Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Sârbu Daciana Octavia

388 votes 1 2 3 4 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 07.11.2006 13:05 2185 Vot final
PL 748/2006 privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
YES
2. 07.11.2006 13:05 2183 Vot final
PL 733/2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România
YES
3. 07.11.2006 13:05 2186 Vot final - Reexaminare
PL 158/2005 pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I
YES
4. 07.11.2006 13:04 2184 Vot final
PL 747/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
YES
5. 07.11.2006 13:04 2182 Vot final
PL 193/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
6. 07.11.2006 13:04 2181 Vot final
PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
YES
7. 07.11.2006 13:03 2178 Vot final
PL 744/2006 pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
YES
8. 07.11.2006 13:03 2179 Vot final
PL 627/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
YES
9. 07.11.2006 13:03 2180 Vot final
PL 628/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
YES
10. 07.11.2006 12:53 2176 Vot final
PL 727/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
YES
11. 07.11.2006 12:53 2177 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NO
12. 07.11.2006 12:52 2175 Vot final
PL 707/2006 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
YES
13. 07.11.2006 12:50 2174 Vot final
PL 706/2006 pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
14. 07.11.2006 12:48 2173 Vot final
Respingere PL 703/2006 pentru modificarea și completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste
NO
15. 07.11.2006 11:42 2166 Repetare
PL 193/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NO
16. 07.11.2006 11:42 2165 Art.21 - amendament respins
PL 193/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NO
17. 07.11.2006 11:34 2164 Pct.14 art.13 alin.3 - amendamente respinse
PL 193/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
18. 07.11.2006 11:31 2163 Pct.13 art.12 lit.a - Amendamente respinse
PL 193/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
19. 07.11.2006 10:57 2162 amendament respins - pct.8 art.5
PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
YES
20. 07.11.2006 10:56 2161 amendament respins - pct.7 art.4.
PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
YES
21. 07.11.2006 10:55 2160 amendament respins - pct.5 art.2
PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
YES
22. 07.11.2006 10:53 2159 amendament respins - pct.1
PL 560/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
YES
23. 17.10.2006 13:25 2018 Vot final
Respingere PL 396/2006 privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități
YES
24. 17.10.2006 13:25 2019 Vot final
Respingere PL 649/2006 privind organizarea activității comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului
YES
25. 17.10.2006 13:24 2017 Vot final
Respingere PL 676/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
NO
26. 17.10.2006 13:23 2015 Vot final
Respingere PL 694/2006 privind angajarea pensionarilor în sectorul public de stat
NO
27. 17.10.2006 13:23 2016 Vot final
Respingere PL 675/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
28. 17.10.2006 13:19 2014 Vot final
Respingere PL 693/2006 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
NO
29. 17.10.2006 13:18 2013 Vot final
Respingere PL 695/2006 pentru completarea lit.b) a art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NO
30. 17.10.2006 13:17 2012 Vot final
Respingere PL 631/2006 pentru modificarea Decretului-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
YES
31. 17.10.2006 13:16 2011 Vot final
Respingere PL 550/2006 pentru modificarea și completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
YES
32. 17.10.2006 13:16 2010 Vot final
Respingere PL 654/2006 pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale
YES
33. 17.10.2006 13:15 2009 Vot final
Respingere PL 637/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
NO
34. 17.10.2006 13:14 2008 Vot final
Respingere PL 361/2006 privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați
YES
35. 17.10.2006 13:14 2007 Vot final
Respingere PL 632/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69/31 ian.2002
YES
36. 17.10.2006 13:13 2006 Vot final
Respingere PL 635/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilior cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
NO
37. 17.10.2006 13:12 2005 Vot final
Respingere PL 638/2006 pentru completarea legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NO
38. 17.10.2006 13:11 2021 Vot final
Respingere PL 197/1998 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugarești.
YES
39. 17.10.2006 13:10 2004 Vot final
Respingere PL 626/2006 pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat
NO
40. 17.10.2006 13:10 2003 Vot final
PL 124/2006 pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.139/1995
YES
41. 17.10.2006 13:09 2002 Vot final
PL 684/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
YES
42. 17.10.2006 13:09 2001 Vot final
Respingere PL 599/2006 pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
YES
43. 17.10.2006 13:08 2000 Vot final
Respingere PL 593/2006 pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
YES
44. 17.10.2006 13:07 1999 Vot final
PL 591/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.126 /1995 privind regimul materiilor explozive
YES
45. 17.10.2006 13:07 1998 Vot final
PL 691/2006 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
YES
46. 17.10.2006 13:06 1997 Vot final
PL 688/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
YES
47. 17.10.2006 13:06 1996 Vot final
PL 720/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate transnaționale, a terorismului și a altor tipuri de infracțiuni, semnat la București la 10 iulie 2006
YES
48. 17.10.2006 13:05 1995 Vot final
PL 705/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006
YES
49. 17.10.2006 13:04 1994 Vot final
PL 699/2006 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale Statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005
YES
50. 17.10.2006 13:02 1993 Vot final
PL 683/2006 pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
YES
51. 17.10.2006 13:01 1992 Vot final
PL 663/2006 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
YES
52. 17.10.2006 13:00 1991 Vot final
Respingere PL 639/2006 privind înființarea comunei Suhurlui, județul Galați
NO
53. 17.10.2006 12:59 1989 Vot final
PL 605/2006 privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
YES
54. 17.10.2006 12:59 1990 Vot final
PL 665/2006 privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
YES
55. 17.10.2006 12:58 1988 Vot final
Respingere PL 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
YES
56. 17.10.2006 12:56 1987 Vot final
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
YES
57. 17.10.2006 12:56 1986 Vot final
Respingere PL 592/2006 pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
YES
58. 17.10.2006 12:55 1985 Vot final
Respingere PL 548/2006 de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
NO
59. 17.10.2006 12:54 1984 Vot final
Respingere PL 624/2006 cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheluielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic
NO
60. 17.10.2006 12:53 1983 Vot final
Respingere PL 634/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice
YES
61. 17.10.2006 12:53 1982 Vot final
Respingere PL 636/2006 pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale
YES
62. 17.10.2006 12:52 1981 Vot final
Respingere PL 393/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice
YES
63. 17.10.2006 12:51 1980 Vot final
Respingere PL 632/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
NO
64. 17.10.2006 12:51 1979 Vot final
Respingere PL 566/2006 privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică
YES
65. 17.10.2006 12:50 1978 Vot final
Respingere PL 546/2006 pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
YES
66. 17.10.2006 12:50 1977 Vot final
Respingere PL 537/2006 pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
YES
67. 17.10.2006 12:49 1976 Vot final
Respingere PL 323/2006 privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005
NO
68. 17.10.2006 12:48 1975 Vot final
Respingere PL 569/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
NO
69. 17.10.2006 12:48 2020 Vot final
Respingere PL 615/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal
YES
70. 17.10.2006 12:47 1973 Vot final
Respingere PL 613/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Abstention
71. 17.10.2006 12:47 1974 Vot final
Respingere PL 614/2006 pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
NO
72. 17.10.2006 12:46 1972 Vot final
Respingere PL 612/2006 privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
YES
73. 17.10.2006 12:45 1971 Vot final
Respingere PL 609/2006 pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
74. 17.10.2006 12:45 1970 Vot final
Respingere PL 608/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
NO
75. 17.10.2006 12:44 1969 Vot final
Respingere PL 607/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
NO
76. 17.10.2006 12:43 1967 Vot final
PL 435/2006 privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare
YES
77. 17.10.2006 12:43 1968 Vot final
Respingere PL 545/2006 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
NO
78. 17.10.2006 12:42 1966 Vot final
PL 416/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
YES
79. 17.10.2006 12:41 1965 Vot final
PL 343/2006 privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari
YES
80. 03.10.2006 17:36 1880 Vot final
PL 557/2006 privind reînființarea satului DAMIAN prin reorganizarea comunei SADOVA, județul DOLJ
YES
81. 03.10.2006 17:34 1879 Vot final
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
82. 03.10.2006 17:30 1877 Propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
YES
83. 03.10.2006 17:28 1876
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
YES
84. 03.10.2006 17:08 1875
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
85. 03.10.2006 17:07 1874
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
86. 03.10.2006 17:07 1873
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
87. 03.10.2006 17:06 1870
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
88. 03.10.2006 17:06 1872
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
89. 03.10.2006 17:06 1871
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
90. 03.10.2006 17:05 1869
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NO
91. 03.10.2006 16:59 1868 Prezență Didn't vote
92. 19.09.2006 12:45 1844 Vot final
PL 94/2006 pentru modificarea art.17 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
YES
93. 19.09.2006 12:44 1843 Vot final
PL 529/2006 privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
YES
94. 19.09.2006 12:44 1842 Vot final
PL 567/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentu autoritățile administrației publice și instituțiile publice
YES
95. 19.09.2006 12:43 1841 Vot final
PL 584/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
YES
96. 19.09.2006 12:43 1840 Vot final
PL 92/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
YES
97. 19.09.2006 12:42 1839 Vot final
PL 582/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
YES
98. 19.09.2006 12:42 1860 Vot final
PL 583/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligației de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziție încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor prin Societatea Comercială COMICEX- S.A.
Didn't vote
99. 19.09.2006 12:41 1838 Vot final
Respingere PL 640/2006 de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului
NO
100. 19.09.2006 12:40 1859 Vot final
PL 623/2006 pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu
Didn't vote

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 april 2024, 11:58
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro