Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Calotă Florică Ică

3053 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 05.09.2023 10:31 32240 PL 84/2022 - timp dezbatere YES
2. 04.09.2023 16:31 32236 Vot final - PHCD 45/2023 - vot final
PHCD 45/2023 privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Francisc Tobă)
YES
3. 04.09.2023 16:29 32235 Vot final - PHCD 44/2023 - vot final
PHCD 44/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
4. 04.09.2023 16:27 32234 Alegerea vicepresedintilor, secretarilor si a chestorilor Camerei Deputatilor YES
5. 04.09.2023 16:16 32233 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent YES
6. 31.05.2023 12:03 32044 Vot final
Adoptare PL 201/2023 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
YES
7. 31.05.2023 11:57 32043 Vot final
Adoptare PL 177/2023 Legea privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
YES
8. 31.05.2023 11:56 32042 Vot final
Adoptare PL 681/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
YES
9. 31.05.2023 11:55 32041 Vot final
Adoptare PL 594/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
YES
10. 31.05.2023 11:53 32040 Vot final
Respingere PL 615/2022 Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
YES
11. 31.05.2023 11:52 32039 Vot final
Adoptare PL 255/2023 pentru ratificarea Acordului între România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica
YES
12. 31.05.2023 11:49 32038 Vot final
Adoptare PL 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
YES
13. 31.05.2023 11:48 32037 Vot final
Adoptare PL 505/2022 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea articolului 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
YES
14. 31.05.2023 11:48 32036 Vot final
PHCD 27/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin valorificarea întregului său potențial de gestionare a tranzițiilor echitabile COM(2023)40
YES
15. 31.05.2023 11:46 32035 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social in Uniunea Europeana COM (2023) 38 (PHCD 26/2023)
PHCD 26/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social în Uniunea Europeana COM(2023)38
YES
16. 31.05.2023 11:43 32034 Vot final
PHCD 25/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport de evaluare privind cadrele strategice naționale pentru romi ale statelor membre COM(2023)7
YES
17. 31.05.2023 11:42 32033 Prezență - Vot test 1 YES
18. 31.05.2023 11:26 32031 Scoatere de pe ordinea de zi a Pl 8/2022 Abstention
19. 31.05.2023 10:55 32030 Prelungire program de lucru YES
20. 30.05.2023 16:39 32023 PL 615/2022 - timp dezbatere YES
21. 30.05.2023 16:23 32029 PL 196/2021 - amr.3 Abstention
22. 30.05.2023 16:22 32028 PL 196/2021 - amr.2 NO
23. 30.05.2023 16:20 32027 PL 196/2021 - amr.1 Abstention
24. 30.05.2023 16:16 32026 PL 505/2022 - ama. 5 YES
25. 30.05.2023 16:12 32025 PL 505/2022 - timp dezbatere YES
26. 17.05.2023 12:38 31989 Vot final
Adoptare PL 306/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
YES
27. 17.05.2023 12:38 31992 Vot final
Adoptare PL 105/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
YES
28. 17.05.2023 12:37 31991
Adoptare PL 606/2019 pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
29. 17.05.2023 12:35 31993 Prezență - Vot test 2 YES
30. 17.05.2023 12:34 31990 Prezență - Vot test 1 YES
31. 17.05.2023 12:07 31988 Modificare ordine de zi YES
32. 15.05.2023 17:46 31985 Vot final
Adoptare PL 12/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
YES
33. 15.05.2023 17:46 31984 Vot final
Adoptare PL 347/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2021 pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
YES
34. 15.05.2023 17:42 31983 Vot final
Adoptare PL 8/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe și cartofi
YES
35. 15.05.2023 17:42 31982 Vot final
Adoptare PL 266/2020 pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
36. 15.05.2023 17:36 31981 Vot final
Adoptare PL 259/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
YES
37. 15.05.2023 17:35 31980 Prezență - Vot test 1 YES
38. 15.05.2023 17:22 31976 PL 105/2020 - timp dezbatere YES
39. 15.05.2023 17:07 31975 program de lucru YES
40. 15.05.2023 17:01 31974 PL 347/2021 - timp dezbatere YES
41. 15.05.2023 16:55 31973 PL 8/2023 - amr.1 NO
42. 15.05.2023 16:26 31979 PL 259/2022 - timp dezbatere YES
43. 10.05.2023 15:09 31955 Vot final
Respingere PL 52/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
44. 10.05.2023 15:08 31954 Vot final
Respingere PL 37/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
YES
45. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
YES
46. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
YES
47. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
YES
48. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
YES
49. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
YES
50. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
YES
51. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
YES
52. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
YES
53. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
YES
54. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
55. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
YES
56. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 YES
57. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) NO
58. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) NO
59. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 NO
60. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 NO
61. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) NO
62. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) NO
63. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) NO
64. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) NO
65. 10.05.2023 14:00 31931 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (11) NO
66. 10.05.2023 13:59 31930 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (10) NO
67. 10.05.2023 13:59 31929 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (9) NO
68. 10.05.2023 13:59 31928 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (8) NO
69. 10.05.2023 13:58 31927 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (7) NO
70. 10.05.2023 13:58 31926 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (6) NO
71. 10.05.2023 13:58 31925 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (5) NO
72. 10.05.2023 13:57 31924 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (4) NO
73. 10.05.2023 13:57 31923 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (3) NO
74. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) NO
75. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) NO
76. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) NO
77. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) NO
78. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) NO
79. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) NO
80. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 YES
81. 10.05.2023 13:46 31915 PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) YES
82. 10.05.2023 13:18 31911 PL-x 253/2023 - Amendament respins 81 NO
83. 10.05.2023 13:16 31910 PL-x 253/2023 - Amendament respins 65, art. 123. NO
84. 10.05.2023 13:15 31909 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (8) NO
85. 10.05.2023 13:14 31904 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin.(6) NO
86. 10.05.2023 13:13 31903 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (5) NO
87. 10.05.2023 13:12 31902 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 , art. 129 alin. (2) NO
88. 10.05.2023 13:10 31901 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 art. 129, reintroducerea pct. 2 Abstention
89. 10.05.2023 13:09 31900 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69, art. 129 pct. 1 NO
90. 10.05.2023 13:07 31899 PL-x 253/2023 - Amendament respins 62, art. 112 alin. (10) lit. o) NO
91. 10.05.2023 13:05 31898 PL-x 253/2023 - Amendament respins 56, art. 102 alin. (5) NO
92. 10.05.2023 13:04 31897 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. m) NO
93. 10.05.2023 13:03 31896 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. d) NO
94. 10.05.2023 13:02 31895 PL-x 253/2023 - Amendament respins 50 NO
95. 10.05.2023 13:00 31894 PL-x 253/2023 - Amendament respins 49, art. 85 alin. (3) si (7) Abstention
96. 10.05.2023 12:57 31893 PL-x 253/2023 - Amendament respins 47 NO
97. 10.05.2023 12:55 31892 PL-x 253/2023 - Amendament respins 39, art. 70 NO
98. 10.05.2023 12:53 31891 PL-x 253/2023 - Amendament respins 31 NO
99. 10.05.2023 12:50 31890 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 14 NO
100. 10.05.2023 12:48 31889 PL-x 253/2023 - Amendament respins 5 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 24 septembre 2023, 11:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro