Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 26-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2000

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 26 - 30 iunie 2000.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat;
  Lege pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul național;
  Lege privind regimul parcurilor industriale;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome.
  4   Informare cu privire la demisia din calitatea de deputat a domnilor Traian Băsescu, circumscripția electorală nr.38 Vaslui, și Radu Ștefan Mazăre, circumscripția electorală nr.14 Constanța.
  5   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală cu rezoluția 1123 (1997) a Consiliului Europei.
  7   Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 décembre 2023, 7:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro