Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
05-12-2023
04-12-2023 (joint)
04-12-2023
28-11-2023 (joint)
22-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 10-10-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2000

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Vasile Stan - solicitare adresată Comisiei pentru buget-finanțe de a finaliza raportul la Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;
   1.2  Ștefan Baban - intervenție intitulată "România, performeră în topul corupției mondiale";
   1.3  Lazăr Lădariu - relevarea "unor realități" din județele Covasna și Harghita;
   1.4  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - relevarea unor aspecte privind patrimoniul forestier național;
   1.5  Dan Emanoil Barbaresso - comentariu pe marginea "crizei de cadre" cu care se confruntă PDSR;
   1.6  Dan Coriolan Simedru - solicitare în sensul neadmiterii modificărilor Legii nr.151/1998 prin ordonanță de urgență;
   1.7  Octavian Bot - referire la situația recent soluționată în Jugoslavia și la atitudinea PDSR față de aceasta;
   1.8  Mihai Nicolescu - prezentarea unui "SOS din partea institutelor de cercetare care sunt programate a fi vândute pe bandă rulantă de către FPS";
   1.9  Constantin Cotrutz - comentariu asupra unor acuzații ce "au darul de a discredita sistemul educațional românesc";
   1.10  Mihai Vitcu - declarație cu privire "la cadrul legislativ deteriorat de actuala putere";
   1.11  Petru Bejinariu - intervenție intitulată "Este învățământul nostru superior o alternativă reală?";
   1.12  Petru Șteolea - intervenție cu titlu "Imaginea căderii economice și sociale. Exemplificare concretă: județul Hunedoara".
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  3   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice.
  4   Adoptarea proiectului de Hotărâre referitoare la raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații ROMTELECOM.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de lege privind utilizarea eficientă a energiei.
  6   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară.
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.
  8   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.
  9   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizare cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999.
  10   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2000 pentru Ratificarea Acordului - Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie.
  11   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru declararea comunei Geoagiu oraș.
  12   Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (Proiectul de hotărâre care se referă numai la modificările art.176 din Regulament; amânarea dezbaterilor).
  13   Adoptarea propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești".
  14   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (procedură de urgență).
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice.
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2000 de modificare a art.40 al Ordonanței de urgență nr. 158/1999 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 6 décembre 2023, 20:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro