Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Matei Constantin-Bogdan

1044 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 28.11.2023 12:45 32820 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG). YES
2. 28.11.2023 12:45 32819 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. YES
3. 28.11.2023 12:43 32818 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
4. 28.11.2023 12:43 32817 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2023 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala. YES
5. 28.11.2023 12:42 32822 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
6. 28.11.2023 12:41 32816 Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Parlamentului nr.77/2017 privind Codul de conduită a deputaților și senatorilor (PH CD 56/2023)
PH 56/2023 pentru completarea Hotărârii Parlamentului nr.77/2017 privind Codul de conduita a deputaților și senatorilor
YES
7. 28.11.2023 12:37 32815 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (PH CD 57/2023)
PH 57/2023 privind modificarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
YES
8. 28.11.2023 12:26 32814 Proiectul de Rezoluție a Parlamentului României privind perspectiva europeană a Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei și Balcanilor de Vest. YES
9. 28.11.2023 12:25 32813 Solicitarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea înființării Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul României, în garnizoana Târgu-Mureș, ca structură nepermanentă, pe principiul națiunii lider, cu comandă rotațională. YES
10. 28.11.2023 12:15 32812 program de lucru - aprobat YES
11. 28.11.2023 12:12 32811 ordine de zi - aprobat YES
12. 11.10.2023 09:52 32446 Declaratia Parlamentului Romaniei privind atacurile teroriste indreptate impotriva Statului Israel si a populatiei civile YES
13. 11.10.2023 09:14 32447 YES
14. 11.10.2023 09:12 32445 YES
15. 11.10.2023 09:12 32444 YES
16. 26.09.2023 18:27 32391 YES
17. 26.09.2023 18:26 32389 YES
18. 10.07.2023 12:27 32231 PH privind demisia directorului SRI YES
19. 10.07.2023 12:10 32230 Programul de lucru YES
20. 10.07.2023 12:09 32229 Ordinea de zi YES
21. 10.07.2023 12:08 32228 Aprobarea sesiunii extraordinare YES
22. 10.07.2023 12:08 32232 Verificare prezenta Abstention
23. 27.06.2023 13:17 32155 Proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (PH CD 14/2022) - adoptat YES
24. 27.06.2023 12:55 32154 Proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (PH CD 14/2022)- timp dezbatere YES
25. 27.06.2023 12:48 32153 Program de lucru - aprobat YES
26. 27.06.2023 12:47 32152 Ordine de zi - aprobată YES
27. 26.06.2023 14:44 32125 Solicitarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării Armatei României la Operația Interflex a Marii Britanii cu până la 30 de militari, instructori și personal de stat major - Adoptat YES
28. 26.06.2023 14:43 32124 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). - Adoptat YES
29. 26.06.2023 14:42 32123 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. - Adoptat YES
30. 26.06.2023 14:40 32122 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. -Adoptat YES
31. 26.06.2023 14:39 32121 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Adoptat YES
32. 26.06.2023 14:38 32120 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Amr.1 NO
33. 26.06.2023 14:16 32119 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Timp dezbatere YES
34. 26.06.2023 14:12 32118 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. - Adoptat YES
35. 26.06.2023 14:11 32117 Program de lucru - aporbat YES
36. 26.06.2023 14:10 32116 Ordine de zi - Aprobata YES
37. 15.06.2023 12:23 32089 Timp dezbatere YES
38. 15.06.2023 12:17 32088 Timp dezbatere YES
39. 15.06.2023 12:11 32087 Program de lucru - aprobat YES
40. 15.06.2023 12:10 32086 Ordine de zi - aprobata YES
41. 19.04.2023 13:26 31766 Propunere YES
42. 19.04.2023 13:26 31765 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG) - adoptat YES
43. 19.04.2023 13:25 31764 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară - adoptat YES
44. 19.04.2023 13:23 31763 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala - adoptat YES
45. 19.04.2023 13:23 31762 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie adoptat YES
46. 19.04.2023 13:22 31761 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - adoptat YES
47. 19.04.2023 13:21 31760 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. - adoptat YES
48. 19.04.2023 13:20 31759 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa - adoptat YES
49. 19.04.2023 13:17 31758 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - adoptat YES
50. 19.04.2023 13:14 31757 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.-- Adoptat YES
51. 19.04.2023 13:13 31756 Program de lucru - aprobat YES
52. 19.04.2023 13:12 31755 Ordine de zi - aprobată YES
53. 19.04.2023 13:12 31754 Suplimentare ordine de zi Abstention
54. 19.04.2023 13:10 31753 Suplimentare ordine de zi Abstention
55. 28.03.2023 13:26 31631 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final YES
56. 28.03.2023 13:25 31629 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - Vot final YES
57. 28.03.2023 13:17 31628 YES
58. 28.03.2023 13:16 31626 Ordinea de zi YES
59. 28.03.2023 13:15 31625 Suplimentarea ordinii de zi Abstention
60. 28.03.2023 13:11 31627 YES
61. 07.03.2023 13:46 31565 YES
62. 07.03.2023 13:41 31564 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova - Adoptat YES
63. 07.03.2023 13:40 31563 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO - Adoptat YES
64. 07.03.2023 13:25 31562 Declarația Parlamentului României la împlinirea pe 24 februarie 2023 a unui an de la declanșarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. - Adoptat YES
65. 07.03.2023 13:11 31561 Program de lucru - Aprobat YES
66. 07.03.2023 13:10 31560 Ordine de zi - Aprobata YES
67. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot YES
68. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței YES
69. 19.12.2022 15:32 31441 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa YES
70. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei YES
71. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
72. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei YES
73. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO YES
74. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO YES
75. 19.12.2022 15:25 31435 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre YES
76. 19.12.2022 15:25 31434 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
77. 19.12.2022 15:22 31433 ordine de zi - aprobata YES
78. 19.12.2022 15:20 31432 Modificare ordine de zi YES
79. 19.12.2022 15:15 31431 program de lucru - aprobat YES
80. 19.12.2022 15:14 31430 Ordine de zi - aprobata YES
81. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
YES
82. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 YES
83. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 YES
84. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 YES
85. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 YES
86. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 YES
87. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 YES
88. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 YES
89. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 YES
90. 14.12.2022 15:17 31388 PL-x 757/2022 Anexa 5/03/01 YES
91. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 YES
92. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 YES
93. 14.12.2022 15:16 31385 PL-x 757/2022 Anexa 4/03 YES
94. 14.12.2022 15:16 31384 PL-x 757/2022 Anexa 3/03/01 YES
95. 14.12.2022 15:16 31383 PL-x 757/2022 Anexa 3/03 YES
96. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 YES
97. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 YES
98. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 YES
99. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 YES
100. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 november 2023, 6:45
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro