Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Bulai Iulian în legislatura 2020-prezent?

2801 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 31.05.2023 12:03 32044 Vot final
Adoptare PL 201/2023 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
DA
2. 31.05.2023 11:57 32043 Vot final
Adoptare PL 177/2023 Legea privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Abținere
3. 31.05.2023 11:56 32042 Vot final
Adoptare PL 681/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
DA
4. 31.05.2023 11:55 32041 Vot final
Adoptare PL 594/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
NU
5. 31.05.2023 11:53 32040 Vot final
Respingere PL 615/2022 Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
DA
6. 31.05.2023 11:52 32039 Vot final
Adoptare PL 255/2023 pentru ratificarea Acordului între România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica
DA
7. 31.05.2023 11:49 32038 Vot final
Adoptare PL 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Abținere
8. 31.05.2023 11:48 32037 Vot final
Adoptare PL 505/2022 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea articolului 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
Abținere
9. 31.05.2023 11:48 32036 Vot final
PHCD 27/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin valorificarea întregului său potențial de gestionare a tranzițiilor echitabile COM(2023)40
DA
10. 31.05.2023 11:46 32035 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social in Uniunea Europeana COM (2023) 38 (PHCD 26/2023)
PHCD 26/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social în Uniunea Europeana COM(2023)38
DA
11. 31.05.2023 11:43 32034 Vot final
PHCD 25/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport de evaluare privind cadrele strategice naționale pentru romi ale statelor membre COM(2023)7
DA
12. 31.05.2023 11:26 32031 Scoatere de pe ordinea de zi a Pl 8/2022 DA
13. 31.05.2023 10:55 32030 Prelungire program de lucru DA
14. 30.05.2023 16:39 32023 PL 615/2022 - timp dezbatere DA
15. 30.05.2023 16:23 32029 PL 196/2021 - amr.3 NU
16. 30.05.2023 16:22 32028 PL 196/2021 - amr.2 Abținere
17. 30.05.2023 16:20 32027 PL 196/2021 - amr.1 Abținere
18. 30.05.2023 16:16 32026 PL 505/2022 - ama. 5 NU
19. 30.05.2023 16:12 32025 PL 505/2022 - timp dezbatere DA
20. 23.05.2023 11:57 32022 Vot final
Respingere PL 640/2022 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
21. 23.05.2023 11:50 32021 Vot final
Adoptare PL 126/2023 pentru modificarea art.8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
NU
22. 23.05.2023 11:49 32020 Vot final
Adoptare PL 27/2023 pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social
DA
23. 23.05.2023 11:48 32019 Vot final
Adoptare PL 637/2022 Legea pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
24. 23.05.2023 11:45 32018 Vot final
Adoptare PL 649/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU
25. 23.05.2023 11:41 32017 Vot final
Adoptare PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
NU
26. 23.05.2023 11:38 32016 Vot final
Adoptare PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
27. 23.05.2023 11:37 32015 Vot final
Adoptare PL 678/2022 Legea pentru completarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
28. 23.05.2023 11:37 32014 Vot final
Adoptare PL 93/2023 pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Abținere
29. 23.05.2023 11:33 32013 Vot final
Adoptare PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
30. 23.05.2023 11:33 32012 Vot final
Adoptare PL 230/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
DA
31. 23.05.2023 10:32 32009 Stabilire timpi dezbatere
PL 464/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
NU
32. 23.05.2023 10:26 32008 Stabilire timpi dezbatere
PL 286/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
33. 23.05.2023 10:17 32003 Pl-x 126/2023 - amendament respins DA
34. 22.05.2023 16:49 32000 PL-x 678/2022 - Retrimitere la comisie DA
35. 22.05.2023 16:22 31998 Stabilire timpi dezbatere
PL 127/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
DA
36. 22.05.2023 16:07 32001 Modificare ordine de zi DA
37. 10.05.2023 15:09 31955 Vot final
Respingere PL 52/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
38. 10.05.2023 15:08 31954 Vot final
Respingere PL 37/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
NU
39. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
NU
40. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
NU
41. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
DA
42. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
NU
43. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
44. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
NU
45. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
DA
46. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
DA
47. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
Abținere
48. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
49. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
DA
50. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 DA
51. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) DA
52. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) DA
53. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 DA
54. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 DA
55. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) Abținere
56. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) Abținere
57. 10.05.2023 14:04 31934 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38 Abținere
58. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) DA
59. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) DA
60. 10.05.2023 14:00 31931 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (11) Abținere
61. 10.05.2023 13:59 31930 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (10) DA
62. 10.05.2023 13:59 31929 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (9) DA
63. 10.05.2023 13:59 31928 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (8) Abținere
64. 10.05.2023 13:58 31927 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (7) Abținere
65. 10.05.2023 13:58 31926 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (6) Abținere
66. 10.05.2023 13:58 31925 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (5) Abținere
67. 10.05.2023 13:57 31924 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (4) Abținere
68. 10.05.2023 13:57 31923 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (3) Abținere
69. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) Abținere
70. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) Abținere
71. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) DA
72. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) Abținere
73. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) Abținere
74. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) Abținere
75. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 NU
76. 10.05.2023 13:46 31915 PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) NU
77. 10.05.2023 13:31 31907 Stabilire timpi dezbatere
PL 254/2023 învățământului superior
NU
78. 10.05.2023 13:23 31913 PL-x 253/2023 - Amendament respins 105, art. 204 NU
79. 10.05.2023 13:21 31914 PL-x 253/2023 - Amendament respins 90, art. 79 alin. (11) DA
80. 10.05.2023 13:19 31912 PL-x 253/2023 - Amendament respins 82, art. 171 DA
81. 10.05.2023 13:18 31911 PL-x 253/2023 - Amendament respins 81 DA
82. 10.05.2023 13:16 31910 PL-x 253/2023 - Amendament respins 65, art. 123. DA
83. 10.05.2023 13:15 31909 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (8) Abținere
84. 10.05.2023 13:14 31904 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin.(6) Abținere
85. 10.05.2023 13:13 31903 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (5) Abținere
86. 10.05.2023 13:12 31902 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 , art. 129 alin. (2) DA
87. 10.05.2023 13:10 31901 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 art. 129, reintroducerea pct. 2 DA
88. 10.05.2023 13:09 31900 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69, art. 129 pct. 1 DA
89. 10.05.2023 13:07 31899 PL-x 253/2023 - Amendament respins 62, art. 112 alin. (10) lit. o) DA
90. 10.05.2023 13:05 31898 PL-x 253/2023 - Amendament respins 56, art. 102 alin. (5) Abținere
91. 10.05.2023 13:04 31897 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. m) DA
92. 10.05.2023 13:03 31896 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. d) DA
93. 10.05.2023 13:02 31895 PL-x 253/2023 - Amendament respins 50 DA
94. 10.05.2023 13:00 31894 PL-x 253/2023 - Amendament respins 49, art. 85 alin. (3) si (7) DA
95. 10.05.2023 12:57 31893 PL-x 253/2023 - Amendament respins 47 DA
96. 10.05.2023 12:55 31892 PL-x 253/2023 - Amendament respins 39, art. 70 DA
97. 10.05.2023 12:53 31891 PL-x 253/2023 - Amendament respins 31 DA
98. 10.05.2023 12:50 31890 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 14 Abținere
99. 10.05.2023 12:48 31889 PL-x 253/2023 - Amendament respins 5 Abținere
100. 10.05.2023 12:46 31888 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 19 DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 1 iunie 2023, 4:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro