291 PL-x 802/2023 - Amr.2 Abstention
78. 20.12.2023 16:36 33290 PL-x 802/2023 - Amr. 1 Abstention
79. 20.12.2023 16:29 33289 PL-x 801/2023 - Anexa 7 cu cifrele rezultate din dezbateri YES
80. 20.12.2023 16:28 33288 PL-x 801/2023 - Anexa 2 Sinteza YES
81. 20.12.2023 16:28 33287 PL-x 801/2023 - Anexa 1 Sinteza YES
82. 20.12.2023 16:28 33286 PL-x 801/2023 - Anexa 11 YES
83. 20.12.2023 16:27 33285 PL-x 801/2023 - Anexa 11 - restul amendamentelor respinse si nesustinute Abstention
84. 20.12.2023 16:27 33284 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 1 Abstention
85. 20.12.2023 16:26 33283 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 5 Abstention
86. 20.12.2023 16:25 33282 PL-x 801/2023 - Anexa 10 YES
87. 20.12.2023 16:25 33281 PL-x 801/2023 - Anexa 10 amr Abstention
88. 20.12.2023 16:24 33368 PL-x 801/2023 - Anexa 9 YES
89. 20.12.2023 16:24 33367 PL-x 801/2023 - Anexa 8 YES
90. 20.12.2023 16:23 33366 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 YES
91. 20.12.2023 16:23 33365 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 indreptare eroare materiala YES
92. 20.12.2023 16:22 33364 PL-x 801/2023 - Anexa 7.02 YES
93. 20.12.2023 16:21 33363 PL-x 801/2023 - Anexa 7.01 YES
94. 20.12.2023 16:21 33344 PL-x 801/2023 - Anexa 7 YES
95. 20.12.2023 16:20 33343 PL-x 801/2023 - Anexa 7 - amendamentele respinse, in bloc Abstention
96. 20.12.2023 16:20 33342 PL-x 801/2023 - Anexa 6 YES
97. 20.12.2023 16:19 33341 PL-x 801/2023 - Anexa 6 - amendamentele respinse, in bloc Abstention
98. 20.12.2023 16:19 33340 PL-x 801/2023 - Anexa 5 YES
99. 20.12.2023 16:19 33339 PL-x 801/2023 - Anexa 5 - amendamentele respinse, in bloc Abstention
100. 20.12.2023 16:18 33338 PL-x 801/2023 - Anexa 4 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 25 février 2024, 3:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro