Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 29-09-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2010

  1   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare (PL-x 389/2010) (amânarea dezbaterii)
  2   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1636/2009 (PL-x 502/2009/2010) (amânarea dezbaterii)
  3   Propunerea legislativă privind reorganizarea comunei Lenauheim, județul Timiș și reînființarea comunelor Lenauheim, Grabați și Bulgăruș (Pl-x 351/2010) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl-x 374/2010) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  5   Proiectul de Lege pentru denunțarea Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004 (PL-x 373/2010) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 (Pl-x 382/2010) (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010 (PL-x 399/2010) (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 (PL-x 402/2010) (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009 (PL-x 400/2010) (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată (PL-x 401/2010) (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 (PL-x 398/2010) (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009 (PL-x 377/2010) (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010 (PL-x 397/2010) (rămas pentru votul final)
  14   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 687/2008/2010) (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea de către Consiliul local al municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale Apele Române", prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral (PL-x 309/2010) (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 459/2009) (retrimisă comisiei)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (PL-x 205/2010) (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României (PL 720/2009) (rămas pentru votul final)
  19   Supunerea la votul final:
   19.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 34/2010) (adoptat)
   19.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 224/2010) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare)
   19.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art.263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 141/2008) (adoptat)
   19.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (PL-x 379/2010) (adoptat)
   19.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă"(PL-x 353/2010) (adoptat)
   19.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (PL-x 528/2009) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare)
   19.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 179/2009) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare)
   19.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României (PL-x 506/2009) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare)
   19.9  Moțiunea simplă inițiată de 53 de deputați. (MS 7/2010) (respinsă)
   19.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată(PL-x 13/2010) (adoptat)
   19.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative (PL-x 522/2009) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare)
   19.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010 (PL-x 203/2010) (adoptat)
   19.13  Proiectul de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (PL-x 361/2010) (adoptat)
   19.14  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 și la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 (PL-x 371/2010) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)
   19.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (PL-x 360/2010) (adoptat)
   19.16  Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.15/1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 (Pl-x 382/2010) (adoptată)
   19.17  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010 (PL-x 399/2010) (adoptat)
   19.18  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994 (PL-x 402/2010) (adoptat)
   19.19  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009 (PL-x 400/2010) (adoptat)
   19.20  Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată (PL-x 401/2010) (adoptat)
   19.21  Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 (PL-x 398/2010) (adoptat)
   19.22  Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009 (PL-x 377/2010) (adoptat)
   19.23  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010 (PL-x 397/2010) (adoptat)
   19.24  Raportul Comisiei pentru administrație publică cu privire la Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, reexaminată, la cererea Președintelui României(PL-x 687/2008/2010) (adoptată propunerea comisiei de admitere a cererii de examinare și respingerea Legii)
   19.25  Proiectul de Lege privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (PL-x 309/2010) (adoptat)
   19.26  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (PL-x 205/2010) (adoptat)
   19.27  Proiectul de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României (PL 720/2009) (adoptat)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 1 décembre 2022, 6:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro