Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 05-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2000

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 5-9 iunie 2000.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr (99) 5 din 1 mai 1999;
  Lege privind aprobrea Ordonanței Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 și a Protocolului adițional la Acordul privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Atena la 12 ianarie 1999;
  Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena, la 11 iunie 1999;
  Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS);
  Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea Anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 1993;
  Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998;
  Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la misiunea KFOR pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia europeană de turism și la Asociația de promovare turistică internațională - "Die Donau".
  4   Propunerea legislativă privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ (amânarea dezbaterilor).
  5   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu.
  7   Propunerea legislativă privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu (adoptarea propunerii de respingere).
  8   Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare (procedură de urgență).
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid, de către persoanele juridice (procedură de urgență).
  10   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor (procedură de urgență).
  11   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor (procedură de urgență).
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import (procedură de urgență).
  13   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informații Externe (procedură de urgență).
  14   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importante pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență).
  15   Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ (procedură de urgență; amânarea votului final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 7:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro