Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.69/13-05-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 03-05-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2010

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind scrisoarea Ministerului Public cu referire la Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația sistemelor de irigații, precum și a altor sectoare de îmbunătățiri funciare.
  3   Informare privind activarea domnului Gabriel Tița-Nicolescu în calitate de independent, în afara Grupului parlamentar al independenților.
  4   Informare privind o modificare în conducerea Grupului parlamentar al independenților.
  5   Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea activității Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. (aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi).
  6   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate. (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal. (rămas pentru votul final).
  10   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile și Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999. (retrimise comisiei).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale. (rămasă pentru votul final).
  13   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, cu toate modificările și completările ulterioare. (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  14   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 - Legea învățământului. (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată. (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic. (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili. (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor. (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali. (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale. (rămasă pentru votul final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată. (rămasă pentru votul final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. (rămasă pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal. (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope. (rămasă pentru votul final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989. (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare. (rămasă pentru votul final).
  29   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 1 décembre 2022, 6:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro