Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Bara Nicolae

1227 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 30.09.2008 13:54 5110 Vot final
PL 361/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale
NO
2. 06.11.2007 12:55 3588 Vot final
PL 222/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
NO
3. 06.11.2007 12:52 3581 Vot final
PL 462/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
NO
4. 06.11.2007 12:46 3571 Vot final
Respingere PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
NO
5. 06.11.2007 12:44 3566 Vot final
PL 48/2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. către județul Constanța
NO
6. 06.11.2007 12:42 3559 Vot final
PL 639/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
YES
7. 06.11.2007 12:41 3558 Vot final
PL 629/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
YES
8. 06.11.2007 12:39 3557 Vot final
Respingere PL 623/2007 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
YES
9. 06.11.2007 12:38 3555 Vot final
PL 685/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
NO
10. 06.11.2007 12:38 3554 Vot final
Respingere PL 627/2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
NO
11. 06.11.2007 12:37 3553 Vot final
Respingere PL 626/2007 privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad
YES
12. 06.11.2007 12:37 3552 Vot final
PL 625/2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
13. 06.11.2007 12:36 3550 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
YES
14. 06.11.2007 12:36 3551 Vot final
Adoptare PL 670/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
NO
15. 06.11.2007 12:35 3549 Vot final
PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NO
16. 06.11.2007 12:34 3546 Vot final
PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
NO
17. 06.11.2007 12:33 3544 Vot final
PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
YES
18. 06.11.2007 12:33 3545 Vot final
PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NO
19. 06.11.2007 12:32 3543 Vot final
PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
NO
20. 06.11.2007 12:32 3542 Vot final
Respingere PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
NO
21. 06.11.2007 12:31 3541 Vot final
PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
NO
22. 06.11.2007 12:30 3539 Vot final
PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
NO
23. 06.11.2007 12:28 3535 Vot final
Respingere PL 538/2007 privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
NO
24. 06.11.2007 12:26 3532 Vot final
Respingere PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
NO
25. 06.11.2007 12:25 3530 Vot final
Respingere PL 569/2007 privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
NO
26. 06.11.2007 12:24 3529 Vot final
Respingere PL 572/2007 privind valorificarea declarațiilor politice
NO
27. 06.11.2007 12:22 3524 Vot final
Respingere PL 545/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare
YES
28. 06.11.2007 12:18 3514 Vot final
Respingere PL 541/2007 de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate
YES
29. 28.06.2007 13:06 3092 Vot final
PL 475/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
30. 28.06.2007 13:05 3091 Vot final
Respingere PL 345/2007 de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
YES
31. 28.06.2007 12:47 3089 Prezență Didn't vote
32. 28.06.2007 12:47 3090 Vot final
PL 331/2007 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
33. 17.04.2007 13:06 2768 Vot final
PL 148/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
YES
34. 17.04.2007 13:06 2767 Vot final
PL 817/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale
YES
35. 17.04.2007 13:05 2766 Vot final
PL 122/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
YES
36. 17.04.2007 13:04 2765 Vot final
PL 137/2007 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
37. 17.04.2007 13:03 2764 Vot final
PL 978/2006 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
YES
38. 17.04.2007 13:02 2763 Vot final
PL 186/2007 privind aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, prin Secția de contencios administrativ și fiscal, la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
YES
39. 17.04.2007 13:01 2762 Vot final
Respingere PL 133/2007 privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare
NO
40. 17.04.2007 13:00 2761 Vot final
PL 128/2007 serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale
YES
41. 17.04.2007 12:55 2760 Prezență Didn't vote
42. 17.04.2007 12:54 2759 Prezență Didn't vote
43. 17.04.2007 12:53 2758 Prezență Didn't vote
44. 17.04.2007 12:36 2756 Retrimitere la comisie
PL 142/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
YES
45. 17.04.2007 12:23 2755 Retrimitere la comisie
PL 94/2007 pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
46. 17.04.2007 12:07 2751 Pct.20
PL 148/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
YES
47. 17.04.2007 12:06 2750 Pct.12
PL 148/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
YES
48. 17.04.2007 12:05 2749 Pct.6
PL 148/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
YES
49. 17.04.2007 12:04 2748 Pct.4
PL 148/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
YES
50. 27.03.2007 13:05 2620 Vot final
Respingere PL 76/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
YES
51. 27.03.2007 13:04 2619 Vot final
Respingere PL 87/2007 pentru completarea art.34² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
YES
52. 27.03.2007 13:03 2618 Vot final
Respingere PL 103/2007 privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
53. 27.03.2007 13:02 2616 Vot final
Respingere PL 90/2007 pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
54. 27.03.2007 13:02 2617 Vot final
Respingere PL 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
YES
55. 27.03.2007 13:00 2615 Vot final
Respingere PL 100/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare
YES
56. 27.03.2007 12:59 2614 Vot final
Respingere PL 80/2007 pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
YES
57. 27.03.2007 12:58 2613 Vot final
Respingere PL 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
YES
58. 27.03.2007 12:55 2612 Vot final
Respingere PL 277/2005 privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto
YES
59. 27.03.2007 12:54 2611 Vot final
Respingere PL 851/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
YES
60. 27.03.2007 12:53 2610 Vot final
PL 888/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
YES
61. 27.03.2007 12:53 2609 Vot final
PL 111/2007 pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
YES
62. 27.03.2007 12:52 2608 Vot final
PL 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instrucțiunilor publice, stabilite prin titluri executorii
YES
63. 27.03.2007 12:51 2607 Vot final
PL 920/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
YES
64. 27.03.2007 12:50 2606 Vot final
PL 865/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
YES
65. 27.03.2007 12:50 2605 Vot final
PL 107/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
YES
66. 27.03.2007 12:49 2604 Vot final
PL 106/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
YES
67. 27.03.2007 12:47 2603 Vot final
Respingere PL 41/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2006
Abstention
68. 27.03.2007 12:45 2602 Prezență Didn't vote
69. 27.03.2007 12:07 2598 Retrimitere la comisie
PL 44/2007 privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
YES
70. 21.03.2007 13:00 2580 Vot final
Respingere PL 25/2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
YES
71. 21.03.2007 13:00 2579 Vot final
Respingere PL 24/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor
YES
72. 21.03.2007 12:59 2577 Vot final
PL 80/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
YES
73. 21.03.2007 12:59 2578 Vot final
PL 178/2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
YES
74. 21.03.2007 12:58 2575 Vot final
PL 74/2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
YES
75. 21.03.2007 12:58 2576 Vot final
PL 844/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantina fitosanitară
YES
76. 21.03.2007 12:57 2574 Vot final
PL 981/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
YES
77. 21.03.2007 12:57 2573 Vot final
PL 108/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
YES
78. 21.03.2007 12:56 2572 Vot final
PL 68/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
YES
79. 21.03.2007 12:55 2571 Vot final
PL 818/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
YES
80. 21.03.2007 12:54 2570 Vot final NO
81. 21.03.2007 12:47 2569 Vot final
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
NO
82. 21.03.2007 12:46 2568 Vot final
PL 85/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență
YES
83. 21.03.2007 12:45 2566 Vot final
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
84. 21.03.2007 12:45 2567 Vot final
PL 970/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
YES
85. 21.03.2007 12:44 2565 Vot final
Adoptare PL 29/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
NO
86. 21.03.2007 12:43 2564 Vot final
Respingere PL 14/2007 privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
NO
87. 21.03.2007 12:43 2563 Vot final
PL 105/2007 pentru ratificarea unor Convenții și Acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri
YES
88. 21.03.2007 12:39 2562 Retrimitere la comisie
PL 46/2007 privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
NO
89. 21.03.2007 12:32 2561 Retrimitere la comisie
PL 907/2006 privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism
YES
90. 21.03.2007 12:06 2560 Pct.4-art. 10
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
NO
91. 13.03.2007 13:12 2523 Vot final
Respingere PL 47/2007 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 și modificată prin Legea nr.313/2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2005
YES
92. 13.03.2007 13:11 2522 Vot final
Respingere PL 954/2006 privind modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
YES
93. 13.03.2007 13:11 2520 Vot final
Respingere PL 52/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1996, legea fondului cinegetic și protecția vânatului
YES
94. 13.03.2007 13:11 2521 Vot final
Respingere PL 521/2006 pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării nr.679/2002
YES
95. 13.03.2007 13:08 2519 Vot final
PL 516/2005 privind serviciul de transport public local
YES
96. 13.03.2007 13:08 2527 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
YES
97. 13.03.2007 13:08 2526 Vot final
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
98. 13.03.2007 12:57 2516 Vot final
PL 962/2006 pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
YES
99. 13.03.2007 12:57 2525 Vot final
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
YES
100. 13.03.2007 12:56 2514 Vot final
PL 837/2006 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. București de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 21:29
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro