Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/14-05-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 05-05-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2010

  1   Prezentarea raportului Comisiei de validare privind validarea mandatului de deputat al doamnei Teodora Virginia Trandafir (adoptat).
  2   Depunerea jurământului de credință față de țară și popor, în ședință solemnă, de către doamna Teodora Virginia Trandafir.
  3   Informare privind revenirea doamnei Carmen Ileana Moldovan în cadrul Grupului parlamentar al PSD+PC.
  4   Supunerea la votul final:
   4.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (adoptat);
   4.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare (adoptat);
   4.3  Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Ciuhoi, județul Bihor (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);
   4.4  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);
   4.5  Raportul Comisiei pentru buget referitor la Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptarea legii, cu amendamente);
   4.6  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (adoptat);
   4.7  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (respinsă);
   4.8  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.9  Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii);
   4.10  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.11  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   4.12  Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.13  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   4.14  Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisii);
   4.15  Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.16  Propunerea legislativă privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.17  Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.18  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptat);
   4.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din București - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate (adoptat);
   4.20  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal (adoptat);
   4.21  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (adoptat);
   4.22  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.23  Proiectul de Lege pentru completarea art.99 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (adoptat);
   4.24  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.10 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (adoptată);
   4.25  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili (adoptat);
   4.26  Propunerea legislativă pentru modificarea art.24 alin.(1) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (adoptată);
   4.27  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (adoptată);
   4.28  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.29  Propunerea legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie);
   4.30  Propunerea legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.31  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.32  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.33  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.34  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.35  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);
   4.36  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 1 décembre 2022, 4:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro