Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 23-05-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2000

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Nicolae Leonăchescu - comentarii asupra revistei "Arborele lumii" și asupra unor "agresiuni la adresa istoriei și geografiei noastre";
   1.2  Petre Țurlea - evocarea evenimentelor și personalităților istorice legate de idealul unității tuturor românilor;
   1.3  Dumitru Bălăeț - apel în sensul stopării unei "crime umanitare" prin ridicarea embargoului impus Irakului;
   1.4  Dumitru Pâslaru - exprimarea obligativității unor clarificări necesare din partea Președinției în "cazul Costea";
   1.5  Vasile Mândroviceanu - intervenție - răspuns la o întrebare: "A rupt-o România definitiv cu comunismul?";
   1.6  Mihai Vitcu - comentarii la un posibil "portret al sfârșitului de veac" cu ocazia aniversării Colegiului național din Fălticeni;
   1.7  Marian Sârbu - consemnarea câtorva "eșecuri de proporții" înregistrate de actuala guvernare în politica pieței muncii;
   1.8  Lazăr Lădariu - considerații pe marginea tratatului cu Republica Moldova;
   1.9  Dumitru Buzatu - sesizarea unor "disfuncționalități" în derularea campaniei electorale;
   1.10  Ștefan Baban - declarație intitulată "Încrederea este cel mai prețios capital".
  2   Dezbaterea moțiunii inițiate de 71 deputați cu privire la politica Guvernului României în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital majoritar de stat și la rolul F.P.S. în acest domeniu (supunerea la vot; respingerea moțiunii).
  3   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege și rapoarte ale comisiilor de mediere:
  raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
  propunerea legislativă privind structura personalului Curții Constituționale;
  proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar;
  proiectul de Lege pentru modificarea articolului 11 alineatul 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative 150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu;
  propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat;
  proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982;
  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993;
  proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS);
  proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998;
  proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnată la București la 17 decembrie 1998;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99) 5 din 1 mai 1999;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională "Die Donau";
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților - asistenți și ale celorlalte categorii de personal;
  raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România;
  raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;
  raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.
  4   Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată, cu diminuarea cuantumului pensiei (amânarea dezbaterilor).
  5   Informare privind demisia domnului deputat Aureliu Emil Săndulescu, Circumscripția electorală nr.6 Bistrița-Năsăud, din Grupul parlamentar al P.N.Ț.C.D civic-ecologist.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 7:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro