Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Zegrean Augustin

1864 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 30.09.2008 13:54 5110 Vot final
PL 361/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale
NO
2. 28.06.2007 13:41 3188 Vot asupra unei moțiuni - Motiune - "Patru milioane lei-subventie pentru fiecare hectar de teren arabil". YES
3. 28.06.2007 13:41 3187 Vot final
Respingere PL 82/2007 privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
YES
4. 28.06.2007 13:40 3186 Vot final
Respingere PL 679/2006 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
NO
5. 28.06.2007 13:40 3185 Vot final
Respingere PL 259/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
YES
6. 28.06.2007 13:39 3184 Vot final
Respingere PL 931/2006 privind profesiile liberale
YES
7. 28.06.2007 13:39 3182 Vot final
Respingere PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
8. 28.06.2007 13:38 3180 Vot final
Respingere PL 206/2007 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
YES
9. 28.06.2007 13:38 3179 Vot final
Respingere PL 202/2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
10. 28.06.2007 13:38 3181 Vot final
Respingere PL 330/2007 pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
11. 28.06.2007 13:37 3177 Vot final
Respingere PL 73/2007 pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
NO
12. 28.06.2007 13:37 3178 Vot final
Respingere PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
YES
13. 28.06.2007 13:37 3176 Vot final
Respingere PL 945/2006 pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989
YES
14. 28.06.2007 13:36 3174 Vot final
Respingere PL 363/2007 pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente
YES
15. 28.06.2007 13:36 3173 Vot final
Respingere PL 343/2007 pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989
YES
16. 28.06.2007 13:36 3175 Vot final
Respingere PL 403/2007 pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
YES
17. 28.06.2007 13:35 3172 Vot final
Respingere PL 285/2007 - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial
YES
18. 28.06.2007 13:35 3171 Vot final
Respingere PL 317/2007 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
YES
19. 28.06.2007 13:35 3170 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
YES
20. 28.06.2007 13:34 3167 Vot final
Respingere PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
YES
21. 28.06.2007 13:34 3168 Vot final
Respingere PL 356/2007 privind îmbunătățirea procedurii legislative
YES
22. 28.06.2007 13:34 3169 Vot final
Respingere PL 361/2007 pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
YES
23. 28.06.2007 13:33 3166 Vot final
Respingere PL 83/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
NO
24. 28.06.2007 13:33 3164 Vot final
Respingere PL 95/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița
YES
25. 28.06.2007 13:33 3165 Vot final
Respingere PL 360/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
YES
26. 28.06.2007 13:32 3162 Vot final
Respingere PL 346/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
YES
27. 28.06.2007 13:32 3163 Vot final
Respingere PL 399/2007 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
YES
28. 28.06.2007 13:32 3161 Vot final
Respingere PL 205/2007 pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
YES
29. 28.06.2007 13:31 3159 Vot final
Respingere PL 184/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
YES
30. 28.06.2007 13:31 3158 Vot final
Respingere PL 221/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
YES
31. 28.06.2007 13:31 3157 Vot final
Respingere PL 220/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
YES
32. 28.06.2007 13:31 3160 Vot final
Respingere PL 204/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000
YES
33. 28.06.2007 13:30 3156 Vot final
Respingere PL 78/2007 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
YES
34. 28.06.2007 13:30 3154 Vot final
Respingere PL 855/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
YES
35. 28.06.2007 13:30 3153 Vot final
Respingere PL 329/2007 pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind Statutul asistentului social
YES
36. 28.06.2007 13:30 3155 Vot final
Respingere PL 693/2006 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
YES
37. 28.06.2007 13:29 3152 Vot final
Respingere PL 351/2007 pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
38. 28.06.2007 13:29 3151 Vot final
Respingere PL 333/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
YES
39. 28.06.2007 13:29 3150 Vot final
Respingere PL 347/2007 pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
YES
40. 28.06.2007 13:28 3149 Vot final
Respingere PL 344/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
YES
41. 28.06.2007 13:28 3148 Vot final
Respingere PL 314/2007 privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
42. 28.06.2007 13:28 3147 Vot final
Respingere PL 313/2007 pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I
YES
43. 28.06.2007 13:27 3145 Vot final
Respingere PL 287/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
YES
44. 28.06.2007 13:27 3146 Vot final
Respingere PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
YES
45. 28.06.2007 13:27 3144 Vot final
Respingere PL 362/2007 pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare
YES
46. 28.06.2007 13:26 3142 Vot final
Respingere PL 336/2007 privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator
YES
47. 28.06.2007 13:26 3141 Vot final
Respingere PL 244/2007 privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
YES
48. 28.06.2007 13:26 3143 Vot final
Respingere PL 907/2006 privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism
YES
49. 28.06.2007 13:25 3140 Vot final
Respingere PL 297/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
NO
50. 28.06.2007 13:25 3139 Vot final
Respingere PL 266/2007 pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
YES
51. 28.06.2007 13:25 3138 Vot final
Respingere PL 278/2007 pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
NO
52. 28.06.2007 13:24 3135 Vot final
Respingere PL 323/2007 pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței
NO
53. 28.06.2007 13:24 3136 Vot final
Respingere PL 292/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici
YES
54. 28.06.2007 13:24 3137 Vot final
Respingere PL 379/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
YES
55. 28.06.2007 13:23 3134 Vot final
Respingere PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
56. 28.06.2007 13:23 3133 Vot final - Reluare vot
Adoptare PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NO
57. 28.06.2007 13:22 3132 Vot final
PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NO
58. 28.06.2007 13:22 3131 Vot final
Respingere PL 372/2007 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
YES
59. 28.06.2007 13:22 3130 Vot final
Respingere PL 327/2007 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
NO
60. 28.06.2007 13:21 3127 Vot final
Respingere PL 357/2007 privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale
YES
61. 28.06.2007 13:21 3129 Vot final
Respingere PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
YES
62. 28.06.2007 13:21 3128 Vot final
Respingere PL 371/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
NO
63. 28.06.2007 13:20 3125 Vot final
Respingere PL 339/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
YES
64. 28.06.2007 13:20 3124 Vot final
Respingere PL 44/2007 privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
YES
65. 28.06.2007 13:20 3126 Vot final
Respingere PL 98/2007 privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie
YES
66. 28.06.2007 13:19 3121 Vot final
Respingere PL 295/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării interprinderilor mici și mijlocii
YES
67. 28.06.2007 13:19 3122 Vot final
Respingere PL 898/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
YES
68. 28.06.2007 13:19 3123 Vot final
Respingere PL 349/2007 privind Conducerea auto cu însoțitor începând cu 17 ani
YES
69. 28.06.2007 13:18 3120 Vot final
Respingere PL 282/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică
YES
70. 28.06.2007 13:18 3118 Vot final
Respingere PL 383/2007 de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004
YES
71. 28.06.2007 13:17 3116 Vot final
Respingere PL 238/2007 privind pensia minimă garantată
YES
72. 28.06.2007 13:17 3117 Vot final
PL 380/2007 pentru completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
YES
73. 28.06.2007 13:17 3115 Vot final - Comisie ancheta YES
74. 28.06.2007 13:16 3114 Vot final
Adoptare PL 341/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Abstention
75. 28.06.2007 13:16 3113 Vot final
PL 374/2007 privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
YES
76. 28.06.2007 13:16 3112 Vot final
PL 325/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
YES
77. 28.06.2007 13:15 3109 Vot final
PL 199/2007 pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
YES
78. 28.06.2007 13:15 3111 Vot final
PL 407/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
79. 28.06.2007 13:15 3110 Vot final
PL 236/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
YES
80. 28.06.2007 13:14 3108 Vot final
PL 544/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
YES
81. 28.06.2007 13:13 3106 Vot final
Adoptare PL 390/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
82. 28.06.2007 13:13 3105 Vot final
PL 43/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
YES
83. 28.06.2007 13:12 3101 Vot final
Adoptare PL 267/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
NO
84. 28.06.2007 13:12 3102 Vot final
Adoptare PL 283/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor
YES
85. 28.06.2007 13:12 3103 Vot final
PL 433/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991
YES
86. 28.06.2007 13:11 3099 Vot final
Respingere PL 293/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
87. 28.06.2007 13:11 3098 Vot final
Respingere PL 69/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
88. 28.06.2007 13:11 3097 Vot final
Respingere PL 717/2006 privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi
YES
89. 28.06.2007 13:11 3096 Vot final
Respingere PL 716/2006 privind transportul în regim de taxi
YES
90. 28.06.2007 13:11 3100 Vot final
PL 473/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001
YES
91. 28.06.2007 13:10 3094 Vot final
PL 199/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
92. 28.06.2007 13:10 3093 Vot final
PL 506/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
93. 28.06.2007 13:10 3095 Vot final
Respingere PL 712/2006 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
94. 28.06.2007 13:06 3092 Vot final
PL 475/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
95. 28.06.2007 13:05 3091 Vot final
Respingere PL 345/2007 de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
YES
96. 28.06.2007 12:47 3089 Prezență Didn't vote
97. 28.06.2007 11:20 3087 Retrimitere la comisie
PL 78/2007 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
NO
98. 28.06.2007 11:08 3085 Articol unic
PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NO
99. 28.06.2007 11:08 3086 Ttlul legii
PL 158/2007 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NO
100. 28.06.2007 10:56 3083 Retrimitere la comisie
PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 0:47
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro